Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Architekti 20. storočia v Nitre

Informácie o architektoch, ktorí navrhovali budovy v Nitre, o staviteľoch, rokoch projektovania a realizácie sme čerpali z knihy:

Architektúra 20. storočia v Nitre
Juraj Novák, Richard E. Pročka
Edícia Nitrianske kultúrne dedičstvo, 2016

 

Secesia a historicizmus

Justičný palác, Štúrova 9
architekt: István Kiss
staviteľ: J. Csillágh, Ján Tomaschek
projekt: 1901 – 1902, realizácia: 1901 – 1903
Národná kultúrna pamiatka

Prestavba Župného domu, Župné nám. 3
architekt: Ödὅn Dümmerling
staviteľ: Ján Tomaschek, Karol Mayer (?)
projekt: 1905 (?), realizácia: 1905 – 1908
Národná kultúrna pamiatka

Prestavba ortodoxnej synagógy
Pri Synagóge (Párovce)
architekt: Lipót Baumhorn
projekt: 1903, realizácia: 1903

Synagóga neológov
Pri Synagóge
architekt: Lipót Baumhorn
projekt: 1909, realizácia: 1909 – 1911
Národná kultúrna pamiatka

Štvrť rodinných domov Poštárska kolónia
Hospodárska, Nécseyho, Dobšinského
architekt: Václav Jiránek, staviteľ: Ján Tomaschek
projekt: 1923, realizácia: 1923 – 1924

Rodinné domy na Družstevnej
Družstevná 4, 8
architekt: Václav Jiránek
projekt: 1923, realizácia: 1923 – 1924

 

Rondokubizmus, sloh republiky

I. Mestský obytný dom
Cintorínska 2, Štúrova 11, 13, 15
architekt: František Krupka, staviteľ: Ján Tomaschek
projekt: 1922, realizácia: 1923

Štátna obchodná škola
Cintorínska 4
architekt: František Krupka, Klement Šilinger, staviteľ: Ján Tomaschek (?)
projekt: 1922 – 1923, realizácia: 1923 – 1924, rozšírenie: 1926 – 1927
Národná kultúrna pamiatka

Štátny obytný dom
Štúrova 17, 19, 21
architekt: František Krupka, staviteľ: Ján Tomaschek
projekt: 1922, realizácia: 1923 – 1924

II. Mestský obytný dom
Osvaldova 3, 5, 7, Vajanského 2, 4, 7
architekt: neznámy, staviteľ: Ján Tomaschek
projekt: 1923, realizácia: 1924 – 1925

Dom Trejbalovcov
Fr. Mojtu 7
architekt: Václav Jiránek, staviteľ: Stavebné družstvo Nitra
projekt: 1922, realizácia: 1923

Rodinné domy na Damborského
Damborského 6, 8, 10, 12
architekt: Václav Jiránek, staviteľ: Stavebné družstvo Nitra
projekt: 1923, realizácia: 1923

Dom sociálno-zdravotných služieb
Kalvárska
architekt: Jozef Dolejš
projekt: 1926, realizácia: nerealizované

Dom Freundovcov
Farská 25
architekt a staviteľ: Jozef Dolejš
projekt: 1931, realiizácia: 1931 - 1934

 

Nástup moderny

Misijný dom Matky Božej
Kalvárska 3
architekt: Milan Michal Harminc, staviteľ: Ján Tomaschek
projekt: 1926, realizácia: 1926 – 1928
Národná kultúrna pamiatka

Obchodnícky a remeselnícky dom / Živnostenský dom
Štefánikova trieda 63
architekt: Milan Michal Harminc, staviteľ: Ján Tomaschek
projekt: 1926, realizácia: 1927 – 1928

Obytný súbor Kolónia župných domkov
Misionárska 1 – 25
architekt: František Krupka, staviteľ: Spojená stavebná účastinárska spoločnosť
projekt: 1927, realizácia: 1928 – 1929
Národná kultúrna pamiatka

Roľnícky a Národný dom so Sokolovňou
Štefánikova trieda 52, Ul. 7. pešieho pluku 1
architekt: František Krásny, staviteľ: Ján Tomaschek
projekt: 1927, realizácia: 1928 – 1929
Národná kultúrna pamiatka

Dom Storkovcov
Pútnická 4
architekt a staviteľ: Jozef Dolejš
projekt: 1927, realizácia: 1927, asanácia: 2014

Advokátska kancelária Strasser a Szilágyi
Štefánikova trieda 27
architekt: Ludwig Weisz, Oskar Singer, staviteľ: neznámy
projekt: 1927, realizácia: 1928, asanácia: 2. polovica 20. storočia

Vila Kramerovcov
Platanová 3
architekt: Ludwig Weisz, Oskar Singer, staviteľ: Ján Tomaschek
projekt: 1928, realizácia: 1929

Dom Verὅovcov
Kmeťkova 11
architekt: Jacques Oblatt, staviteľ: Ján Tomaschek
projekt: 1929, realizácia: 1929

 

