Spoznajte Báčsky Petrovec

Spoznajte Báčsky Petrovec

Báčsky Petrovec, Srbsko
15.10.1998  Zmluva o priateľstve, partnerstve a trvalej spolupráci

Obec tvoria štyri osady: Báčsky Petrovec, Kulpín, Magliť, Hložany

 • charakteristické rôznorodé národnostné zloţenie obyvateľstva (viac ako 66% obyvateľstva tvoria Slováci)
 • stredisko najvyšších vyučovacích inštitúcií Slovákov v krajine 
 • sídlia tu: Matica Slovenská, Národné múzeum, Galéria Zuzky Medveďovej, Poľnohospodárske múzeum, Knižnica Štefana Homolu, Galéria Vladimíra Urbančeka, Združenie Ahoj
 • centrum kultúrnych, osvetových, hudobných, tanečných a ďalších kultúrno-umeleckých manifestácií
 • Spolupráca v oblasti kultúry:
  - každoročná účasť slovenskej delegácie v Báčskom Petrovci na Slovenských národných slávnostiach a Oslavách dňa Petrovca
  - každoročná účasť srbskej delegácie v Nitre na Cyrilo-metodských slávnostiach 
 • Spolupráca Policajného zboru v Báčskom Petrovci s príslušníkmi Mestskej polície v Nitre založená na výmene skúseností 
 • Spolupráca v oblasti vzdelávania:
  - spolupráca škôl - Gymnázium, Párovská 1, Nitra a Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci
  - výmena skúseností projektových tímov z oboch miest 
 • Spoločná účasť na rôznych workshopoch, konferenciách a pracovných stretnutiach
 •  Zaujímavosti o obci
  • „klobasiáda“ – Festival klobás, počas ktorého odborníci hodnotia klobásy výrobcov tejto gastro špeciality, prebieha súťaž v zhotovení najchutnejšej sviežej petrovskej klobásy, tiež súťaž o najlepšiu domácu pálenku
  • Medzinárodný Festival svadobných obyčají – svadobné zvyklosti multikultúrneho, multietnického a multikonfesijného prostredia
  • Knižnica Štefana Homolu – najväčšia knižnica mimo územia Slovenska s knižným fondom prevažne v slovenčine, je jednou z najstarších knižníc na území Srbska

Viac informácií o meste Báčsky Petrovec nájdete na stránke www.backipetrovac.rs.
 
 
 
Kalendár podujatí