Kontaktné info
Mapa Nitry
Fotogaléria
E-pohľadnica

Pošli svojmu priateľovi elektronickú pohľadnicu z mesta Nitra.

Poslať pohľadnicu
TIK na Facebooku
Nitra virtuálne

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Turistické informačné centrum Nitra, so sídlom: Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra ako prevádzkovateľ internetovej stránky https://www.nitra.eu a v rámci nej vyhlasuje, že nezbiera osobné dáta formou žiadne druhu registrácie.


Prevádzkovateľ oboznamuje dotknuté osoby s tým, že súčasťou prevádzky internetovej stránky sú služby tretích osôb Google Analytics a Google Search console slúžiace prevádzkovateľovi na poskytovanie kvalitnejších služieb návštevníkom internetovej stránky, vo vzťahu ku ktorým prevádzkovateľ nezhromažďuje a neuchováva osobné údaje.


Prevádzkovateľ prostredníctvom e-mailovej adresy: info@nitra.sk dotknutej osobe na základe jej žiadosti:

- poskytne podrobnejšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov prevádzkovateľom a prípadnými sprostredkovateľmi;
- poskytne informáciu o rozsahu spracúvaných údajov o dotknutej osobe a umožní mu prístup k týmto údajom;
- vyhovie uplatnenému právu dotknutej osoby na opravu osobných údajov, na ich prenosnosť a na ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania v rozsahu, v akom to bude zlučiteľné s účelom ich spracúvania.

Kalendár podujatí