Pohotovosť

Pre dospelých
Špitálska 13, tel.: 037 6942 229
pondelok - piatok od 16,00 do  22,00 h
sobota, nedeľa, sviatky od 7,00 do 22,00 h

Pre deti a dorast
Špitálska 13, tel.: 037 6545 294
pondelok - piatok od 16,00 do 22,00 h
sobota, nedeľa, sviatky od 7,00 do 22,00 h

Zubná pohotovosť DENTAMAX
Špitálska 13, tel.: 037 6323 921
pondelok - piatok od 16,00 do 19,00 h
sobota,nedeľa, sviatky od 8,00 do 13,00 h


ROZPIS SLUŽIEB Lekárskej služby prvej pomoci- mesto NitraPohotovosť lekární
Lekárenská pohotovostná služba sa poskytuje v meste Nitra každý deň do 22.30 h podľa priloženého rozpisu služieb lekární.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE - zoznam pohotovostných lekární na konkrétny deň - mesto Nitra

 

 

Kalendár podujatí