Prírodná galéria umeleckej keramiky Beladice

images/13-06-2012_01-14-20_crop.jpg

Lokalita:  Beladice - Pustý Chotár

Trasa:  Nitra – Beladice

Vzdialenosť od Nitry:  16km

Iné atraktivity v okolí:  Arborétum Mlyňany, Topoľčianky, Gýmeš

Kontakt:  037/633 02 35, 037/633 06 80-1

www.tartuf.sk

tartuf@tartuf.sk

Pár kilometrov za Nitrou, v časti obce Beladice - Pustý Chotár nájdete neoklasicistický kaštieľ ponorený v rozľahlom tichom parku, v ktorom je inštalovaná výnimočná galéria.

K rozmanitosti kultúrneho života v nitrianskom regióne v minulosti prispieval i Medzinárodný keramický workshop. Začiatky tohto významného podujatia siahajú do roku 1999, kedy sa uskutočnil po prvýkrát. Do roku 2009 bolo zorganizovaných spolu 8 ročníkov, ktorých sa zúčastnilo viac ako 50 umelcov z 22 krajín celého sveta. Workshopy sa pravidelne konali v areáli Kaštieľ Pustý Chotár (http://nisys.sk/www/content/nisys/list/0/105), kultúrnej pamiatky SR, resp. Park Hotel Tartuf (http://nisys.sk/www/housing/detail/list/0/20).

S keramikou vytvorenou na workshopoch v Beladiciach sa môže verejnosť oboznámiť v historickom kaštieli a hoteli. Diela sú tu umiestnené nielen v interiéroch, ale aj v parku. Ten sa v závere leta 2007 premenil na Prírodnú galériu, ktorá je výnimočnou v rámci celého Slovenska. Na inom mieste sa doposiaľ podobná stála umelecká prezentácia keramických diel v historických objektoch nenachádza.

Galéria je voľne prístupná všetkým návštevníkom kaštieľa, hotela, turistom a širokej verejnosti. V krásnom prostredí majú možnosť vidieť diela známych svetových a európskych keramikov i sochárov.

Spoluorganizátor workshopov akad. soch. Ilja Holešovský:

„KERAMIKA má mnohé podoby, rozmanité tvary, má estetickú aj úžitkovú hodnotu a človeka v jeho tisícročnej histórii sprevádza ako užitočný predmet aj dekorácia či ozdoba, ako výraz jeho potrieb a túžob, ako doplnok i umelecké dielo. Keramickému umeniu sa v minulých rokoch v areáli Kaštieľa Pustý Chotár počas 8 workshopov venovalo viac ako 50 umelcov zo 4 svetadielov.

Ich umelecké artefakty postupne nahradili to, čo sa z pôvodnej výzdoby neoklasicistického kaštieľa nezachovalo, čo sa stratilo, zničilo alebo aj zmizlo. Vďaka práci keramikov areál získal novú identitu, nový charakter, jedinečnosť a predstavujú sa v ňom súčasné svetové keramické trendy. Rekonštrukciou kaštieľa, modernou dostavbou jeho funkčných častí, tu vznikol nový komplex a keramici z celého sveta Vás pozývajú na jeho prehliadku.“

SPÄŤ NA ZOZNAM


Fotogaléria: Prírodná galéria umeleckej keramiky Beladice

Kalendár podujatí