Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prírodná pamiatka Svoradova jaskyňa

Svoradova jaskyňa je menší jaskynný systém, ležiaci v nadmorskej výške 355 m n.m. Nazvaná bola podobne ako aj Svoradov prameň podľa pustovníka Svorada, ktorý prišiel do Nitry z Poľska za vlády uhorského kráľa Štefana I. a tu vstúpil do benediktínskej rehole v kláštore sv. Hippolyta na Zobore. Tam prijal od opáta Filipa mníšske rúcho a rehoľné meno Andrej. Podľa legendy viedol Svorad pustovnícky spôsob života v jaskyni neďaleko kláštora. Jaskyňa sa odvtedy nazýva Svoradova.

Podrobný prieskum Svoradovej jaskyne sa prvýkrát uskutoč- nil v roku 1974. Boli zmapované všetky dostupné priestory. Vchod je umelo upravený a ústi do vstupnej siene dlhej 6,5 m, širokej 2-3,5 m a vysokej 2 m. V strope je 4 m dlhý vertikálny komín zužujúci sa na 15 cm širokú škáru. Smerom na sever pokračuje iba úzka chodba dlhá 2 m, ktorá ústi do ďalšieho menšieho priestoru. Počas prieskumu sa nepodarilo nájsť žiadne iné väčšie priestory. Okrem jaskyne, ktorá patrí k podzemným, sú na prístupovom chodníku povrchové krasové formy, nazývané škrapy. Najčastejšie sú to pukliny vo vápencoch vymodelované do rozličných tvarov dažďovou vodou.