Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kostol sv. Štefana Kráľa

Kostol sv. Štefana kráľa sa nachádza v mestskej časti Párovce, ktorá bola k Nitre pričlenená v roku 1886. Pôvodne predrománska stavba z 10. storočia je vzácnou stredovekou kultovou stavbou so zbytkami románskych fresiek a starého pohrebiska. V priebehu nasledujúcich storočí prešiel viacerými stavebnými zmenami. Podkovovitá svätyňa bola nahradená polkruhovou (12. storočie) a bola postavená empora. V 13. – 14. storočí dostal kostol gotickú sakristiu. V 1. štvrtine 18. storočia ho dal barokovo prestavať biskup Maťašovský z dôvodu jeho spustošenia tureckými nájazdmi. Po vyplienení sa z pôvodného kostola zachoval iba zvon.

Kostol je jednoduchou jednoloďovou stavbou. Vnútorné zariadenie tvorí barokový oltár z 18. storočia. V interiéri  je prezentovaný románsky triumfálny oblúk s fragmentmi nástenných malieb z 13. storočia a románska rímsa. Výskum v priestoroch kostolíka a jeho okolí odhalil okrem najstarších základov kostola, ale aj pohrebisko z 10.-11. storočia a novoveký cintorín.

  • Vedeli ste, že výskum odhalil aj najstaršie základy kostola?


Pôvodný kostol musel byť zasvätený niekomu inému, lebo sv. Štefan bol vyhlásený za svätého až  v roku 1083 a v starých listinách z roku 1301 sa píše o kostole sv. Ondreja, ktorý bol založený Matúšom Čákom.