Joga

Joga, Sládkovičova 7,  0905 340029 , 0905526555, www.jogavdennomzivote.sk

RELAX CLUB 34, 0949 635 034, Rázusova 2, relax club 34

DIAMOND GYM, Štúrova 46, 037 6503 689, www.diamond-gym.sk

 

 

Späť na zoznam

 

Kalendár podujatí