Regionálna výchova 2017/18

Projekt v sebe zahŕňa bezplatné prehliadky mesta pre žiakov základných a materských škôl v Nitre s cieľom zvýšiť povedomie detí a mládeže so svojím mestom a vychovať tak mladých uvedomelých ľudí, ktorí poznajú svoje mesto a sú s ním spätí.

Projekt regionálnej výchovy prebieha počas celého školského roku 2017/2018, výsledky jednotlivých súťaží budeme priebežne prezentovať.


Súťaž o najlepšiu fotku z Nitry
Fotka môže mať ľubovoľnú tému, mala však byť niečím typická pre Nitru. Samotný motív fotky si deti zvolia samé. Súťažiť môžu jednotlivci alebo skupiny (do 10 detí). Fotky môžete posielať na náš mail: info@nitra.sk alebo do správy na náš fb profil Turistické informačné centrum – NISYS (Turistické informačné centrum Nitra).
Na našom fb profile bude vytvorený album so zaslanými fotkami za rok 2017/2018.
Súťaž o najlepšiu fotku trvala do 14.6.2018 (do 24.00 h).

 

Súťaž o najlepšiu prezentáciu o Nitre
Podobne ako v súťaži o najlepšiu fotku, aj pri prezentácii si deti môžu zvoliť tému. Tá by mala byť niečím typická pre Nitru.
Každá základná škola si môže vybrať 2 bezplatné prehliadky - jedna prehliadka pre 1. stupeň a druhá prehliadka pre 2. stupeň. Môžu sa zapojiť aj materské školy. Každá materská škola si môže vybrať 1 bezplatnú prehliadku.

 

Ponuka  tematických prehliadok mesta so sprievodcom: 

1. Uličkami Horného mesta
2. Zákutiami Dolného mesta
3. Stopy nitrianskych Židov
4. Zoborský kláštor s Zoborské vrchy
5. Kalvárskym vŕškom...
6. Rozprávanie o nitrianskych legendách
7. Nitrianska secesia
8. História Martinského vrchu

 Regionálna výchova 2016/2017

 

Kalendár podujatí