Kontaktné info
Mapa Nitry
Fotogaléria
E-pohľadnica

Pošli svojmu priateľovi elektronickú pohľadnicu z mesta Nitra.

Poslať pohľadnicu
TIK na Facebooku
Nitra virtuálne

Harmonogram jarného upratovania 2019

Harmonogram jarného upratovania 2019

V súlade so zákonom o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení dodatkov pre územie mesta vydáva Mestský úrad v Nitre harmonogram jarného upratovania, vrátane rozpisu umiestnenia kontajnerov v jednotlivých mestských častiach. 

 

Harmonogram jarného upratovania v Nitre

TurnusTermínMestská časť
I. 08.04.2019 – 12.4.2019     Horné Krškany, Dolné Krškany, Janíkovce
II. 15.04.2019 – 19.04.2019

   


Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce

Diely
✔️Pondelok 15.4.2019 
- Kmeťova 2
-Na Hôrke – Potraviny NITRAZDROJ
- Kmeťova 7
- Tokajská – smerom ku kaplnke 

✔️Utorok 16.4.2019 
- Viničky - podchod – Baletné štúdio
- Dunajská – smerom na Piešťanskú 
- Zvolenská na začiatok ulice
- Rýnska č.4

P
árovské Háje
✔️Streda 17.4.2019 
- Hájnická ul. v strede ulice
- Hydinárska konečná MHD č. 11
- Stromová začiatok
- Olivová x Hydinárska
- Jurský dvor záhradkárska osada, spevnená plocha pod zastávkou MAD smer Jarok
- Lukov Dvor k bufetu

Kynek
✔️Štvrtok 18.4.2019 
- Ovocinárska x Hájska
- Ovocinárska pri ihrisku
- Ku kostolu – Hájska – voľná plocha
- Kynecká x Hájska
- Trnavská- konečná MHD č. 18 
- Môstik Pod Orešinou

Mlynárce
✔️Piatok 19.4.2019 
- Chotárna – pri Klub dôchodcov
- Bolečkova x Remeselnícka x Krompašská
- Štúrova x Bolečkova
- Dubíková na koniec ul. 
- ul. Fr. Kráľa x Remeselnícka 

III. 29.04.2019 – 03.05.2019     Dražovce, Zobor (od Kláštorskej – smer západ)
IV. 06.05.2019 – 10.05.2019     Zobor (od Kláštorskej – smer východ)
V. 13.05.2019– 17.05.2019     Chrenová II., Chrenová IV.
VI. 20.05.2019 – 24.05.2019     Klokočina III., Čermáň
VII. 27.05.2019 – 31.05.2019     Chrenová I., Chrenová III.
VIII. 03.06.2019 – 07.06.2019     Staré Mesto I.
IX. 10.06.2019 – 14.06.2019     Staré Mesto II.
X. 17.06.2019 – 21.06.2019     Klokočina I., Klokočina II.
 

INŠTRUKCIE PRE OBYVATEĽOV

  1. Kontajner na stanovište bude dovezený o 12,00 a odvezený o 20,00.

  2. Počas dňa bude kontajner podľa potreby niekoľkokrát odvezený.

  3. Ak občan nestihne vyniesť odpad v deň zberu v jeho najbližšom stanovišti, môže tak urobiť počas týždňa vo svojom VMČ, pričom vzdialenosť stanovišťa bude aj tak prijateľná.

  4. Do veľkoobjemových kontajnerov  ukladajte hlavne veľkorozmerný komunálny odpad / rozobraté skrine, stoly, WC misy, atď/.

  5. Žiadame obyvateľov, aby do kontajnerov na jarné upratovanie neukladali organický odpad /konáre, drevo, lístie atď./ a OEEZ /elektrozariadenia -televízory, chladničky a pod./

  6. Skrine, rôzne krabice a iné rozmerovo veľké odpady žiadame rozobrať a následne uložiť do veľkoobjemového kontajnera.

  7. Väčšie množstvá  komunálneho odpadu  môžete uložiť po predložení občianskeho preukazu, ak máte trvalé bydlisko v Nitre alebo dokladu o zaplatení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v Nitre  bezplatne na nasledovných zberových dvoroch v meste:

  8. POZOR!!! Stavebnú suť možno v zmysle platnej legislatívy uložiť na zberových dvoroch za poplatok  0,05 € za  1 kg.

 

Viac informácií o jarnom upratovaní a o zberných dvoroch nájdete na stránke Mestského úradu www.nitra.sk

Kalendár podujatí