Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Naperville

Kontakt:

City of Naperville
400 South Eagle Street
P.O.Box 3020 Naperville,
IL 60566-7020 USA


www.naperville.il.us

 

Naperville, štát Illinois, USA
Súradnice:  41° 44′ N, 88° 9′ W
Rozloha:  92 km2
Obyvateľstvo:  142 901 (2006)
Hustota:  1554 / km2
Zmluva podpísaná:  17.11. 1993


Všeobecné informácie:

Informácie o Illinois

Štátne zriadenie: zväzový štát
Rozloha: 150 000 km2
Počet obyvateľov: 11 750 000
Hlavné mesto: Springsfield
Úradný jazyk: angličtina
 
Illinois ako jeden z 50 zväzových štátov Spojených štátov amerických je situovaný priamo v srdci USA. S vyše 12 miliónmi hektármi úrodnej pôdy sa radí k najbohatšej poľnohospodárskej krajine na svete a vedie svetové tabuľky v produkcii kukurici a sóji. Práve Illinois je priekopníkom moderného poľnohospodárstva, pretože tu vynašiel John Deere oceľový pluh a Cyrus McCormick mechanický žací stroj. A ak by bol samostatným štátom, patril by medzi prvých 14 krajín sveta s najsilnejšou ekonomikou. Je domovom mnohých silných amerických firiem, z nich spomenieme aspoň Baxter, McDonald´s, Motorola, United Airlines. Sídlia tu aj hlavné profesionálne organizácie, medzi ktoré patrí Americká medicínska asociácia alebo Rotary International. Javí sa i ako dôležité finančné a poisťovacie centrum.  
V krajine sú vybudované dve najväčšie národné železničné vstupné brány, lokalizované v Chicagu a východnom St. Louis. Štát sa skladá z 13 prístavných oblastí a 1 800 km splavných vodných ciest mu zabezpečuje priame spojenie s Atlantickým oceánom a Mexickým zálivom. Taktiež je tu vybudovaných viac ako 3 218 km medzištátnych hlavných ciest. Tieto trasy umožňujú illinoiským spoločnostiam rýchlu prepravu a import produktov bez vysokých prepravných poplatkov.  

Illinois je známy ako krajina v poradí 16. prezidenta USA Abrahama Lincolna. Ale rovnako je miestom narodenia takých osobností, akými sú Mohammed Ali, John Belushi, Walt Disney, Ernest Hemingway alebo prezident Ronald Reagan.
 

Informácie o meste Naperville
Rozloha: 82,88 km2
Počet obyvateľov: okolo 100 000
 
Naperville je od priemyselného centra centrálnej a severnej časti USA Chicaga vzdialený 45 km. Na čele mestského úradu je prednosta a správa sa riadi dokumentom „Základné mestské práva a povinnosti“, vypracovanom v súlade s ústavou a stanovami štátu Illinois. Prednosta je volený mestskou radou, ktorá pozostáva z primátora a ôsmich členov, volených občanmi. Mestská rada tvorí politiku mesta, navrhuje riešenia, schvaľuje
rozpočet a všetky výdavky.  
 
História
Mesto má bohatú históriu. Úrodná krajina bola osídlená pôvodným obyvateľstvom, medzi prvých cudzincov patril Otec Jacques Marquette a francúzsky bádateľ Louis Joliet. V nasledujúcom období sem prúdili noví prisťahovalci, z nich najznámejší bol Jolietov krajan - obchodník DuPage, ktorý tu začal obchodovať s Indiánmi. K prvým odvážlivcom, ktorí sa v „krajine DuPaga“ usadili, patrila rodina B. Hobsona. Tá tu v roku 1831 začala budovať usadlosť, ale jej väčší rozvoj nastal až po príchode kapitána Josepha Napera s rodinou v tom istom roku.  
V najbližších rokoch vyostrené vzťahy medzi pôvodným obyvateľstvom a novousadlíkmi vyústili až do vojny Back Hawk, vďaka ktorej prisťahovalci získali ešte väčšie územie a rozvoj usadlosti pokračoval. Mestečko sa stalo sídlom správy tejto oblasti a na jeho ekonomický rast malo vplyv i postavenie železnice. V roku 1890 bol Naperville zaregistrovaný ako mesto.
 
