Chránený areál Jelenecká gaštanica

Lokalita:  Jelenec
Trasa:  Nitra - Jelenec
Vzdialenosť od Nitry:  14 km
Iné atraktivity v okolí:  zámok, žrebčín v Topoľčiankach, Nitriansky hrad

Chránený areál - gaštanica sa nachádza cca 5 km severne za obcou Jelenec, jej rozloha je 3,8 ha. Za chránené územie bola vyhlásená v roku 1986, v dôsledku snahy o záchranu starého lesného porastu v Tríbeči. Gaštanica je najkrajší a najstarší umelo založený porast gaštana jedlého, ktorý sa úspešne aklimatizoval v prostredí dubovo-hrabových lesov. Objaviť tu môžete stromy staré 300 i viac rokov. Areál sa nachádza na severozápadnom svahu vrchu Dúň v nadmorskej výške 430 – 450 m n.m.,  je zvyškom starého porastu gaštana jedlého vysadeného v roku 1240-1241 grófom Forgáchom z gýmešského hradu. Lesy pod Gýmešom boli európsky významným poľovným revírom. Domovom gaštana jedlého je južná Európa, Malá Ázia a severná Afrika a o jeho rozšírenie do severnejších území sa zaslúžili rímski vojaci.

Od 22. septembra do 30. októbra je gaštanica pre verejnosť neprístupná.

Správa Jelenskej gaštanice: Lesy Topoľčianky, tel. 037 640 3424, www.lesytopolcianky.sk, www.lesy.sk, e-mail: topolcianky@lesy.sk

 

SPÄŤ NA ZOZNAM

Kalendár podujatí