Výlep plagátov

OZNAM

Z technicko-organizačných príčin je výlep na mestských skružiach

pozastavený

až do odvolania. 

Za pochopenie ďakujeme!

 

 

Turistické informačné centrum Nitra (TIC Nitra) zabezpečuje výlep plagátov na mestských informačných skružiach. V prípade, ak chcete informovať verejnosť o kultúrnych akciách a podujatiach, stačí si k nám priniesť plagáty a my zabezpečíme výlep.

Zber plagátov je nasledovný:
plagáty, ktoré majú byť vylepované v utorok, treba priniesť najneskôr do pondelka do 13.00 h,
plagáty, ktoré majú byť vylepované vo štvrtok, treba priniesť najneskôr do stredy do 13.00 h.
Informačné centrum otvorené pondelok-piatok od 8.00 do 18.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h.
O obsadenosti skruží sa odporúčame informovať vopred u nás v TIC Nitra.
Ďakujeme za pochopenie!

 

Výlepné dni: utorok a štvrtok


Odporúčané formáty:
A4 (210 x 297 mm) na šírku, na výšku
A3 (297 x 420 mm) na šírku, na výšku
A2 (594 x 420 mm) na výšku
A1 (841 x 594 mm) na výšku

Odporúčaná kvalita papiera:
150g ONL papier

  

Cenník výlepu plagátov, platný od 1. 1. 2018 


počet dní

A4
na výšku, šírku
ks/€

A3
na výšku, šírku 
ks/€

A2
na výšku
ks/€

A1
na výšku
ks/€

1 - 7

    0,50

   0,60

     1,00

     1,20

8 - 14

    1,00

   1,20

     2,00

     2,40

15 - 21

    1,50

   1,80

     3,00

     3,60

22 - 30

    2,00

   2,40

     4,00

     4,80

 

 

 

 

 

 

  

 

Atypické formáty nie sú prípustné na výlep.
Maximálny výlep na 30 dní.
Ceny sú vrátane 20 % DPH.

Pracovný list - zoznam výlepných plôch - neslúži ako objednávka. 

Pri platení na faktúru, prosíme o zaslanie objednávky so všetkými potrebnými fakturačnými a ďalšími údajmi (formát, veľkosť plagátu, počet plagátov, názov akcie, počet dní výlepu ap.). 

Uprednostňujeme platbu v hotovosti - platba vopred na účet Mesta Nitra

IČO: 00308 307
bankové spojenie :  IBAN SK 63 0900 000000 5049179833 v Slovenskej sporiteľni

Variabilný symbol  : 223001
Následne bude vystavená a zaslaná faktúra.
 

Fakturačná adresa:
MESTO NITRA
Mestský úrad v Nitre
Útvar propagácie a CR - TIC Nitra
Štefánikova 60
950 06  Nitra


Dodacia adresa:
Mesto Nitra - TIC Nitra
Štefánikova 1
949 01    Nitra

Kalendár podujatí