Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zoborský kláštor

Kultúrna pamiatka Archeologické nálezisko Kamaldulský kláštor


ZOBORSKÝ KLÁŠTOR – nedocenený poklad

 • v 9. storočí bol na Zobore ako prvý kláštor na území Slovenska založený benediktínsky kláštor sv. Hypolita. Zanikol začiatkom 15. storočia
 • v 11.- 14. storočí plnil kláštor úlohu náboženského, verejnoprávneho a kultúrneho centra
 • Benediktíni sa popri kristianizácii zaslúžili aj o zvýšenie životnej úrovne obyvateľov, pozdvihnutie poľnohospodárstva a remesiel, či založenie vinohradov a vinohradníctva
 • zo Zobora pochádza aj prvá zachovaná písomná zmienka o škole na území Slovenska
 • pri benediktínskych kláštoroch bola spravidla nemocnica a lekáreň
 • podľa českého kronikár Kosmasa (+ 1178) kráľ  Svätopluk v roku 894 ukončil svoju životnú púť práve v benediktínskom kláštore na Zobore
 • Maurova legenda o sv. Svoradovi – Andrejovi a Benediktovi je najstaršou zachovanou stredovekou prózou napísanou v latinskom jazyku z prostredia Slovenska. Vznik legendy sa datuje do rokov 1064 -1070
 • sv. Andrej – Svorad a Benedikt sú prví svätci pochádzajúci z územia Slovenska, za svätých boli vyhlásení v roku 1083
 • kláštor v stredoveku plnil aj funkciu hodnoverného miesta (dnešný notársky úrad)
 • najstaršie zachované písomnosti – Zoborské listiny z rokov 1111 a 1113
 • v roku 1663 postavil nitriansky biskup Juraj Selepčéni na mieste stredovekého kláštora oktagonálnu kaplnku sv. Svorada a Benedikta
 • v roku 1691 dostali nitriansky biskup Blažej Jaklin z Lefantoviec a jeho brat Mikuláš (veliteľ Levického hradu) od cisára Leopolda I. povolenie postaviť kláštor pre kamaldulský rád. Tak vznikol kamaldulský Kláštor sv. Jozefa (1691 – 1782) na Zobore
 • v rokoch 1695 – 1697 bol odovzdaný do užívania mníchom z kamaldulskej rehole. Časť mníchov prišla až z Talianska
 • kláštor plnil funkciu noviciátu kamaldulskej rehole pre celú Uhorskú časť Rakúsko – Uhorskej monarchie
 • v kláštore istý čas ako mních pôsobil aj Romuald Hadbavný (ako prvý preložil Sväté písmo do slovenského jazyka) a brat Cyprián (zostavovateľ rastlinného herbára)
 • v roku 1782 bol kláštor zrušený a inventár bol prenesený do iných kostolov

Areál Zoborského kláštora
Hlavná kláštorná budova Kláštora sv. Jozefa bola postavená v rokoch 1692 – 1695 v barokovom štýle na mieste pôvodného stredovekého kláštora sv. Hypolita, ktorého počiatky siahajú do 9. storočia. Je národnou kultúrnou pamiatkou. Cisár Jozef II. v roku 1782 kláštor zrušil. Neskôr sa tu nachádzali klimatické kúpele, súkenka a hostinec. V roku 1927 objekt vyhorel. Pri príležitosti Pribinových slávností v Nitre v roku 1933 dal arcibiskup Dr. Karol Kmeťko budovu opraviť. Od roku 1940 bola budova sídlom misijného a exercičného domu rehoľnej Spoločnosti Božieho Slova (misionárov – verbistov). V roku 1950 boli rehoľní bratia a kňazi verbisti vtedajším komunistickým režimom z objektu násilne vysťahovaní. Areál v roku 1953 prevzal rezort zdravotníctva a zriadil tu liečebňu pre chorých s tuberkulóznymi a pľúcnymi ochoreniami.
Kovaný kríž z farského kostola sv. Jakuba v Nitre. Stojí na plošine nad vchodom do jaskyne. Do roku 1880 bol umiestnený na veži farského kostola, ktorý stál na dnešnom Svätoplukovom námestí v Nitre. Od roku 1932 je osadený nad Svoradovou jaskyňou. Jaskyňa sa nachádza v prostredí Národnej prírodnej rezervácie Zoborská lesostep, ktorá je najhodnotnejším územím Zoborských vrchov. Je ukážkou lúčnej krajiny na vápencovom podloží, pripomínajúcej step. Dnes podlieha najprísnejšiemu stupňu ochrany.
Altánok v lesoparku. Miesto, odkiaľ vedú pútnické, turistické a cykloturistické trasy do okolitých Zoborských vrchov.
Brána. Umelecká plastika Zoborských listín. Autorkou je akademická sochárka Zuzana Marciňova – Hetminská. Vyhotovila ju v roku 1998 na počesť najstarších zachovaných písomných dokumentov slovenskej histórie. Zoborské listiny sú datované z rokov 1111 a 1113.
Cintorín. Nachádza sa pred hlavnou budovou kláštora zo 17. storočia. Sú na ňom pochovaní pacienti klimatických kúpeľov (aj z Balkánskeho polostrova), rehoľní bratia a kňazi Spoločnosti Božieho Slova, či lesníci, ktorí pôsobili v okolitých lesoch patriacich Nitrianskemu biskupstvu.
Budova Špecializovanej nemocnice sv. Svorada. Bola postavená v roku 1965 pre liečbu pacientov s pľúcnymi a respiračnými ochoreniami.
Krížová cesta. Vedie od Svoradovho prameňa k Svoradovej jaskyni. Jednotlivé zastavenia krížovej cesty sú tvorené panelmi s ilustráciami výtvarníka Ľudovíta Bebjaka z publikácie Krížová cesta národných svätcov. Nachádzajú sa tam aj životopisy slovenských svätcov a krátke modlitby.
Svoradova jaskyňa. Podľa legendy v nej mal žiť sv. Svorad pustovníckym životom. V roku 1083 boli v Nitre na hrade v katedrále sv. Emeráma vyhlásení  Andrej – Svorad a jeho žiak Benedikt za svätých (prví svätci pochádzajúci z územia dnešného Slovenska).
Svoradov prameň. V časoch pôsobenia kamaldulských mníchov na Zobore sa voda z prameňa do kláštor privádzala pomocou unikátneho technického diela – kamenného vodovodu. Prameň bol nazvaný podľa sv. Svorada, benediktínskeho mnícha, ktorý podľa legendy žil v neďalekej jaskyni ako pustovník.
Ruiny kláštorného Kostola sv. Jozefa. Sú národnou kultúrnou pamiatkou. Kostol a kláštor dal na mieste bývalého stredovekého kláštora benediktínov vybudovať nitriansky biskup Blažej Jaklin v rokoch 1692 až 1695 pre konvent rehole kamaldulských mníchov (odnož benediktínskych mníchov s pustovníckym spôsobom života). Benediktínsky kláštor sv. Hypolita vznikol najneskôr v roku 880. Bol centrom náboženského, kultúrneho a verejnoprávneho diania. Kláštor benediktínov v roku 1468 zničili poľské vojská. Koncom 15. storočia sa prestáva spomínať. 
Eremitka – obydlie kamaldulského mnícha. Pod barokovým mníšskym príbytkom sa našli zvyšky z pôvodného stredovekého benediktínskeho kláštora. Na Zobore pôsobil aj Romuald Hadbavný, kamaldulský mních, jazykovedec, pisár a archivár, ktorý ako prvý preložil Bibliu do slovenského jazyka. Táto tzv. kamaldulská slovenčina bola bohemizovaným variantom kultúrnej západoslovenčiny z predbernolákovského obdobia, v ktorej vznikli aj ďalšie diela. Najznámejším kamaldulským mníchom však bol Cyprián, ktorý začínal pustovnícky život práve na Zobore. Bol nielen výborným botanikom, lekárnikom a liečiteľom, ale zaujímali ho aj technické vedy.
 
Habit kamaldulského mnícha tvorila košeľa, škapuliar s kapucňou a opasok. Biela farba odevu symbolizovala čistotu, v praktickom živote mníchov to znamenalo, že dodržiavali prísnu askézu. Ich denný režim pozostával z presne vymedzeného času na prácu a modlitbu. Žili v ústraní, zvyčajne mal každý mních samostatnú celu (eremitku). Väčšinu života strávili v mlčaní.

 

Barokový kláštorný komplex, situovaný na úpätí vrchu Zobor, dopĺňa tradíciu staroslávnej Nitry. Pôvodne tu stál benediktínsky opátsky kláštor sv. Hyppolita z 10. storočia, ktorý zanikol v druhej polovici 15. storočia. Bol to najstarší kláštor na Slovensku vôbec. Neskôr sa stal ústavom pre výchovu kňazov nitrianskeho biskupstva. Existencia kláštora na Zobore sa spomína aj v Zoborských listinách z rokov 1111 a 1113. Jeho zánik sa datuje rokom 1468. Predpokladá sa, že na mieste pôvodného benediktínskeho kláštora bol medzi rokmi 1692 až 1697 vybudovaný nový kláštor rehole kamaldulov. Postaviť ho dal biskup Blažej Jaklin spolu so svojim bratrancom – barónom Mikulášom Jaklinom, pánom Lefantoviec. Spísali listinu, podľa ktorej sa zaviazali, že na mieste niekdajšieho benediktínskeho kláštora postavia nový kláštor pre dvanástich rehoľníkov. Celý kláštorný komplex bol vybudovaný podľa projektu neznámeho viedenského architekta. Stavba bola ukončená v roku 1695. Pri stavebných úpravách boli ruiny pôvodného kláštora zrovnané so zemou, bol postavený nový jednoposchodový kláštor s dvoma bočnými krídlami a v záhrade na miernej vyvýšenine vznikol kostol s tromi vchodmi a s vežou s dvomi zvonmi. Pod kostolíkom sa nachádzala hrobka, v ktorej boli na jednej strane pochovávaní zosnulí rehoľníci a na strane druhej členovia rodiny grófa Apponyiho. V súčasnosti je kostolík iba ruinou a v bývalom kamaldulskom kláštore sa nachádza Liečebný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb.

Areál kláštora na Zobore (od 3. júla 2015):
Je vybudovaný nový prístupový chodník mimo areálu nemocnice. Smerovky usmernia pútnikov k vstupu. Pri ruinách sú osadené  informačné tabule s nasledovnou tematikou:
- Benidiktínski a kamaldulskí mnísi na Zobore
- Kostol sv. Jozefa
- Artefakty z Kláštora sv. Jozefa
- Príbytok mnícha – eremitka
- Plán Kláštora sv. Jozefa, plán eremitky
- Sv. Svorad – patrón Nitry
- Poslanie benediktínov

V hornej časti areálu, v tzv.Rákociho altánku, pribudli interaktívne prvky pre deti, ktoré si tu môžu zahrať pexeso, vyskladať omaľovánku, zahrať šach, mlyn, alebo sa odfotiť vo fotopointe.

 

 AUDIOVIZUÁLNY SPRIEVODCA K ZOBORSKÉMU KLÁŠTORU
360°  VIRTUÁLNA PREHLIADKA 

 

Rozšírená realita na Zoborskom kláštore
Zoborský kláštor sa počas posledných rokov stal novou turistickou lokalitou v meste Nitra. Nielen vďaka reštauračným prácam na samotnej ruine Zoborského kláštora, ale aj vďaka možnostiam ako využiť voľný čas alebo jednoducho vyraziť do prírody a deťmi.

V areáli pribudla k zakonzervovaným ruinám bývalého príbytku mnícha - eremitky strecha a postupne sa dokončuje jej opláštenie. Novinkou je možnosť prezrieť si príbytok mnícha prostredníctvom rozšírenej reality, kde Vás sprievodca prenesie priestorom, ako vyzeral kedysi, keď tu mních býval, študoval, pracoval a oddychoval (napr. si môžete prezrieť študovňu, kde je otvorená kniha, ktorú číta, so zobrazením Panny Márie s Ježišom alebo jeho spálňu, s kachľami v rohu, ako aj modlitebňu). Samotné zariadenie jednotlivých miestností približuje každodenný život mníchov. 

Rozšírená realita je dostupná cez tablet nášho sprievodcu alebo cez aplikáciu 7pahorkov v časti Zobor, ktorá je dostupná v obchodoch Google Play a App Store. 

Zoborský_kláštor_Nitra_-_markerAk je areál kláštora je uzatvorený, navštívte ho virtuálne aj cez  webovú stránku zoborskyklastor.sk, kde si môžete pozrieť fotografie a vypočuť si sprievodné slovo.

Interiér príbytku mnícha – AUDIO
https://zoborskyklastor.sk/exterier-pribytku-mnicha-audio-2/

Exteriér príbytku mnícha – AUDIO
https://zoborskyklastor.sk/exterier-pribytku-mnicha-audio/

Model kamaldulského kláštora na Zobore – AUDIO https://zoborskyklastor.sk/1113-2/

Audio sprievodcu nájdete i na Facebooku https://www.facebook.com/zoborskyspolok/

 

⏩  Sondy do pokladov Zoborského kláštora - Dvanásť storočí od založenia benedektínskeho kláštora pod Zoborom  

V rámci cyklu "Sondy do pokladov Zoborského kláštora" budú postupne zverejňované príspevky, ktoré spracoval pán Ján Kratochvíl, zakladateľ a duša Zoborského skrášľovacieho spolku.  

Spracované témy:

 1. Základ drevenej stavby postavenej v najstarších obdobiach vedci
  rámcovo datovali do 10. – 11. storočia.
 2. Fragment architektonického článku s reliéfom z polovice 11. až
  polovice 12. storočia.
 3. Fragment románskej hlavice z 12.storočia.
 4. Kláštor sv. Hypolita - benediktíni
 5. Zoborské listiny z rokov 1111 a 1113
 6. ,,Maurova legenda“ o živote sv. Andreja - Svorada a Beňadika
 7. Strava zoborských mníchov
 8. Zoborský kláštor sv. Hypolita – hodnoverné miesto
 9. Kostol sv. Michala v Dražovciach a Zoborský kláštor
 10. Kamalduli
 11. Architektúra kamaldulského kláštora sv. Jozefa v Nitre na Zobore
 12. Vodovod kamaldulského kláštora a využitie vody z prameňov sv. Svorada
 13. Kláštorný kostol kamaldulského konventu
 14. Architektúra mníšskych príbytkov kamaldulského kláštora sv. Jozefa v Nitre na Zobore
 15. Prvý archeologický výskum Zoborského kláštora v roku 1942
 16. Archeologický výskum Zoborského kláštora v rokoch 1961–1962
 17. Archeologický výskum Zoborského kláštora v rokoch 2001–2003
 18. Nálezy z „pivnice“ mníšskeho príbytku kamaldulského kláštora
 19. Archeologické výskumy Zoborského kláštora v rokoch 2008-2018
 20. Osudy kláštora po roku 1782
 21. Svätý Andrej – Svorad, pustovník spod Zobora
 22. Fráter Cyprián liečiteľ
 23. Štefan Romuald Hadbavný - jazykovedec
 24. Koncepcia obnovy areálu Zoborského kláštora
 25. Zoborský skrášľovací spolok a Zoborský kláštor

 

Reportáže o Zoborskom kláštore:

V relácii Televíkend 2. 7. 2022 v 18:37 minúte nové informácie k Zoborskému kláštoru a k pripravovaným ferratám pod Pyramídou
Televíkend - Televízny videoarchív RTVS

Chcú obnoviť náučný chodník Zoborské vrchy 16. apríla 2021, Pridal: Michal Polakovič, TV Nitrička Náučný chodník Zoborské Vrchy už dávno neplní svoju funkciu. Je možné, že už onedlho to bude inak. https://tvnitricka.sk/chcu-obnovit-naucny-chodnik-zoborske-vrchy/

Reportáž o Zoborskom kláštore v relácii Slovensko v obrazoch  28. 3. 2021 
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14130/265233#558

Reportáž TV Central o Zoborskom kláštore www.cetv.sk/region-zoborsky-klastor-oziva/

Reportáž TV Nitrička  https://tvnitricka.sk/zveladovanie-zoborskeho-klastora/
22. januára 2021, Redaktor Mgr. Jozef Jurík
Kláštor na Zobore má svoje unikáty. Nebyť odhodlania niektorých nadšencov, tak o tomto mieste by sme veľa nevedeli. Nás zaujímalo, čo všetko sa tu podarilo zveľadiť v roku 2020, ale aj to, aké sú plány na rok 2021.

Reportáž TV Central o Zoborskom kláštore www.cetv.sk/region-zoborsky-klastor-oziva/

Reportáž TV Nitrička  https://tvnitricka.sk/zveladovanie-zoborskeho-klastora/
22. januára 2021, Redaktor Mgr. Jozef Jurík
Kláštor na Zobore má svoje unikáty. Nebyť odhodlania niektorých nadšencov, tak o tomto mieste by sme veľa nevedeli. Nás zaujímalo, čo všetko sa tu podarilo zveľadiť v roku 2020, ale aj to, aké sú plány na rok 2021.

Správy RTVS,sobota 20.07.2019 od 29.44 minúty    www.rtvs.sk/televizia/archiv

→ Stav Zoborského kláštora koncom roku 2018 (video) ←

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zrealizované aktivity na Zoborskom kláštore v roku 2020 Veľkosť: 1.31 MB Formát: pdf Dátum: 26.1.2021
Príloha Inšpirujte sa stredovekou rečou kvetov Veľkosť: 1.92 MB Formát: pdf Dátum: 23.2.2021
Kamaldulskí mnísi a Kostol sv. Jozefa na Zobore Veľkosť: 6.12 MB Formát: pdf Dátum: 23.2.2021