Stará vodáreň

images/30-11-2017_11-58-06_crop.jpg

Stará Vodáreň (vedľa Starého biskupského hostinca), Mestský park na Sihoti, www.staravodaren.sk

 

Tvorivá dielňa má veľký vplyv na rozvíjanie osobnosti dieťaťa práve z dôvodu, že pri činnostiach tvorivej dielne sa:

 rozvíja jeho myslenie

 rozvíja jeho svet poznania nových vecí

 získavajú vedomosti a zručnosti o materiáloch a technikách, s ktorými pracuje

 rozvíja jeho estetické cítenie

 rozvíja predstavivosť, fantázia a v neposlednom rade trpezlivosť

 rozvíja radosť z vlastnej tvorby

 rozvíja značný rozvoj jemnej motoriky hlavne u malých detí

Aktivity tvorivých dielní sú zamerané na rozvíjanie umeleckého cítenia detí prostredníctvom priestorovej tvorby.

 

Výroba mozaiky
Maľovanie bez štetcov -Finger painting
Tlač - Výroba pečiatok
Mandaly
Chrobáčiky z kamienkov - maľba na kameň
Fúkanie farieb
Vianočne mini stromčeky zo šišiek
Autoportrét - zvýraznenie jedného detailu (tuš)
Tieňové divadlo
Vianočné pozdravy
Maľba slnečnice s bublinkovou fóliou
Kreslenie hudby
Servítková technika
Koláž
Pop Art
Mesto s nočnou oblohou ( fixka + vodové farby)
Mačky z recyklovaného papiera

Kalendár podujatí