Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pamätné tabule

Pamätná tabuľa sa snaží priblížiť a aspoň popisným spôsobom vzdať úctu významnej osobnosti, udalosti alebo pamiatke.
V našom meste sa nachádza približne 100 pamätných tabulí, ktoré sa viažu k rôznym udalostiam.

Prvú kategóriu tvoria pamätné tabule venované významným osobnostiam, či už mesta Nitry alebo Slovenska. Väčšina tabúľ vznikla v rokoch 1970-1976 a niektoré sú si typovo príbuzné, ako napr.epoxidové tabule venované významným osobnostiam, po ktorých boli pomenované nitrianske ulice a sú dielom akad.soch.Tibora Bartfaya.
Do tejto kategórie patria aj tabule, ktoré boli osádzané na budovách, kde niektoré osobnosti pôsobili, ako mramorová tabuľa venovaná Jánovi Zelenákovi umiestnená v Nitre – Dražovciach na budove základnej školy, tabuľa venovaná riaditeľovi Slovenskej filharmónie Dr.Ľudovítovi Ďurišovi na budove bývalého Župného domu a tabuľa venovaná Jankovi Jesenskému, ktorý tu pôsobil vo funkcii nitrianskeho župana, na Mariánskej ulici je umiestnená tabuľa Jankovi Matuškovi – autorovi slovenskej hymny, mramorová tabuľa K lipám slobody osadená v r.1992 na kamennom podstavci v parku na Sihoti pri príležitosti prijatia Ústavy SR, pamätná tabuľa venovaná Ľudovítovi Štúrovi na Štúrovej ulici v Nitre, Pamätník obetiam holokaustu umiestnený na budove Synagógy od akad.mal.Michala Kerna, mramorová tabuľa venovaná Andrejovi Sládkovičovi na budove Poštovej banky, pamätná tabuľa venovaná Alexandrovi Rudnayovi na budove Gymnázia J.Kalazanského na Piaristickej ulici v Nitre,  pamätná tabuľa venovaná nitrianskemu humanistovi a chirurgovi MUDr.Pavlovi Straussovi od akad.mal.Mariána Žilíka na Štefánikovej triede.
Mesto Nitra v snahe priblížiť ľuďom osobnosti nielen nášho mesta rozvíja projekt znovu označenia ulíc, ktoré sú pomenované po významných osobnostiach, bronzovými pamätnými tabuľami, ktoré sa viažu k týmto osobnostiam.

Do ďalšej kategórie môžeme zaradiť pamätné tabule, ktoré majú skôr informačný charakter a označujú kultúrne pamiatky mesta Nitry, ktoré sú zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok. Prvé tabule boli osadené v roku 2000 a každoročne sú dopĺňané. Vyhlásených kultúrnych pamiatok v meste Nitra je doteraz 87 a väčšina z týchto objektov je už označená /34/.

Poslednú kategóriu tvoria pamätné tabule venované významnej udalosti. Patria sem napr. pamätná tabuľa Slovenského učeného tovarišstva na budove Veľkého seminára na Pribinovom námestí, pamätná tabuľa venovaná Vysviacke prvých slovenských biskupov - Mons.Mariána Blahu, Mons.ThDr.Karola Kmeťka a Mons.Jána Vojtaššáka alebo pamätník venovaný príchodu Sv.Otca pápeža Jána Pavla II. do Nitry dňa 30.júna 1995 na letisku v Nitre-Janíkovciach od akad.soch.Zuzany Marciňovej-Hetminskej.