Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Malý seminár

Budova seminára bola postavená na zač. 18. st. na stredovekých základoch a neskôr bola viackrát prestavaná. V súčasnosti v nej sídli Kňazský seminár sv. Gorazda. Trojkrídlová budova mala pôvodne prejazd do dvora, ukončený múrom, nesúcim terasu. V 1. tretine 19. st. bolo severozápadné krídlo nadstavané o podlažie. Ďalšia stavebná etapa, určujúca eklektický charakter objektu, súvisí s rekonštrukciou v rokoch 1876 – 1884 (1888), zrealizovanou pričinením biskupov A. Roškovániho a E. Palugyaya. V rokoch 1993 – 1995 bolo postavené nové krídlo, ktoré objekt uzatvorilo do štvorkrídlového pôdorysu s átriom, rozdeleným na dvor a terasu. Medzi hodnotné prvky interiéru patrí schodisko s balkónikom mušľovej formy a kovovým zábradlím. Hlavná fasáda je členená soklom a rímsami a zvýraznená je bosážou. Nad polkruhovými oknami 1. podlažia sú plastiky anjelikov s hudobnými nástrojmi. Okná 2. podlažia majú formu edikúl s balustrovým parapetom. V strede fasády je situovaný portikus so stĺpami, nesúcimi kladie s dekorovanou rímsou, nesúcou balustrové zábradlie balkóna. Otvor portálu uzatvára polkruhová archivolta s postavou anjela, ďalší dvaja anjeli sú v cvikloch. Pred bránou je vytvorené malé predbránie s dvomi nikami s mušľovitou archivoltou a pilastrami. Za bránou sú oproti sebe situované dva útvary s rozoklaným segmentovým nadstavcom a postavičkami anjelikov. Prejazd členia stĺpy a pilastre, nesúce kazetový strop.