Kontaktné info
Mapa Nitry
Fotogaléria
E-pohľadnica

Pošli svojmu priateľovi elektronickú pohľadnicu z mesta Nitra.

Poslať pohľadnicu
TIK na Facebooku
Nitra virtuálne

Harmonogram jarného upratovania 2019

Harmonogram jarného upratovania 2019

V súlade so zákonom o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení dodatkov pre územie mesta vydáva Mestský úrad v Nitre harmonogram jarného upratovania, vrátane rozpisu umiestnenia kontajnerov v jednotlivých mestských častiach. 

 

Harmonogram jarného upratovania v Nitre

TurnusTermínMestská časť
I. 08.04.2019 – 12.4.2019     Horné Krškany, Dolné Krškany, Janíkovce
II. 15.04.2019 – 19.04.2019

  Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce

III. 29.04.2019 – 03.05.2019

    Dražovce, Zobor (od Kláštorskej – smer západ)

IV. 06.05.2019 – 10.05.2019

    Zobor (od Kláštorskej – smer východ)

V. 13.05.2019– 17.05.2019     Chrenová II., Chrenová IV.
VI. 20.05.2019 – 24.05.2019

    Klokočina III., Čermáň

VII. 27.05.2019 – 31.05.2019

    Chrenová I., Chrenová III. 

VIII. 03.06.2019 – 07.06.2019

    Staré Mesto I.

IX. 10.06.2019 – 14.06.2019

     Staré Mesto II. 

X. 17.06.2019 – 21.06.2019

    Klokočina I., Klokočina II.

 

Pondelok 17.6.2019 
1.Prešovská x Piešťanská
2.Žilinská x Pezinská
3.Pezinská x Partizánska
4.Žilinská pred č. 4
5.Nitrianska 26

Utorok 18.6.2019 
- Bazovského 12 
- Benkova 13
- Mikovíniho 16 
- Popradská – obrátka MAD
- Mikovíniho ul. č. 2

Streda 19.6.2019 
- Jurkovičova 21 
- Alexyho 18
- Jurkovičova 3 
- Jurkovičová 23 
- Bizetova – pod kotolňou 
- Beethovenova – oproti MŠ

Štvrtok 20.6.2019
- Bellova 10 - 12
- Čajkovského 1
- Čajkovského 38- 40 
- Partizánska 75

Piatok 21.6.2019 
- Partizánska 81
- Čajkovského 11
- Čajkovského 28
- Šúdolská 21.
- Čajkovského 13 
- Čajkovského 20

 

 

 


INŠTRUKCIE PRE OBYVATEĽOV

  1. Kontajner na stanovište bude dovezený o 12,00 a odvezený o 20,00.

  2. Počas dňa bude kontajner podľa potreby niekoľkokrát odvezený.

  3. Ak občan nestihne vyniesť odpad v deň zberu v jeho najbližšom stanovišti, môže tak urobiť počas týždňa vo svojom VMČ, pričom vzdialenosť stanovišťa bude aj tak prijateľná.

  4. Do veľkoobjemových kontajnerov  ukladajte hlavne veľkorozmerný komunálny odpad / rozobraté skrine, stoly, WC misy, atď/.

  5. Žiadame obyvateľov, aby do kontajnerov na jarné upratovanie neukladali organický odpad /konáre, drevo, lístie atď./ a OEEZ /elektrozariadenia -televízory, chladničky a pod./

  6. Skrine, rôzne krabice a iné rozmerovo veľké odpady žiadame rozobrať a následne uložiť do veľkoobjemového kontajnera.

  7. Väčšie množstvá  komunálneho odpadu  môžete uložiť po predložení občianskeho preukazu, ak máte trvalé bydlisko v Nitre alebo dokladu o zaplatení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v Nitre  bezplatne na nasledovných zberových dvoroch v meste:

  8. POZOR!!! Stavebnú suť možno v zmysle platnej legislatívy uložiť na zberových dvoroch za poplatok  0,05 € za  1 kg.

 

Viac informácií o jarnom upratovaní a o zberných dvoroch nájdete na stránke Mestského úradu www.nitra.sk

Kalendár podujatí