Kontaktné info
Mapa Nitry
Fotogaléria
E-pohľadnica

Pošli svojmu priateľovi elektronickú pohľadnicu z mesta Nitra.

Poslať pohľadnicu
TIK na Facebooku
Nitra virtuálne

Noc kostolov 2019

Noc kostolov 2019

Zvony všetkých kostolov ohlasujú Noc kostolov 24. mája od 17.50 do 18.00 h.

Návštevníci môžu navštíviť kostoly a modlitebne, priestory kláštorov, kláštorné dvory, krypty a ďalšie priestory v Nitre, bežne pre verejnosť neprístupné.
www.nockostolov.sk

Program:

 • Kostol sv. Jozefa
  ruiny Zoborského kláštora
  o 18.00 h   EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
  (za nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v nemocnicnej kaplnke)
  o 19.15 h   Ekuména – diskusné fórum, moderuje Dr. Miroslav Lyko
  o 20.15 h   Trubadúri – Boží princíp v stredovekej prírodnej lyrike
  o 21.15 h   Večerná prehliadka ruín kláštora, sprevádza páter Filip – Dr. Pavel Žebrák (návštevníci si prinesú baterky)

 • Katedrálny chrám – bazilika sv. Emeráma
  Nitriansky hrad
  o 18.00 h   Májová pobožnosť k Panne Márii
  o 19.00 h   Schola Cantorum knažského seminára sv. Gorazda v Nitre
  (koncert sa bude konať v bočnej kaplnke katedrály – Kostola sv. Emeráma)
  o 19.30 h   Sprievodcovský výklad po katedrále
  o 20.00 h   Koncert speváckeho zboru Emerám
  o 21.00 h   Koncert organovej hudby, účinkuje Vladimír Kopec
  od 21.00 do 22.00 h   Svetelná inštalácia / záver

 • Františkánsky kostol sv. Petra a Pavla
  Samova 2
  o 18.30 h    Svätá omša
  od 19.15 do 23.00 h   Prehliadka kostola s možnosťou prehliadky krypty

 • Kostol Navštívenia Panny Márie
  kláštor, Farská ul.
  o 16.30 h   Svätá omša
  od 17.30 do 23.00 h   Nightfever – celosvetový evanjelizačný projekt – študenti Spojenej katolíckej školy v Nitre
  od 18.00 do 20.00   Možnosť navštíviť kryptu kostola

 • Kostol sv. Martina
  Chrenová
  od 18.00 do 20.00 h   Voľná prehliadka kostola 

 • Kostol Nanebovzatia Panny Márie
  Kalvária
  o 18.30 h   Modlitba sv. ruženca
  o 19.00 h   Svätá omša
  od 20.00 do 22.00 h   Voľná prehliadka kostola a krypty, premietanie obrazov z histórie Kalvárie

 • Evanjelický kostol Svätého Ducha
  Sládkovičova 12
  o 18.00 h   Spieva Nitriansky evanjelický spevokol
  informácie o evanjelickom cirkevnom zbore v Nitre
  o 19.15 h   Diskusná prednáška „Boh otvára kostoly ponukou lásky“ (em.biskup Július Filo)
  o 19.45 h   Pozvánka do spoločenstva
  o 20.00 h   Diskusná prednáška „Katolíci a evanjelici na ceste k jednote“ (em. biskup Július Filo)
  o 20.30 h   Spoločný spev chválových piesní
  o 21.00 h   Krajina medu a mlieka – zem Ježiša Krista (s poznatkami z ciest sa podelí administrujúci farár Ján Jančo)
  o 22.00 h   Započúvanie sa do tónov vážnej hudby

 • Dom Cirkvi bratskej v Nitre
  Kráľovská cesta 1
  od 18.00 do 23.00 h   Grilovanie na nádvorí
  o 20.00 h   Márnotratný Boh: milosť pre bezbožníkov a moralistov, prednáša - Dawson Jones

 • Kostol sv. Andreja Prvopopolavého (Kostol sv. Štefana krála)
  Párovská 2
  od 18.00 do 20.00 h   Voľná prehliadka kostola

 • Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
  Ul. Fraňa Mojtu 10
  od 19.00 do 20.00 h   Možnosť vstupu do veže kostola
  od 20.00 do 21.00 h   Koncert organovej hudby, účinkujú: Lucia Vaneková (organ), Mária Pindešová (auta)
  od 21.00 do 23.00 h   Voľná prehliadka kostola 

 • Kaplnka sv. Gorazda Starokatolíckej cirkvi na Slovensku
  Chrenovská 15
  o 18.00 h   Príhovor, čítanie z Písma Svätého
  o 18.30 h   Vystúpenie detí z farnosti a z občianskeho združenia Rytiersky rád sv. Gorazda
  o 19.30 h   Výstava obrazov lektora Pavla Kasáka a možnosť maľby na plátno
  o 20.30 h   Záver
 
ZAPOJTE SA SPOLU S NAMI DO SPOLOČNEJ PÚTE PO NITRIANSKYCH KOSTOLOCH.
NAVŠTÍVTE ASPOŇ 3 KOSTOLY V NITRE, VYZDVIHNITE SI KUPÓN A VYPLNENÝ HO VHOĎTE DO OSUDIA PRIPRAVENÉHO V JEDNOTLIVÝCH KOSTOLOCH.
ŽREBOVANIE O ZAUJÍMAVÉ CENY SA USKUTOČNÍ DŇA 14.06.2019 o 10.00 h VO FOYER MSÚ V NITRE.
VÝHERCOVIA BUDÚ KONTAKTOVANÍ TELEFONICKY ALEBO EMAILOM.
 

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí