Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Predstavujeme subjekty Udržateľnej Nitry

GALÉRIA
Predstavujeme subjekty Udržateľnej Nitry

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je udržateľná.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – Zelená univerzita
Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je moderná vzdelávacia a vedeckovýskumná inštitúcia, ktorá stavia na vyše 70-ročnom základe, no zároveň zachytáva najmodernejšie trendy.
Trvalo udržateľný rozvoj, ochrana životného prostredia, ekológia, zachovanie prírodného bohatstva a biologickej diverzity, ale aj zdravia ľudí prostredníctvom kvalitnej výživy - to sú nadčasové hodnoty, ktoré sú základom jej vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti. SPU je najúspešnejšou slovenskou univerzitou v celosvetovom rebríčku Green Metric, ktorý posudzuje výkonnosť univerzít v udržateľnosti a v realizovaných environmentálnych opatreniach. Zároveň patrí medzi top 250 svetových univerzít v tejto oblasti. 

 

Botanická záhrada SPU
Botanická záhrada SPU je moderným vedecko-pedagogickým pracoviskom univerzity. Jej súčasťou je rozsiahly park s kompozíciami ukážkových výsadieb, skleníky, demonštračná záhrada a produkčná škôlka. Zbierky v areáli Botanickej záhrady SPU sú prístupné nielen študentom, ale aj odbornej a laickej verejnosti. Botanická záhrada realizuje projekty, workshopy a podujatia, ktorými približuje svoju prácu širokej verejnosti. V súčasnosti realizuje Botanická záhrada nový projekt BIO:VCEL:IN - v univerzitnom areáli vzniknú rozsiahle plochy kvitnúcich lúk, ktoré budú mať zásadný vplyv na podporu biodiverzity, zlepšenie mikroklímy prostredia a hygienu ovzdušia. Súčasťou projektu je aj ukážková včelnica.

 

Projekt Zelená infraštruktúra na zelenej univerzite
Projekt Zelená infraštruktúra na zelenej univerzite podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja rieši plochu s výmerou takmer 15-tisíc metrov štvorcových. Nový šat dostávajú medzibloky, ako aj vnútorné námestie v okolí hlavnej budovy. S ohľadom na dlhodobú filozofiu SPU ako Zelenej univerzity sa zakladajú nové zelené plochy. Obnovili sa existujúce porasty v protihlukovej bariére, vysadili sa dreviny a cibuľoviny, trvalkové záhony či kvitnúca lúka. Inštalujú sa nové prvky urbánneho dizajnu a mobiliáru. Projekt rieši aj úpravu komunikácií a verejného parkového osvetlenia.

 

Environmentálne centrum Klíma-Krajina-Informácie
V Nitre vznikne Envirocentrum zamerané na vzdelávanie a osvetu v oblasti klimatických zmien a extrémov počasia. Z eurofondov ho pripravuje Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU vo svojom areáli na Hospodárskej ulici. Envirocentrum bude slúžiť nielen študentom fakulty, ale aj stredoškolákom a žiakom základných škôl, ktorí sem budú chodiť na zážitkové exkurzie. Aktivity projektu sa začnú realizovať po kolaudácii v roku 2024. Do projektu sa zapojí aj Botanická záhrada SPU, ktorá vybuduje vo svojom areáli náučný chodník s osemnástimi modelmi výsadieb. Verejnosti bude prezentovať inovatívne prístupy projektovania a údržby bylinných spoločenstiev s ohľadom na klimatickú zmenu.

 

Výskumné centrum AgroBioTech
AgroBioTech je špičkové výskumné centrum s excelentným prístrojovým vybavením zamerané na aplikovaný výskum s úzkym prepojením na inovácie v praxi. V desiatkach laboratórií sa riešia výskumné úlohy z oblasti agrobiológie, biotechnológie, genetických technológií, potravinárstva, technológií spracovania poľnohospodárskych produktov, agroekológie, bioenergetiky a bioekonomiky. Podarilo sa tu už vyvinúť množstvo potravín či výživových doplnkov, špeciálne určených pre konkrétne skupiny konzumentov. Novým projektom je Potravinový inkubátor, ktorý vytvára priestor pre pilotné potravových produktov. Firmy, študenti a startupy si v ňom budú môcť vďaka modernej infraštruktúre otestovať svoje inovatívne nápady. Pre začínajúcich podnikateľov v oblasti potravinárstva poskytne Potravinový inkubátor aj mentoring a koučing pri vývoji inovatívnych produktov či vylepšovaní receptúr.

