Kontaktné info
Mapa Nitry
Fotogaléria
E-pohľadnica

Pošli svojmu priateľovi elektronickú pohľadnicu z mesta Nitra.

Poslať pohľadnicu
TIK na Facebooku
Nitra virtuálne

Nové reklamné plochy

Nové reklamné plochy

Mesto Nitra v snahe zlepšiť podmienky ponúkanej služby – výlepu plagátov a tým  inovovať svoj informačný systém inštalovalo v priebehu marca – apríla 2018 nové reklamné plochy - výlepné skruže, ktoré budú slúžiť na výlep plagátov. Celkovo bude inštalovaných v Nitre 18 ks nových výlepných skruží , z tohto väčšina na nových lokalitách. Novovzniknuté lokality vznikli vývojom urbanizmu mesta, ktorý vytvoril nové miesta so zvýšenou koncentráciou a pohybom ľudí, kde je vhodné umiestniť si reklamu.

Nové skruže tvoria oceľové valce v kombinácii s nerezovými kupolami a pätkami. Pôvodné skruže tvorí betónový valec s oceľovou kupolou.

Doterajší systém užívania skruží je mierne pozmenený. Každá skruž je označená vlastníkom a prenajímateľom skruže a rozdelená na 2 časti. Jedna časť slúži na komerčný výlep a druhá časť pre potreby mesta. Celkovo tak po všetkých zmenách je v meste k dispozícii na komerčný výlep 35 reklamných skruží. Momentálne je k dispozícii 31 skruží na výlep. Veľkosť výlepnej plochy ako aj spôsob výlepu je obdobný ako doteraz, výlepné dni naďalej zostávajú  - utorok a štvrtok.

Službu výlepu je možné si objednať v Turistickom informačnom centre Nitra, Štefánikova tr. 1, 949 01 Nitra. Keďže každoročne počas mesiacov apríl - september je zvýšený záujem o výlep plagátov, odporúčame sa o dostupnosti služby vopred informovať priamo v infocentre – TIC Nitra, prostredníctvom tel. č. 037/16 186 alebo mailom  info@nitra.sk prípadne na www.nitra.eu alebo na našom fb profile. 

Ďalšou plochou, ktorá bude slúžiť na komerčný prenájom ako reklamná plocha Mesta Nitry  sú tzv. „ceruzky“citylighty.

„Ceruzky“ tvoria mobiliár pešej zóny v podobe dražovského kostolíka /2ks sú na Štefánikovej triede a 1 ks na Kupeckej ulici/. Momentálne prebieha renovácia týchto plôch. K dispozícii na komerčný prenájom budú od 1.mája 2018. Záujemcovia o prenájom majú možnosť si túto reklamnú plochu prenajať a formou nálepky tak zviditeľniť svoje podujatie alebo firmu. Prenájom bude poskytovaný minimálne na 3 mesiace a jednému záujemcovi je možné prenajať maximálne 1 „ceruzku“ obojstranne.

Ďalšou reklamnou plochou, ktorá bude slúžiť na komerčný prenájom sú citylighty, ktoré sú súčasťou pešej zóny. Citylighty sú 2 na Štefánikovej triede a a 1 na Kupeckej ulici, jednu stranu bude využívať Mesto Nitra a druhá strana je určená na mesačný prenájom realizovaný formou nálepky. Obchodované budú taktiež od 1.mája 2018 formou mesačného prenájmu.

Obchodovanie reklamných plôch Mesta Nitry zabezpečuje prevádzka Turistického informačného centra Nitra (bývalý NISYS), Štefánikova tr.1, 949 01 Nitra, kde Vám radi poskytnú všetky bližšie informácie k službe výlepu plagátov, k prenájmu „ceruziek“ a citylightov.

 

Viac informácií na tel.č. 037/ 16 186 alebo na  mailovej adrese info@nitra.sk , či na www.nitra.eu v časti Výlep plagátov; Ceruzky, Citylighty.


Fotogaléria: Reklamné plochy

Kalendár podujatí