Výpredaj máp, publikácií a kníh

Hrady zámky kaštiele SR r.2006  3 €
Almanach 2012   3 €
Verše môjmu mestu r.2000   1,13 €
Slovensko turistický sprievodca r.2004    3 €
Tur. sprievodca SR - Aj,Nj,Fr,Tj r.2007    3 €
Tur.sprievodca SR Sj r.2007    3 €
Slowakei - sprievodca po SR Nj r.2005    3 €
Slowakei - sprievodca po SR Nj r.2007    3 €
Nitra - slovenské coventry AJ r.2009    4,95 €
Mapa vodných atrakcií SR r.2005    1,21 €
Automapa ČR 1:300 tis. r.2002    3 €
Autoatlas SR 1:500.tis.r.2001    1,25 €
Atlas turistických zauj.SR r.2005    3 €
Atlas Bratislava - ortofotomapy r.2006    19,92 €
Vojenský atlas sveta r.2006    31,54 €
Mapa nástenná Best of Slov.r. 2009    4,2 €
Kreslená mapa Slovensko r.2006    2,48 €
Politická mapa Európy s lištou r.2002   3 €

 

Sprievodca Nitra  cena 2,50 €           

Sprievodca Nitra a okolie - v anglickom a nemeckom jazyku

 

Knihy o Nitre a o Slovensku

Publikácia Nitra (A.Ruttkay/D.Veliká)    2,16 €
Publikácia Nitra Veliká     6,62 €
Osobnosti Nitry               5,65 €
Almanach Nitra /2004-2005/ 2 €
Slovensko Príroda Sj,AJ,NJ      7,79 €
Kras Rožňava              5,98 €
Slovensko Príroda       8,58 €
Slovensko - TS           4,30 €
Demänovská dolina + CD  14,94 €
Struhár - kolekcia              26,56 €
Struhár - kolekcia     38,18 €
Slovenské kúpele (NJ)  4,96 € 

 

Turistické mapy cena 1 €

143   Turistická mapa Gabčíkovo  (rok vydania 1995)
 

         

Turistickí sprievodcovia cena 2 €

S batohom po Slovensku - TS 2001     
S batohom po Slovensku - TS 1999     
TS po Slovensku (1999, 2001, 2002, 2003)

  

Turistické publikácie 2 a 2,50 €

Slov.poľské Tatry PJ /1998 /        2,5 €
Slov.poľské Tatry Aj /1998/        2,5 €
Regióny bez hraníc / 2000/         2,5 €
Regióny bez hraníc Aj /2000/      2,5 €
TS Bratislava SJ /2000/       2,5 €
TS Bratislava MJ /2000/      2,5 €

   

Kalendár podujatí