 

Kreatívne centrum SPU v Nitre
Kreatívne centrum SPU sa orientuje na tri odvetvia kreatívneho priemyslu – dizajn, architektúru a reklamu. Cieľom projektu je mobilizácia a podpora kreatívneho potenciálu v Nitrianskom kraji. Jeho súčasťou je aj Inovačná platforma pre biohospodárstvo, ktorej úlohou je zastrešiť dizajnérske činnosti (najmä priemyselný dizajn, grafické činnosti a interiérové dekoratérstvo), architektonické poradenstvo a tvorbu reklám pre cieľové skupiny so záujmom o kreatívne podnikanie s prvkami biohospodárstva.

 

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Slovenská poľnohospodárska knižnica na Štúrovej 51 realizuje projekt upcyklovania kníh. Knihy, ktoré jej ľudia darujú, vytriedi, použiteľné si nechá a tie, čo nepotrebuje, ponúka ďalej. Ak sú obsahovo nepoužiteľné, ponúka ich ako materiál na tvorbu a až vo finálnej fáze idú do zberu.

 

Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova Antona Bernoláka
V duchu svojej dlhodobej koncepcie „Zelená univerzita“ zrealizovala SPU projekt „Zníženie energetickej náročnosti objektov ŠD Antona Bernoláka“, na ktorý získala nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Rozsiahla rekonštrukcia trvala od júna 2022 do septembra 2023. Jej výsledkom je zníženie energetickej náročnosti budovy až o 48 percent.

 

Polopodzemné kontajnery
SPU zvyšuje svoju ekologickú úroveň a svojich študentov motivuje k triedeniu odpadov aj vďaka moderným polopodzemným kontajnerom. V súčasnosti má dve stojiská - v areáli Študentského domova Antona Bernoláka ich je päť a v centrálnom kampuse sedem, v pláne sú aj ďalšie. Vďaka vybudovaniu týchto stojísk mohla univerzita odstrániť viac ako 30 kusov 1100 litrových zberných nádob zo svojho areálu, čo má vplyv aj na estetiku prostredia.

 

Materská škola Klások
SPU v Nitre je zriaďovateľom materskej školy pre deti zamestnancov a študentov univerzity. Svojím zameraním na zdravú výživu a ekológiu napĺňa filozofiu Zelenej univerzity.

 

SuPerUniCowork centrum
Ponúka miesto pre študentské projekty, zaujímavé workshopy, prednášky a zároveň predstavuje priestor pre podporu inovácií a kreativity. Študenti SPU tu nájdu prednáškovú miestnosť, priestory pre prácu a oddych a kuchynku.

 

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU v Nitre, s. r. o., Kolíňany
Univerzitná farma sa pýši efektívnou výnosnou rastlinnou a živočíšnou výrobou. Hospodári na výmere 1 960 hektárov. V rastlinnej výrobe sa orientuje na pestovanie hustosiatych obilnín, kukurice, tekvice bezšupkovej olejnej, sóje fazuľovej, repky olejnej, hrachu a krmovín. V živočíšnej výrobe sa špecializuje na chov kráv s produkciou mlieka, chov mladého dobytka, teliat, šľachtiteľský chov ošípaných a oviec a plemenný chov kôz. Nachádzajú sa tu aj vzorkovnice chovu koní, hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a rýb.

 

Vivárium
Vivárium SPU od svojho vzniku v roku 2001 zabezpečuje profesionálny chov náročných druhov plazov, vedeckovýskumnú činnosť a environmentálnu výchovu študentov všetkých stupňov škôl a verejnosti. Medzi hlavné zámery tohto univerzitného pracoviska, jedinečného na Slovensku, patrí dočasné umiestnenie chránených druhov plazov zaistených štátnymi orgánmi, ich rehabilitácia a  praktická výučba študentov študijného programu špeciálne chovateľstvo. Počas víkendov ponúka komentované prehliadky pre verejnosť.