Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Podporené projekty

Pandémia Covid-19 ovplyvnila vo veľkej miere oblasť cestovného ruchu v mestských destináciách, obmedzenia sa výrazne premietli v poklese počtu prenocovaní  a v návštevnosti kultúrnych inštitúcií a subjektov s prepojením na cestovný ruch.

Viacerí poskytovatelia služieb museli transformovať svoju ponuku a prispôsobiť ju aktuálnej situácii a novovznikajúcim trendom. Novodobým fenoménom sa stáva udržateľný cestovný ruch a aktívne využívanie IT technológií v ponuke.

V rámci rubriky vám postupne predstavíme podporené projekty z dotácií za oblasť cestovného ruchu,  ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju cestovného ruchu v meste. Priority pre rok 2021 ako  zvyšovanie kvality a dostupnosť služieb v cestovnom ruchu s využitím najmodernejších technológií a aplikácií v službách CR, inovovaná ekologická ponuka turistických produktov, Nitra centrum kvalitných domácich a destinačných produktov, pútnický CR na  Cyrilometodskej kultúrnej ceste a Svätojakubskej ceste boli nastavené v súlade s novodobými trendmi a strategickými dokumentmi.

V roku 2021 za oblasť cestovného ruchu bolo podporených 7 projektov: 3D rozšírená realita kostola na Zoborskom kláštore, Zážitková mestská medáreň, Náučný chodník Zoborské vrchy, Obnova náučného chodníka Hradisko Zobor, Gajdošská izba, Nitrianske skautské dni a Otvorené pivnice – Jánske vína Bita.

 

V roku 2022 bola prioritou „Udržateľná Nitra“ - zvyšovanie kvality a dostupnosť služieb v cestovnom ruchu s akcentom na históriu a lokálne produkty, s využitím najmodernejších technológií a pri ohľaduplnom prístupe k životnému prostrediu a rozvoj Cyrilometodskej cesty a pútnického cestovného ruchu.

V rámci dotačnej schémy mesta Nitry pre oblasť cestovného ruchu bolo v roku 2022 v súlade so Stratégiou rozvoja cestovného ruchu v meste Nitra na roky 2021 – 2031 podporených 5 projektov: Outdoor Ateliér v Botanickej záhrade, Včela medonosná, „Tak sme my“, Exteriérová galéria dobových fotografií a Chmeľová Nitra.

 

V roku 2023 boli podporené viaceré projekty. V rámci dotačnej schémy mesta pre oblasť cestovného ruchu bolo podporených 6 projektov: Zážitková návšteva apidomčeka spojená s prenocovaním a medovými raňajkami, Včelárske slávnosti, Jánske vína Bita 2023, Nitrafiesta podujatia – cestovný ruch, Medzinárodný gajdošský festival Zagajduj gajdoško – 8. ročník a Kosenie pod Zoborom 2023.