Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Podporené projekty

Pandémia Covid-19 ovplyvnila vo veľkej miere oblasť cestovného ruchu v mestských destináciách, obmedzenia sa výrazne premietli v poklese počtu prenocovaní  a v návštevnosti kultúrnych inštitúcií a subjektov s prepojením na cestovný ruch. 

Viacerí poskytovatelia služieb museli transformovať svoju ponuku a prispôsobiť ju aktuálnej situácii a novovznikajúcim trendom. Novodobým fenoménom sa stáva udržateľný cestovný ruch a aktívne využívanie IT technológií v ponuke.

V rámci novej rubriky vám postupne predstavíme podporené projekty z dotácií za oblasť cestovného ruchu v roku 2021, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju cestovného ruchu v meste. Priority ako  zvyšovanie kvality a dostupnosť služieb v cestovnom ruchu s využitím najmodernejších technológií a aplikácií v službách CR, inovovaná ekologická ponuka turistických produktov, Nitra centrum kvalitných domácich a destinačných produktov, pútnický CR na  Cyrilometodskej kultúrnej ceste a Svätojakubskej ceste boli nastavené v súlade s novodobými trendmi a strategickými dokumentmi.

Za oblasť cestovného ruchu bolo podporených 7 projektov: 3D rozšírená realita kostola na Zoborskom kláštore, Zážitková mestská medáreň, Náučný chodník Zoborské vrchy, Obnova náučného chodníka Hradisko Zobor, Gajdošská izba, Nitrianske skautské dni a Otvorené pivnice – Jánske vína Bita. 

Alena Pivarčiová, TIC Nitra