Prezentácia partnerských miest

Tradícia partnerských miest vznikla v Európe po druhej svetovej vojne ako spôsob priviesť obyvateľov ku vzájomnému bližšiemu porozumeniu a ako spôsob podpory cezhraničných stykov. Najpopulárnejšia je táto koncepcia dodnes v Európe, postupom času sa rozšírila aj na iné svetadiely, čo viedlo niekedy k veľmi zaujímavým partnerstvám. Myšlienku partnerských miest v rámci Európy podporuje od roku 1989 aj Európska Únia.

Mesto Nitra má 11 partnerských miest, s ktorými má nadviazanú aktívnu spoluprácu. Okrem pravidelných návštev vedenia miest, sa spolupráca odohráva na úrovni kultúrnej, športovej, vedeckej, vzdelávacej, či cirkevnej.

Prezentácia predstavuje partnerské mestá, ktoré sa aj napriek svojej geografickej vzdialenosti spojili, aby udržiavali vzájomné kultúrne putá a kontakty medzi svojimi obyvateľmi.


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí