Súťaž Nitra, moje mesto

Súťaž Nitra, moje mesto

V tomto roku sa uskutočnil už 28.ročník súťaže Nitra, moje mesto, ktorý organizuje CVČ Domino v Nitre. Súťaž má viaceré kategórie – vedomostnú, literárnu a výtvarnú.

Pracovníci TIC Nitra sú každoročne súčasťou poroty vo vedomostnej časti súťaže, ktorej súčasťou je písomný test a prezentácia na vybranú tému. Tohtoročná téma bola : „Nitra, mesto na 7 pahorkoch“.

Skupiny žiakov zo základných a stredných škôl mali možnosť sa pozrieť na jednotlivé vŕšky Nitry a byť odsprevádzaní a následne z načerpaných skúseností vypracovať prezentáciu o danom vŕšku.

Súťaže sa zúčastnilo spolu 9 škôl, prezentácie boli zaujímavé, originálne a nápadité, čo vyhodnotila porota spolu s písomným testom.

Úspešným súťažiacim boli slávnostne odovzdané ocenenia 4.júna 2019v Synagóge.

Späť na zoznam

Kalendár podujatí