Závan vecnosti

Dom Verὅovcov
Fraňa Mojtu 6
architekt: Friedrich Weinwurm, staviteľ: Ján Tomaschek
projekt: 1924, realizácia: 1927, asanácia: pred r. 1989

Kino Palace
Radlinského 9
architekt: Friedrich Weinwurm, staviteľ: Ignác Weil
projekt: 1925, realizácia: 1925 – 1926, prestavba: 1931, 1957

Obchodný dom Herrmana Lányiho
Štefánikova trieda, Skalná
architekt: Friedrich Weinwurm, staviteľ: Ignác Weil
projekt: 1927 - 1928, realizácia: 1928, asanácia: 80. roky 20. storočia

 

Funkcionalistická architektúra 30. rokov

Štátna odborná hospodárska škola
Hospodárska 7
architekt: Jiří Grossmann, staviteľ: Emanuel Biederer
projekt: 1929 – 1931, realizácia: 1931 – 1932
Národná kultúrna pamiatka

Poštový a telegrafný úrad
Svätoplukovo námestie 2
architekt: Josef Marek, Vladimír Melichar, staviteľ: Emanuel Biederer
projekt: 1928, realizácia: 1929 – 1931
Národná kultúrna pamiatka

Nitrianska všeobecná banka
Štefánikova trieda 7
architekt: Ferdinand Silberstein, staviteľ: Ján Tomaschek
projekt: 1928 – 1930, realizácia: 1931 – 1933
Národná kultúrna pamiatka

Československý Červený kríž
Vajanského 7
architekt: František Lydie Gahura, staviteľ: Ján Tomaschek
projekt: asi 1930, realizácia: 1931

Obytný dom Eugena Ötvὅsa
Farská 42, Školská 2
architekt: Adolf Drexler, staviteľ: Ján Tomaschek
projekt: 1930, realizácia: asi 1930 – 1933

III. Mestský obytný dom
Hollého 9, Mudroňova 1, 3, Štrková 1, 3
architekt a staviteľ: Ján Tomaschek
projekt: 1930, realizácia: 1930 – 1931

Nadstavba a dostavba kláštora vincentiek
Farská 19, 21
architekt: Michal Maximilán Scheer, staviteľ: Ján Tomaschek
projekt: 1932, realizácia: 1933 – 1934

Dom Maxa Schurmanna
Vikárska 2
architekt a staviteľ: Ján Tomaschek
projekt a realizácia: 1932

Dom Adely Lenkeyovej
Fraňa Mojtu 31
architekt: Viktor Farkaš, staviteľ: Ján Frey
projekt: 1933, realizácia: 1933 – 1934

Dom Karola Richtera
Fraňa Mojtu 31
architekt: Ferdinand Silberstein, staviteľ: firma Ján Tomaschek
projekt: 1937, realizácia: 1937 – 1938
Národná kultúrna pamiatka

Dom Weiszovcov
Fraňa Mojtu 35
architekt: Viktor Farkaš, staviteľ: firma Ján Tomaschek
projekt: 1937, realizácia: 1937 – 1938
Národná kultúrna pamiatka

Okresná nemocenská poisťovňa
Štefánikova trieda 67
architekt: František Faulhammer, staviteľ: firma Ján Tomaschek
projekt: 1937, realizácia: 1937 – 1940
Národná kultúrna pamiatka

Nájomný dom Nitrianskej ľudovej banky
Svätoplukovo námestie 3
architekt: Adolf Drexler, Ludwig Weisz
staviteľ: Slovenské stavebné závody
projekt: 1938, realizácia: asi 1939

Dom Neumannovcov
Banská 2
architekt a staviteľ: Alojz Bocian
projekt a realizácia: 1934

Dom kanonika
Samova 22
architekt: Gabriel Schreiber, staviteľ: neznámy
projekt: 1939, realizácia: 1939 (?)

Dom Dr. Gejzu Kauzála
Fraňa Mojtu 16
architekt: Ferdinand Čapka, staviteľ: Jozef Dolejš
projekt: 1942, realizácia: 1942 – 1943 (?)

Štátny stredoškolský internát
Janka Jesenského 3, 5
architekt: Martin Kusý st., staviteľ: Pozemné stavby Nitra
projekt: 1948, realizácia: 1950 – 1952

Štvrť rodinných domov na Zobore
Kláštorská, Svätého Beňadika, Rovná
architekt: Oskar Singer, staviteľ: Stavebné družstvo Zobor
projekt: 1931 – 1932, realizácia: 1932 – 1933 (?)

