Veszprém - spolupráca

 • Stretnutie seniorov vo Veszpréme a seniorských súborov v Csopaku 25.-27.5.2018

  Stretnutie seniorov vo Veszpréme a seniorských súborov v Csopaku 25.-27.5.2018

  Seniori z Nitry sa zúčastnili cesty do partnerského mesta Veszprém. Boli predstavení pánovi Ferenczovi Demeterovi, predsedovi Jednoty dôchodcov Veszprémskej župy (Sekcia Vojsko), zároveň sa stretli s predsedami jednotlivých organizácií Jednoty dôchodcov JDM, ktorí zorganizovali toto stretnutie a pripojili sa aj k audiencii s viceprimátorom, pánom Némedi Lajosom, ktorý je aj predsedom Rady seniorov vo Veszpréme.

  Pánovi viceprimátorovi boli odovzdané pozdravy od primátora J. Dvonča a viceprimátora M. Nemkyho. Prehliadkou pamätihodností Veszprému sprevádzali a audiencie sa zúčastnili: Török Lajos – predseda zväzu ochrany práv dôchodcov vo Veszpréme, Szente Jozsef – predseda JD združujúcich pracovníkov pôšt – člen predsedníctva JD Veszprém, Deak Tibor – župný predseda JD, Demeter Ferenz – predseda JD, koordinátor seniorských jednôt, predseda JD pre ozbrojené sily.

  Druhý deň výjazdu sa konalo 16. stretnutie seniorov a seniorských súborov v Csopaku, kde seniorov privítala celoštátna predsedníčka seniorov z Budapešti. Ďalší program viedol do Balatonfüredu a Tihany na prehliadku opátstva, s premietaním filmu o jeho histórií. Predbežne boli dohodnuté spoločné strelecké preteky v septembri 2018 alebo v máji 2019. Seniori z Nitry veľmi ocenili pohostinnosť a bohatý kultúrny program, ktorý pre nich pripravili seniori z Veszprému.

  Spolupráca s partnerským mestom Veszprém sa, okrem iných aktivít, bude naďalej rozvíjať aj v oblasti výmeny seniorov, ktorí prostredníctvom takýchto stretnutí reprezentujú mesto Nitra v zahraničí. • Nitra na záverečnom workshope Erasmus+ SporTOWN

  Nitra na záverečnom workshope Erasmus+ SporTOWN


  Nitra na záverečnom workshope medzinárodného projektu Erasmus+ SporTOWN  20.-21.11. v partnerskom meste Veszprém

  S partnerským mestom Veszprém je mesto Nitra zahrnuté do europrojektu Medzigeneračná diskusia o špecifickom aktívnom využívaní mestských priestorov - projekt SporTOWN, programový rámec: Erasmus + KA3 Dialóg medzi mladými ľuďmi a tvorcami politík.  Cieľom je posilnenie dialógu medzi mladými ľuďmi a subjektmi riadenia formou prezentácií, diskusií za okrúhlym stolom, prieskumov a hodnotení a vytvorenia Rady mládeže, ktorá v budove Mestského úradu simulovala naozajstný priebeh Mestskej rady, kde účastníci projektu vzájomne aktívne argumentovali o závažných témach, ktorým čelia mestá a ich obyvatelia.

  Veszprém je líder projektu,  ostatné európske mestá partneri. V priebehu roka 2018 jednotliví partneri zorganizovali 2-dňový workshop vo svojom meste pre medzinárodné skupiny. Účastníci projektu: Veszprém (Maďarsko), Tarnów (Poľsko), Bottrop (Nemecko), Senta (Srbsko), Ptuj (Slovinsko).

  Mesto Nitra bolo zastúpené odborom cestovného ruchu a partnerskej spolupráce. Účasť študentov je povinná k realizácii tohto projektu – za Nitru sa zúčastnili študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a Strednej priemyselnej školy stavebnej v Nitre.

  Mesto Veszprém kandiduje na Európske hlavné mesto kultúry 2023 a Nitra ako partnerské mesto vyjadrilo podporu tejto kandidatúry.


Kalendár podujatí