Kontaktné info
Mapa Nitry
Fotogaléria
TIK na Facebooku
Nitra virtuálne

Noc kostolov 2018

Noc kostolov 2018

NOC KOSTOLOV 2018 Nitra

Zostávali cez noc v blízkosti božieho domu.  Porov. Krn. 9,27

www.nockostolov.sk

Zvony všetkých kostolov ohlasujú Noc kostolov od 17.50 do 18.00 h

Zapojte sa spolu s nami do spoločnej púte po nitrianskych kostoloch. Navštívte aspoň 3 kostoly v Nitre, vyzdvihnite si kupón a vyplnený ho vhoďte do osudia pripraveného v jednotlivých kostoloch. Žrebovanie o zaujímavé ceny sa uskutoční dňa 11.06.2018 o 10:00 hod. vo foyer MsÚ v Nitre. Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom.
Namaľuj/nakresli nám svoj najobľúbenejší kostol v Nitre a možno práve teba odmeníme peknou cenou. Svoje dielo zašli do 08.06.2018 na adresu Mestský úrad v Nitre, odbor kultúry, Štefánikova trieda 60, 949 01 Nitra, alebo ju prines osobne na Mestský úrad do kancelárie odboru kultúry č. 116. Nezabudni na seba nechať kontaktné informácie. Výhercov a ich práce zverejníme 13. júna 2018 na facebookovej stránke Noci kostolov a Mesta Nitry.

 

Katedrálny chrám – bazilika sv. Emeráma / Nitriansky hrad
18:15 – prehliadka katedrály s výkladom
19:00 – vystúpenie speváckeho zboru Emerám
20:15 – prehliadka katedrály s výkladom
21:00 – koncert organovej hudby, účinkuje Vladimír Kopec
22:00 - 23:00 – voľná prehliadka katedrály

Františkánsky kostol sv. Petra a Pavla / Samova 2
18:00 – svätá spoveď
18:30 – svätá omša
20:00 – 22:00 – voľná prehliadka kostola

Kostol sv. Jozefa / ruiny Zoborského kláštora
18:00  - prednáška o Kamalduloch, prednáša Pavel Žebrák
19:00 – degustácia vín z benediktínskeho vinohradu
19:30 – čítanie z knihy Príbehy spod Nitrianskeho hradu, číta I. Gulišová – beseda s autorom prof. I. Točkom
20:00 – hudobné vystúpenie, účinkujú Ľubica Michalicová a Štefan Haládik
21:00 - vešpery

Evanjelický kostol Svätého Ducha / Sládkovičova 12
18:00 – spieva Nitriansky evanjelický spevokol
informácie o evanjelickom cirkevnom zbore v Nitre
19:00 – spoločný spev chválových piesní
20:00 – Chvíľa spočinutia, organový minirecitál Mareka Štrbáka a čítanie úryvkov z Písma
21:00 – 22:00 – voľná prehliadka kostola

Kostol Navštívenia Panny Márie / kláštor, Farská ul.
16:30 – svätá omša
18:00 – 23:00 – Nightfever – celosvetový evanjelizačný projekt – študenti Spojenej katolíckej školy v Nitre
18:00 – 20:00 – možnosť navštíviť kryptu kostola
23:00  - záver Nightfever – eucharistické požehnanie

Dom Cirkvi bratskej v Nitre / Kráľovská cesta 1
18:00 – 22:00 – grilovanie na nádvorí
19:00 - koncert na nádvorí
20:00 – prednáška – Cirkev ako rodina

Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku/ Ul. Fraňa Mojtu 10
18:00 – 20:00 – možnosť vstupu do veže kostola
20:00 – koncert klasickej organovej hudby, účinkuje Lucia Vanková
21:00 – 23:00 – voľná prehliadka kostola s možnosťou pozrieť si výstavu „Soli Deo Gloria“

Kostol Nanebovzatia Panny Márie / Kalvária
18:30 – modlitba sv. ruženca
19:00 – svätá omša
20:00 – 22:00 – voľná prehliadka kostola a krypty

Kostol sv. Martina / Chrenová
18:00 – 20:00 - voľná prehliadka kostola / výstava reprodukcií obrazov so sakrálnou tematikou

Kaplnka sv. Gorazda Starokatolíckej cirkvi na Slovensku / Chrenovská 15
18:00 – bohoslužba slova
18:30 – vystúpenie detí rytierskeho rádu sv. Gorazda a jeho dobrovoľníkov
19:30 – 20:30 – počúvanie Božieho slova a možnosť maľby na tému Noci kostolov 2018

Kostol sv. Gorazda / Klokočina
18:30 – svätá omša
19:30 – divadelné predstavenie „Jozef Egyptský“
20:30 – 22:30 – voľná prehliadka kostola v sprievode spevu farského spevokolu


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí
E-pohľadnica

Pošli svojmu priateľovi elektronickú pohľadnicu z mesta Nitra.

Poslať pohľadnicu