Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Železničná stanica

Mesto bolo v roku 1874 napojené na železničnú trať Palárikovo – Šurany ako konečná stanica. Malo sedem koľajníc a nádražnú budovu, ktorá sa do dnešných dní takmer nezmenila. Nitra sa kvôli nevyhovujúcemu terénu nestala železničným uzlom, bola a aj počas prvej republiky zostala stanicou komerčného typu. Na zabezpečenie lepšieho spojenia vybudovali koncom 19. a začiatkom 20. storočia miestne dráhy Nitra – Leopoldov a Nitra – Radošina. Hospodársky rozvoj vyžadoval rozšírenie staničného obvodu smerom na Nové Zámky a vybudovanie skladu na obilie a tovar, čo sa zrealizovalo v rokoch 1913-1914. Po prevrate, počnúc rokom 1921 boli na nitrianskej železničnej stanici prevedené väčšie adaptačné práce. K nádražnej budove pristavali prístavok, do ktorého umiestnili pracovne pre výpravcov a tranzitárov, zriadili tri osobné a batožinovú pokladňu. Budovu bývalého uhoľného skladu adaptovali na železničný sklad a nakoniec ohradili priestor medzi nádražnou budovou a nástupišťom. V rokoch 1924-1925 bola prevedená inštalácia elektrického osvetlenia úradných miestností a nádražia, čím dostala železničná stanica dnešnú podobu. V priebehu rokov 1922-1925 bola vybudovaná vlečná koľaj do pivovaru, s odbočkou do sladovne a vlečka do parného mlyna Arpád. O rok neskôr premiestnili výhybkárske stanovište na hornom konci nádražia (smerom od Zbehov) do novozriadenej miestnosti. Koncom roka 1928 vybudovali hradlovú linku Nitra – Zbehy, ktorá prispela k bezpečnosti prepravy. 
Nitra nebola napojená na hlavnú železničnú trať a nemala žiaden rýchlikový spoj, preto sa mestské zastupiteľstvo snažilo vyriešiť tento problém podnikateľov, obchodníkov aj občanov. V Memorande MZ a občanov Nitry z roku 1926 žiadali zriadenie rýchlikovej dopravy a navrhovali zoštátniť železničnú trať Nitra – Zbehy – Leopoldov, čím by sa dosiahlo prepojenie dopravy na trati Nové Zámky – Nitra – Leopoldov, resp. Nové Zámky – Nitra – Topoľčany – Bánovce nad Bebravou – Trenčín. Navrhovalo sa vybudovať novú trať Handlová – Horná Štubňa, čo by Nitre zabezpečilo kratšie spojenie s Vrútkami a východným Slovenskom. V roku 1932 dali do prevádzky dva páry motorových vlakov z Nitry do Bratislavy. O rok neskôr začal premávať aj motorový vlak Nitra – Leopoldov, ako prípoj rýchlika smerom na Žilinu. Význam nitrianskej železnice upadol po roku 1936, keď začala výstavba trate Zbehy – Zlaté Moravce, ktorá zabezpečila kratšie spojenie Bratislavy so stredným Slovenskom. Stavba trate bola ukončená roku 1938.