Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Projekt Outdoor Ateliér v Botanickej záhrade

Botanická záhrada je oázou zelene v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s množstvom rastlinných zbierok domácej flóry, rastlín mierneho pásma, introdukovaných drevín a ostatnou zeleňou estetického významu, rastlín tropických a subtropických, ale tiež rozsiahlym ovocným sadom, extenzívnymi trvalkovými záhonmi a bylinkovými záhradami. Areál je príjemným miestom na oddych, relax a prechádzky. Je tvorená samostatnými celkami ako park, škôlka, sad, skleníky a v blízkosti sa nachádza tiež univerzitné vivárium a mini ZOO. Areál Botanickej záhrady je hodnotným parkovým priestorom využívaným na rekreáciu a vzdelávanie. Vytvára podmienky pre rozvoj ekoturizmu regionálneho významu. Hlavnou aktivitou projektu bolo vybudovanie chýbajúceho mobiliáru určeného na realizáciu tematických workshopov a podujatí v Botanickej záhrade s cieľom zvyšovať atraktivitu parku pre verejnosť. Outdoorový ateliér koncepčne vychádza z idey tradičného trhoviska s pultovými stolmi s prestrešením, lavicami, pódiom a galériou. Od dodania diela boli multimoduly zakomponované takmer do každého spoločensko-vzdelávacieho podujatia, ktoré organizovala Botanická záhrada. V mesiaci október sa uskutočnilo oficiálne otvorenie „Outdoor ateliéru“. Mobiliár je jedinečný tým, že dodáva jednotný dizajn a charakteristickú pečať každému z podujatí, je prispôsobený na výuku, prezentáciu a tiež na rôzne možnosti naaranžovania. Je vynikajúcim prezentačným mobilným zázemím a tak dokonale napĺňa ideu názvu  „Outdoor ateliér“. Medzi podujatiami a počas nepriaznivého počasia je súčasťou stálej expozície výukového priestoru Ateliéru interiérovej zelene. Botanická záhrada tak môže nadviazať na výstavnícku tradíciu a skúsenosť s organizovaním podujatí „Udržateľná Nitra“ a „Víkend otvorených záhrad a parkov“ projektom atraktívnym pre rozvoj turizmu v regióne. Na realizácii projektu participovali zamestnanci a študenti Botanickej záhrady, FZKI SPU v Nitre a Agrobiotechu.

Alica Beňová, riaditeľka Botanickej záhrady v Nitre

Alena Pivarčiová, TIC Nitra