Nitra Smart City

images/14-11-2017_09-19-58_crop.jpg

→ 10.10.2017
Nitra predstavila moderné mesto – Smart City

Nitra chce patriť k lídrom na Slovensku v rámci konceptu Smart City. Ako moderné mesto chce šetriť zdroje, produkovať minimum emisií, investovať do ľudských zdrojov a doplnení siete infraštruktúry s tým, že bude ešte viac využívať moderné technológie a riešenia.

Samotný zámer uskutočnenia konceptu Smart City v Nitre bol schválený v roku 2016 v mestskom zastupiteľstve. Určené boli ciele konceptu a definované hlavné oblasti -  mobilita, životná úroveň, inteligentná energia a energetický manažment.  

V  oblasti mobility mesto plánuje inteligentnú a modernú verejnú dopravu s postupným zapojením  elektrobusov. V ponuke budú aj ďalšie, alternatívne druhy dopravy. Veľkým prínosom bude doplnenie siete cyklotrás o ďalších takmer 14 kilometrov. Dôležitou bude aj regulácia parkovania v centre mesta, jej funkčnosť podporia moderné technológie.  

V oblasti životnej úrovne bude mesto pokračovať v budovaní inteligentných riešení (Smart aplikácie, notifikačné systémy, inteligentné lavičky) ako aj zlepšení kvality verejných priestranstiev s doplnením zelene. „Dôležité bude nadviazať na opatrenia súvisiace so zmenou klímy (osviežovače vzduchu) i motiváciou občanov pri zapájaní sa do aktivít zvyšovania životnej úrovne, ako napr. pri súťaži o najkrajší balkón a predzáhradku, “ uviedol primátor Nitry Jozef Dvonč.  

Ekologickejšie nakladanie s odpadom a výhodnejšie hospodárenie s vodou a teplom plánuje zastrešiť oblasť inteligentnej energie. V pláne je spracovanie technicko-ekonomickej štúdie s dôrazom na využitie obnoviteľných zdrojov ako aj zavedenie nových technológií pre vytváranie energetických zásob pre prevádzkové potreby mesta. Využité by mali byť elektrobatérie nabíjané z výstupov spracovania komunálneho odpadu, biomasy a vodných zdrojov. 

V oblasti energetického manažmentu bude ponúknutý prepracovanejší systém, ktorý zjednoduší spracovanie elektronických žiadostí od občanov. Mesto plánuje aj doplnenie modernizácie verejného osvetlenia s inteligentným monitoringom a riadením svietidiel. Plánovaná je aj modernizácia osvetlenia v mestských budovách, športových areáloch i verejných priestranstvách. „Pilotný projekt LED svietidlami sme zrealizovali na ZŠ Cabajská a v areáli tenisových kurtov. Úspora týmto svietením by mala byť okolo 40 až 50 percent s tým, že budú znížené náklady na údržbu a svietidlá budú šetrnejšie k zraku žiakov i športovcov, ale aj k životnému prostrediu. V spomínaných aktivitách plánujeme pokračovať,“ dodal primátor Nitry Jozef Dvonč.

Ciele v rámci Smart City chce mesto zrealizovať do roku 2022 a využije všetky možné možnosti čerpania finančných zdrojov. Financovanie konceptu moderného mesta je akceptovateľné v rámci aktivít zaradených do Územného rozvoja mesta, ktoré sú financované z Integrovaného regionálneho operačného programu s dofinancovaním mesta, regionálnych  operačných  programov Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR, Komunitárnych fondov EÚ, združených investícií s podnikateľskými subjektmi formou verejno-súkromných partnerstiev, dodávateľských úverov podnikateľských subjektov, úverov z Európskej investičnej banky. Výber  subjektov  na  konkrétnu  realizáciu  jednotlivých aktivít bude  podriadený  zákonu  o verejnom obstarávaní.  

 

→ 6.7.2017
V uplynulých dňoch sa v Poprade uskutočnila konferencia o rozvoji inteligentných Smart city miest. Mesto Nitra tu prevzalo certifikát mestského smart lídra za svoj iniciatívny prístup k smart riešeniam, pri zavádzaní tohto konceptu do reálnych moderných projektov, dát na vytváranie Smart city konceptov a stratégie rozvoja mesta.  Mesto Nitra plánuje v blízkej budúcnosti využívať verejné služby prostredníctvom najnovších technológií. Ide napríklad o modernizáciu technických zariadení, osvetlenia, riešenie parkovacích či dopravných problémov. Pre zladenie všetkých týchto aktivít sa pod vedením primátora Jozefa Dvonča  sformovala pracovná skupina, zložená z odborníkov z rôznych oblastí, ktorí sa profesionálne zameriavajú na rôzne oblasti života v meste a budú mať čo povedať do oblastí, ktorými sa bude uberať systém rozvoja inteligentného mesta (mobilita mesta, inteligentná energia, energetický manažment a životná úroveň).  Na podporu realizácie Smart city (inteligentného mesta) samospráva nášho mesta osloví akademických i komerčných partnerov, ako i obyvateľov mesta. Poslúži na to webstránka určená špeciálne pre projekt Smart City, ktorá by mala vzniknúť v krátkom čase.

 

→ 21.3.2017
Primátor Nitry Jozef Dvonč sa 15. marca zúčastnil na Valnom zhromaždení členov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), ktoré sa uskutočnilo v Agroinštitúte. Nitriansky primátor Jozef Dvonč informoval podnikateľov z Nitry a Nitrianskeho kraja o plánoch mesta do ďalšieho obdobia. Z väčších investícií je to rekonštrukcia futbalového štadióna, či výstavba kúpaliska s celoročným využitím.  

„Chceme tiež, aby Nitra bola moderným mestom. Plánujeme zrealizovať program Smart City, ktorý  zahŕňa štyri oblasti – Mobilita mesta, Životná úroveň, Inteligentná energia a Energetický manažment,“ uviedol primátor Nitry Jozef Dvonč.   

„V rámci tohto projektu, okrem iného, plánujeme zavedenie inteligentnej, modernej verejnej dopravy, dokončenie modernizácie verejného osvetlenia, ekologickejšie spracovanie komunálneho odpadu, či výhodnejšie hospodárenie s vodou a teplom,“ dodal primátor Nitry Jozef Dvonč.

„Teší ma tiež, že sme boli úspešní v rámci nenávratného finančného príspevku a na jedenástich základných školách bude 24 nových a moderných učební,“ informoval podnikateľskú obec primátor Jozef Dvonč.

Na zhromaždení vystúpil i predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, ktorý tiež, okrem iného uviedol, že budú v rámci kraja pokračovať opravy ciest i vzdelávacích ustanovizní, či už z rozpočtu NSK, resp. z európskej finančnej podpory.

 

Kalendár podujatí