Spoznajte Zielonu Góru

Spoznajte Zielonu Góru

Zielona Góra Poľsko
18.9.1992 Zmluva o spolupráci medzi mestami Nitra a Zielona Góra

 • „Mesto vína“ - Bacchus – Boh vína a symbol mesta
 • patrí k najsevernejším oblastiam, kde sa pestuje hrozno 
 • dlhoročná tradícia jeho pestovania prerástla do Sviatkov zberu hrozna, ktoré vrcholia oslavami Dní Zielonej Góry 
 • Divadlo Lubuski
  Dni hudby na rieke Odra
  Festival „Rock by night“ 
 •  Spolupráca v oblasti kultúry - podujatie „Hudba a víno“ v oboch mestách - výmena umeleckých telies a vína 
 • Spolupráca so školami - handicapované deti 
 • Pravidelné oficiálne a neoficiálne návštevy 
 • Vzájomná prezentácia miest Spolupráca na európskych projektoch 
 • Zaujímavosti o meste
  • mesto s dlhoročnou vinohradníckou tradíciou (od 14. storočia)
  • prívlastok „MESTO VÍNA“ - prvá vinica tu bola založená okolo roku 1214 a v ďalšom období, hlavne 15. storočí tu vinice prekvitali. O štyri storočia neskôr už pokrývali niekoľko stoviek hektárov pôdy. Zielona Góra patrí k najsevernejším oblastiam, kde sa pestuje hrozno.
  • 4.000 vinohradov v regióne
  • tradície a umelecké diela súvisiace s výrobou vína sa nachádzajú v múzeu Lubuského kraja
  • vrch PARK WINNY - uchované domy, jediné svojho druhu v Poľsku, v ktorých sa spracovávalo hrozno
  • sochy Bacchusa rozmiestnené po celom meste 

 

Viac informácií o meste Zielona Góra nájdete na stránke www.zielona-gora.pl

 

Späť na zoznam

 

Zielona Góra - spolupráca

Kalendár podujatí