Dom Franklovcov
Sv. Beňadika 3
architekt: Oskar Singer, staviteľ: Ján Tomaschek
projekt a realizácia: 1932

Štátna meštianska škola
Andreja Šulgana 1
architekt: Oskar Singer, staviteľ: Jozef Dolejš
projekt: 1933, realizácia: 1934 – 1935
Národná kultúrna pamiatka

Robotnícky kultúrny dom
Fraňa Mojtu 1
architekt: Oskar Singer, staviteľ: Ján Tomaschek
projekt: 1935, realizácia: 1935 – 1937

Dom Kollmannovcov
Kmeťkova 22
architekt: Oskar Singer, staviteľ: Alfréd Tomaschek
projekt a realizácia: 1934

Dvojdom rodiny Ehrenfeldovcov
Fraňa Mojtu 17
architekt: Oskar Singer, staviteľ: Alojz Bocian
projekt: 1937, realizácia: 1937 – 1938
Národná kultúrna pamiatka

Dom Rothovcov
dnešná Ulica Boženy Nemcovej
architekt: Oskar Singer, staviteľ: Ján Tomaschek
projekt: 1936, realizácia: 1936 – 1937

Singerov patent
Building structures and joint members therefor
autor: Oskar Singer, spolupráca: firma Jan Bobrowski and Partners
podanie: 1963, uznanie: 1968

 

Kauza „Pribinovho kostola“

Obnova a úprava Kaplnky sv. Emeráma
Námestie Jána Pavla II.
koncepcia: Dobroslava a Václav Menclovci
staviteľ: Jozef Dolejš
projekt: 1931 – 1933, realizácia: 1933
Národná kultúrna pamiatka

Obnova a úprava Kostola sv. Michala Archanjela
Na Vŕšku
koncepcia: Dobroslava a Václav Menclovci
staviteľ: firma Juhari a syn (?)
projekt: 1931, realizácia: 1931 – 1935 (?)
Národná kultúrna pamiatka

 

Socialistický realizmus

Budova Krajského národného výboru
Štefánikova 69
architekt: Štefan Zhorella, staviteľ: Pozemné stavby Nitra
projekt: 1955 (?), realizácia: 1956

Sídlisko Predmostie
architekt: Michal Maximilián Scheer, Tibor Gebauer, Štefan Sojka,
staviteľ: Pozemné stavby Nitra
projekt: 1954 – 1955, realizácia: 1956 – 1961

 

Nový nádych

Pôvodný projekt estrádnej haly PKO
Janka Kráľa 4
architekt: Jozef Dubravický, Pavol Zibrín
staviteľ: Pozemné stavby Nitra
projekt: 1956, realizácia: 1957 – 1960

Sídlisko Párovce I.
architekt: Michal Maximilián Scheer, Gabriel Strážovec
staviteľ: Pozemné stavby Nitra
projekt: 1957, realizácia: 1957 – 1960

Sídlisko Párovce II.
architekt: Gabriel Strážovec
staviteľ: Pozemné stavby Nitra
projekt: 1959, realizácia: 1961 – 1968

 

Neskorá moderna
Brutalizmus

Vysoká škola poľnohospodárska
Trieda Andreja Hlinku 2
architekt: Vladimír Dedeček, Rudolf Miňovský,
staviteľ: Pozemné stavby Nitra
projekt: 1955 – 1961, realizácia: 1961 – 1966
Národná kultúrna pamiatka
Cena Dušana Jurkoviča

Internát Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre
Štúrova 3
architekt: Milan Šavlík, Ferdinand Seják
staviteľ: Pozemné stavby Nitra
projekt: 1956, realizácia: 1959 – 1963

Výškový bytový dom 101 A
Štúrova 14, 16
architekt: Michal Maximilián Scheer
staviteľ: Pozemné stavby Nitra
projekt: 1959, realizácia: 1959 – 1965
Cena Dušana Jurkoviča

Sídlisko Chrenová I
architekt: Michal Maximilián Scheer
staviteľ: Pozemné stavby Nitra
projekt: 1963 – 1965, realizácia 1963 – 1965 (1965 – 1969)

Obvodové centrum Chrenová I
Boženy Slančíkovej
architekt: Michal Maximilián Scheer
staviteľ: Pozemné stavby Nitra
projekt: 1968 – 1970, realizácia: 1971 – 1974

Štúdia obvodového centra Chrenová II
Trieda A. Hlinku, Akademická, Výstavná
architekt: Rudolf Husár
projekt: 1967, realizácia: nerealizované

Obchodný dom Prior
Štefánikova trieda 48
architekt: Ivan Matušík, Pavol Lichard
staviteľ: Pozemné stavby Nitra
projekt: 1967 – 1969, realizácia: 1969 – 1974

Štúdia obytného súboru sídlisko Klokočina
architekt: Michal Maximilián Scheer
projekt: 1971
realizácia: nerealizované

 

Divadelný príbeh

Krajové divadlo v Nitre
architekt: Štefan Zhorella, Juraj Mišík
staviteľ: Pozemné stavby Nitra
projekt: 1966 – 1967, realizácia: nerealizované

Divadlo Andreja Bagara
Svätoplukovo námestie 4
architekt: Juraj Hlavica, Márius Žitňanský, Štefánia Rosincová
staviteľ: Pozemné stavby Nitra
projekt: 1981 – 1983, realizácia: 1982 – 1992

 

Po revolúcii

Evanjelický a. v. kostol Svätého Ducha
Sládkovičova 12
architekt: Juraj Polyák, Ľubomír Závodný
projekt: 1995, realizácia: 1995 – 2000

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Tulipánova 9
architekt: Juraj Polyák
projekt: 1997 – 1998, realizácia: 1998 – 1999
Cena Dušana Jurkoviča