Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Svätý Ladislav

Svätý Ladislav - svätec, kráľ, bojovník, ochranca Nitry

Viete koho pravica je v erbe mesta Nitra a v symbole nitrianskej župy?
Rameno, ktoré v erbe Nitry drží zástavu s dvojkrížom a v symbole Nitrianskeho samosprávneho kraja zasa bojovú sekeru patrí slávnemu uhorskému kráľovi, svätcovi a ochrancovi Nitry sv. Ladislavovi.

Z nitrianskeho vojvodu na uhorský trón
Svätý Ladislav I., ktorého sviatok si pripomíname 27. júna.
Tento cirkevný sviatok má pre Nitriansky kraj i mesto Nitra veľký symbolický význam, pretože ide o patróna Nitry a ochrancu nášho kraja. Svätý Ladislav I. bol uhorský kráľ a pred nástupom na trón bol aj nitrianskym vojvodom. V legendách a kronikách bol spomínaný ako udatný bojovník i hlboko veriaci kresťan. Stal sa tak vzorom rytierskeho hrdinu.

Kresťan, ktorý bol iniciátorom svätorečenia viacerých svätcov
Jeho význam pre naše územie bol veľký a má viac rovín. Vďaka Ladislavovi I. si uctievame aj ďalších dvoch významných svätcov. Práve on bol iniciátorom svätorečenia nitrianskych mníchov Svorada a Benedikta a podieľal sa na vytvorení ich kultu. Sv. Svorad a Benedikt sa tak stali prvými „územnými“ svätcami Nitrianska a ochrancami Nitrianskeho vojvodstva. Rovnako sa pričinil o vysvätenie sv. Štefana I. a jeho syna Imricha za svätcov, čím vznikol aj kult zakladateľov kresťanského Uhorského kráľovstva.

Veľký bojovník, ktorý skonal v Nitre a stal sa svätcom
Ako zručný bojovník sa Ladislav, aj ako vojvoda a aj ako kráľ zúčastňoval viacerých vojen a aktívny bol v bojoch s nomádskymi nájazdníkmi. Zúčastnil sa útokov do Byzancie no najmä rozšíril Uhorsko o Chorvátsko. Dokonca sa mal vraj stať vodcom prvej krížovej výpravy, no počas zhromažďovania vojska v roku 1095 zomrel a to podľa legiend práve v Nitre. V roku 1192 bol vyhlásený za svätého, no kult sv. Ladislava bol rozšírený už predtým. Dodnes sa nám na Slovensku zachovalo viacero fresiek zobrazujúcich najmä obľúbenú legendu ako Ladislav I. oslobodzuje dievčinu, ktorú chceli uniesť nájazdnícki Pečenehovia.

Kráľ, bojovník,svätec a ochranca Nitry
Sv. Ladislav I. mal k Nitre veľmi blízko a nie náhodou sa po jeho vysvätení práve on stal ochrancom Nitry. Jeho pravica sa dostala do erbu mesta Nitry, len namiesto bojovej sekery, s ktorou bol Ladislav I. zobrazovaný, má v Nitrianskom erbe v ruke červenú zástavu s byzantským dvojkrížom, ktorá bola symbolom celého Nitrianska. Podobne je sv. Ladislav erbovým symbolom Nitrianskeho samosprávneho kraja, tu už však v zmysle spomenutej legendy stojí s bojovou sekerou nad ležiacim nomádom. Dnešný samosprávny kraj tak prevzal pôvodný symbol historickej Nitrianskej župy.

 

Daniel Balko,
historik a politológ

 

Svätý_Ladislav_-_patrón_Nitry_a_Nitrianskeho_kraja_1