Tri prúty kráľa Svätopluka

Známa povesť o Svätoplukových troch prútoch sa objavila v rozprávkovom diele osvieteného byzantského cisára Konštantína Porfyrogeneta niekedy v polovici 10. storočia. Píše sa v nej, že mocný veľkomoravský kráľ Svätopluk si dal pred smrťou zavolať svojich troch synov. Každému z nich podal jeden prút a prikázal im, aby ho zlomili. Mladí veľmoži bez väčšej námahy otcovu žiadosť splnili. Potom dal kráľ trojicu prútov zviazať a opäť vyzval synov, aby zväzok zlomili. Táto úloha sa ukázala ako oveľa ťažšia. Týmto spôsobom kráľ svojim potomkom demonštroval potrebu svornosti, pretože len tá im pomohla zaručiť neporaziteľnosť a krajine blahobyt.

 

SPÄŤ NA ZOZNAM

Kalendár podujatí