Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Základ drevenej stavby postavenej v najstarších obdobiach vedci rámcovo datovali do 10. – 11. stor.

O existencii benediktínskeho Kláštora sv. Hypolita spod Zobora máme síce písomné informácie, no nevieme, v ktorom roku bol presne založený. Iba to, že to bolo v 9. storočí. Pri budovaní terás nového barokového komplexu kamaldulského Kláštora sv. Jozefa v 17. storočí prišlo k zmene pôvodného terénu a tým aj k zničeniu možných stredovekých zvyškov stavieb predošlého kláštora. Konkrétnych archeologických nálezov zo stredovekého benediktínskeho kláštora je poskromne. Jedným z nich sú napr. zvyšky drevenej stavby, neskoršie nájdené vo výťahovej šachte.
Výstavba nového pavilónu v areáli bývalých kláštorov sv. Hypolita 9.-15. stor. a sv. Jozefa 17.- 18.stor. si v roku 2008 vyžiadala archeologický výskum. Dnes celý areál patrí Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor. Pod vedením RNDr. Mgr. Mariána Samuela z Archeologického ústavu SAV v Nitre sa po zbúraní takmer celého pavilónu, tzv. telocvične, nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti ruiny kláštorného Kostola sv. Jozefa, pustili do výskumu. Novostavba využila základy a spodné časti staršej stavby, plocha výskumu sa redukovala len na úzke ryhy (50-80 cm) určené na spevnenie základov po obvode staršieho pavilónu, kanalizačné ryhy a na plochu budúcej výťahovej šachty.
Jeden z najzaujímavejších nálezov sa objavil práve v budúcej výťahovej šachte s rozmermi 4,5 x 6 m. Po odstránení novodobých a barokových (Kláštor sv. Jozefa) vrstiev tam ležala pomerne hrubá stredoveká kultúrna vrstva. Dr. Samuel v odbornom časopise Monumentorum Tutela (Ochrana pamiatok) v roku 2010 uvádza: ,,... v rámci nej sme identifikovali úzky žľab s takmer kolmými stenami, zapustenými až do intaktného podložia. Žľab prebiehal pozdĺž celej sondy a pokračoval za stenami profilu. V jeho výplni sa nachádzali drobné čriepky stredovekej keramiky. Nie je vylúčené, že žľab predstavuje podľa nálezov keramiky základ drevenej stavby postavenej v najstarších obdobiach existencie Kláštora sv. Hypolita.“ V neporušenom podloží objavili črep z nádoby, ktorý datovali rámcovo do 10.- 11. storočia.
Nález dokumentuje stredoveké osídlenie lokality. Mnísi budujúci nové kláštory ich stavali v prvej etape z dostupných materiálov nachádzajúcich sa na mieste výstavby. Kláštor sa budoval v lese, drevo bolo dostupné, až následne sa stavali kamenné stavby.

Fotografie: 1. Asanovaná stavba tzv. telocvičňa (foto M. Samuel)
2. Základ drevenej stavby (foto M. Samuel)
3. Základ drevenej stavby (foto M. Samuel)
4. Základ drevenej stavby (foto M. Samuel)
5. Rytina zo 17. stor. s približným vyznačením miesta nálezu (M. Samuel)
6. Pôdorys budov s vyznačením výťahovej šachty (plán M. Samuel)
7. Výstavba nového pavilónu (foto D. Magula)
8. Nový pavilón september 2009 (foto D. Magula)

 

Ján Kratochvíl
Zoborský skrášľovací spolok

 

Sondy do pokladov zoborského kláštora - všetky ostatné témy