Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Na hranici Horného a Dolného mesta

upný_dom_z_juhu_v_roku_1898
Župný dom z južnej strany v roku 1898
Na zábere vidieť Župný dom pred prestavbou a most cez riečku Nitrička. Budovu postavili na Salkaiovskej a Emὅdyovskej usadlosti medzi Nitričkou a františkánskym kláštorom. Predchodkyňou Župného domu bola jednoposchodová budova z roku 1777. Koncom novembra toho istého roku v nej prvýkrát zasadlo stoličné zhromaždenie. Župný dom slúžil svojmu účelu do roku 1793, keď vyhorel. Nový vzhľad získal v roku 1823. Podobu, akú zachytáva pohľadnica, mal od roku 1874 do roku 1908, keď nadobudol súčasný secesný charakter. Most nad Nitričkou odstránili v roku 1905, pretože jej tok odviedli do kanalizácie a koryto zasypali. Dnes ani mnohí Nitrania, ktorí chodia po Župnom námestí, nevedia, že na tomto mieste kedysi tiekla riečka.

 

Symbolika_-_riečka_Nitrička_pre_Nitrianskou_galériou

"Potôčik" symbolizuje kadiaľ tieklo rameno rieky, sa nachádza pred vchodom do Horného mesta, pri Nitrianskej galérii (Župné námestie, po rekonštrukcii v roku 2013).

 

Strážny_domček_pri_Župnom_dome_okolo_roku_1912

Strážny domček pri Župnom dome okolo roku 1912
Na pohľadnici vpravo vidieť strážny domček pri Župnom dome, ktorá tu stojí aj v súčasnosti. Bránka vedľa neho je peknou kováčskou prácou a takisto sa zachovala dodnes. Vrchnej časti pohľadnice dominuje Nitriansky hrad pri pohľade z juhu. Zábery z tejto strany nie sú bežné, pretože hrad z nej nepôsobil tak dominantne ako z ostatných troch strán. Svah bol zalesnený a bez ohrady, ktorá v súčasnosti obkolesuje hradný kopec. Cesta bola prašná a smerovala na Podzámsku ulicu. Na zábere vidieť aj strechu budovy veľkoprepošstva pod Nitrianskym hradom.upný_dom_z_východu_okolo_roku_1912

Župný dom z východu okolo roku 1912
Pohľad na Župný dom smerujúci z východu. Pohľadnica predstavuje Župný dom po secesnej prestavbe v roku 1908, ktorú podľa projektu V. Cziglera realizovali stavitelia Ján Tomaschek a Karol Mayer. Budova je ukážkou monumentálnej reprezentačnej stavby. Má štvoruholníkový pôdorys s vnútorným nádvorím. Uprostred priečelia je dvakrát mierne vystupujúci rizalit s portálom. Nad portálom na poschodí je balkón. Prvé poschodie má okná s ušatcovou šambránou, druhé poschodie delia lizenové vystupujúce plochy. Fasádu budovy zakončuje štít s erbom Nitrianskej župy. Strecha je sedlová a nad vyvýšenou časťou manzardová. Vo východnom krídle vidieť podchod (ešte bez vedľajšieho vstupu pre peších), ktorým vedie jediná prístupová cesta do Horného mesta a k Nitrianskemu hradu. Prízemné domy na ľavej strane padli za obeť novej výstavbe. Na ich mieste stojí obytný dom.upný_dom_pred_rokom_1908

Župný dom pred rokom 1908
Župný dom bol pôvodne barokovou stavbou. V rokoch 1860 a 1874 ho upravili podľa návrhu architekta E. Dümmerlinga. Z tejto pohľadnice je zjavné, že záber urobili po roku 1905. Námestie pred Župným domom je upravené a nevidieť tu ani kamenný most nad Nitričkou. Na pravej strane vidieť cestičku na Horný Palánok, ktorý umelo navŕšili v 16. storočí. Mal obranný charakter a z juhu ohraničoval Horné mesto. Ako zaujímavosť možno uviesť, že ide o najteplejšie miesto v Nitre (tzv. nitrianska riviéra). Stromčeky na pravej strane by mohli byť agáty, podľa ktorých sa bufet stojaci na tomto mieste dnes nazýva Pod agátmi. S obľubou ho navštevujú najmä mladí ľudia predovšetkým v jarných a letných mesiacoch.


 

upný_dom_z_juhozápadu_pred_rokom_1915

Župný dom z juhozápadu pred rokom 1915
Pri tomto pohľade na Župný dom z juhozápadu vidieť, ako sa východným okrajom opiera o Horný Palánok. Schody sú upravené a opatrené zábradlím, na prvom zosilnenom stĺpe stojí socha sv. Jana Nepomuckého, ktorú sem premiestnili po zbúraní mosta nad Nitričkou. Hospodárske budovy na zábere už neexistujú, na ich mieste stojí bufet Pod agátmi. Pod Horným Palánkom je upravená cesta na Podzámskej ulici, ktorá sa tiahne rovnobežne s prekrytým korytom Nitričky. Podľa peknej plynovej lampy možno tento záber datovať pred rok 1915, pretože v tomto roku dokončili elektrifikáciu mesta. Zaujímavosťou je aj dvojjazyčný názov mesta na pohľadnici. Vydala ju firma Jaro v roku 1920.

 

upný_dom_z_juhu_po_roku_1908

Župný dom z juhu po roku 1908
Župný dom zachytený po secesnej prestavbe. Dnes je chránenou kultúrnou pamiatkou. Sú na ňom umiestnené pamätné tabule. Jedna patrí hudobníkovi a dirigentovi Ľ. Ďurišovi, druhá spisovateľovi Jankovi Jesenskému, ktorý v Župnom dome pôsobil vo funkcii župana v rokoch 1923 až 1928.

 

Farská_ulica_z_juhu_okolo_roku_1915

Farská ulica z juhu okolo roku 1915
Farská ulica, ktorá je súčasťou Dolného mesta, smeruje k Župnému domu. Za ním je vidieť zástavbu Horného mesta: vpravo františkánsky Kostol sv. Petra a Pavla, nad ním budovu veľkoprepošstva a Nitriansky hrad. Vpravo je budova Nitrianskej úverovej banky z roku 1896. V žltej budove sa v čase vydania pohľadnice nachádzala lekáreň K uhorskému kráľovi, ktorú zdobí ojedinelý rohový rizalit. Vľavo vidieť strechu a nárožie bývalého hotela Koruna. Šlo o prícestný hostinec Nitrianskej kapituly a v čase, keď pred Župným domom pretekala Nitrička, stál pred mostom. Hostinec v roku 1882 prestaval František Lakner.  Všetky tri budovy sa dnes nachádzajú na križovatke Farskej ulice s Mostnou a ulicou Ďurkova.

 

 

(Alojz Krčmár, Nitra na starých pohľadniciach, 2006)