Národný žrebčín Topoľčianky

images/27-07-2017_03-03-14_crop.jpg

Lokalita: Obec Topoľčianky
Trasa: Nitra – Topoľčianky
Vzdialenosť od Nitry: 32 km
Iné atraktivity v okolí: Arborétum Mlyňany, Zubria obora

Na severnom konci Topoľčianok sa rozprestiera rozsiahly anglický park, v ktorého susedstve sa nachádza Národný žrebčín Topoľčianky.

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. dnes patrí medzi najvýznamnejšie svetové žrebčíny a možno ho právom zaradiť za kultúrne dedičstvo národa.  Žrebčín bol založený v roku 1921. Zameriava sa na chov arabského, lipicanského, huculského a športového koňa. Z uvedeného je zrejmá jeho jedinečnosť v tom, že mimo Topoľčianok nie je v Európe zariadenie, v ktorom by sa chovali štyri plemená koní. Početnosť stáda predstavuje 500 kusov. Časť zariadení žrebčína je umiestnená na teritóriu známeho Topoľčianskeho zámku – letného sídla prvého prezidenta Československej republiky T.G. Masaryka.
Súčasťou je aj hipologické múzeum s množstvom zaujímavých exponátov.
Za hranicami Slovenska je žrebčín známy hlavne vďaka štvorylke a klasickej škole s lipickými žrebcami. Zúčastnili sa napríklad poľnohospodárskeho veľtrhu „Grűne Woche“ v Berlíne, alebo zápisu megaštvorylky do Guinessovej knihy rekordov v nemeckom Mannheime.

www.nztopolcianky.sk

 

SPÄŤ NA ZOZNAM

 

Kalendár podujatí