Veľký seminár

images/18-07-2013_09-24-09_crop.jpg

Budova seminára je typom mestského nárožného paláca. Barokový štvorkrídlový dvojpodlažný objekt bol postavený po polovici 18. storočia a dostavaný koncom 19. storočia. Z poslednej tretiny 18. storočia pochádza iluzívna baroková fresková maľba v kaplnke sv. Ladislava na 2. podlaží. Tu je umiestnený aj barokový oltár s obrazom sv. Ladislava. Nástropná neskorobaroková iluzívna maľba sa nachádza aj nad hlavným schodiskovým priestorom.

V rokoch 1877–78 sa zrealizovala prestavba severovýchodného krídla na Diecéznu knižnicu z podnetu biskupa Roškovániho. Otvorená bola 30.11.1885. Obsahuje 66000 zväzkov od prvotlačí cez miniatúrny korán až po bibliu po čínsky. Priestor knižnice má drevený kazetový strop a drevené policové zariadenie s galériami a schodiskom.
Diecézna knižnica je najcennejšou zbierkou pôvodnej literatúry na Slovensku. Prvopočiatky knižnice siahajú až do 12. storočia. Dnes obsahuje knižnica približne 66 000 vzácnych kníh. Z toho je 78  prvotlačí (inkunábulí) z rokov 1473 – 1500. Nachádzajú sa tu aj viaceré knižné unikáty - napr. najmenšia kniha má rozmery 8 x 5,5,cm.

Na druhom nadzemnom podlaží je situovaná neorenesančná kaplnka sv. Gorazda s dreveným kazetovým stropom a pilastrami s iónskými hlavicami. Nad vstupom do kaplnky je umiestnený balkón – galéria s organom, nesená zlátenými konzolami. Hlavná severozápadná fasáda objektu, obrátená do námestia, má vstupný barokový kamenný portál. Eklektická fasáda východného staršieho krídla bola prefasádovaná na konci 19. storočia. Vstupný portál má v nadpraží pieskovcový reliéf s erbom biskupa Roškovániho. Južná neoklasicistická fasáda, je bohato zdobená a členená, s rizalitom, ukončeným štítom s biskupským erbom a latinským nápisom.

SPÄŤ NA ZOZNAM

 

 

Kalendár podujatí