Kultúra a vzdelanie
Naperville kontakt s minulosťou udržuje cez zachovávanie si svojich tradícií. Napervillský park je miestom konania mnohých podujatí, k najobľúbenejším patria štvrtky v lete, kedy má koncert niektorá z mestských skupín. Pre divadelné predstavenia počas celého roka slúži Letné divadlo a okrem neho tu pôsobí aj DuPage symfonický orchester, Napervillský chór a komorný zbor a mnohé ďalšie. Najimpresívnejšou kultúrno-spoločenskou akciou je prechádzka po trhu výtvarného umenia, na ktorej sa zúčastňujú umelci zo všetkých kútov Spojených štátov a Kanady.  
Okrem toho tu nájdete Storočnú pláž a Riverwalk - park, vybudovaný pri príležitosti 150-teho výročia založenia mesta sa tiahne pozdĺž rieky DuPage.  
Mesto má vysoko vyvinutý školský systém, pričom študenti majú na výber medzi štátnymi, súkromnými alebo cirkevnými základnými a strednými školami. Dôležitosť sa kladie na univerzitné vzdelanie - sídli tu North Central College, Benedictine university, College of DuPage, DePaul university, Robert Morris college alebo Loyola university. Všetky spomínané inštitúcie pripravujú špičkových odborníkov.  
 
Ekonomika
Spoluprácou mestskej rady s lokálnymi organizáciami v Naperville sa dosiahol vynikajúci úspech v ekonomickom rozvoji. Mesto je známe ako technologické centrum stredozápadu, pretože tu pracuje množstvo výskumných centier, podnikových riaditeľstiev, ako aj zariadení svetoznámych národných a medzinárodných spoločností.
Kvalita života a rozvinuté obchodné prostredie sú hlavnými dôvodmi toho, že tu fungujú prominentné korporácie, ako Lucent Technologies, Crate and Barrell, Nalco Chemical Company, Kraft Foods, General Motors Corporation a iné.
 
Turizmus
Obľúbeným je centrum zábavy Naperville Park District, kde môžu celé rodiny spoločne tráviť voľný čas najrozmanitejším spôsobom. Jeho centrálnou časťou je Riverwalk, ktorý vedie popri rieke DuPage, Centennialskej pláži a vodnom parku. Často využívaným, hlavne mladými ľuďmi  je zariadenie YMCA, kde pre každého vytvoria zaujímavý relaxačný program. Svoje pevné miesto tu má detské múzeum DuPage, Morton arborétum, múzeum SciTech alebo záhrada Cantiony.

 

spoznajte_naperville

 

Naperville USA
17.11.1993 Protokol dohody o vzájomnej spolupráci medzi mestami Naperville a Nitra

 • vzdialenosť od Chicaga – 45km 
 • mesto má bohatú a živú históriu
 • zachováva si svoje tradície
  Storočná pláž
  park Riverwalk
  Naperville Park District – centrum zábavy
  Zariadenie YMCA – pre mladých ľudí
  Detské múzeum DuPage
  Morton arborétum
  Múzeum SciTech 
 •  Spolupráca na oficiálnej úrovni - účasť nitrianskej delegácii na Výročnej konferencii združenia partnerských miest - neoficiálne návštevy napervillských seniorov z Klubu priateľov Naperville v Nitre 
 • Spolupráca na úrovni cirkvi - podpora Evanjelického kostola v Nitre a obojstranné návštevy obyvateľov
 • Výmena študentov cez program Rotary Clubu 
 •  Zaujímavosti o meste
  • verejný knižničný systém bol uznaný za najlepší v krajine
  • MILLENIUM CARILLON – vo vnútri veže sa nachádza zvon kapitána Josepha Nepera
  • vysoko vyvinutý školský systém – štátne, súkromné, cirkevné základné a stredné školy, univerzity
  • NORTH CENTRAL COLLEGE – okolo 3000 študentov, najuznávanejšia škola v USA
  • „TECHNOLOGICKÉ CENTRUM“ stredozápadu – množstvo výskumných centier, podnikových riaditeľstiev, zariadenia svetoznámych národných a medzinárodných spoločností
  • magazín Money zvolil Naperville za 2. NAJLEPŠIE MESTO PRE ŽIVOT v celých Spojených štátoch

Viac informácií o meste Naperville nájdete na stránke www.naperville.il.us
 
 

Meet Naperville

Naperville, USA
November 17th, 1993 - Agreement on collaboration between Naperville and Nitra.

 • Located about 45 km from Chicago
 • It has a rich and a lively history
 • It keeps its traditions
  Centennial Beach
  Riverwalk Park
  Naperville Park District - the center of fun
  Has an YMCA facility
  DuPage Children’s Museum
  Morton Arboretum
  SciTech Museum
 • Partnership at a official level - participation of Nitra’s delegation on the annual conference of partner cities - unofficial visits from seniors of Naperville’s senior’s club to Nitra
 • Collaboration at church level - support of the Evangelical Church in Nitra and the two-way visits
 • Student exchange via program ‘’Rotary Club’’

 • Interesting facts about Naperville:
 • The public library system was acknowledged as the best in the country
 • Millennium Carillon - a tower in which inside is located the bell of Captain Joseph Naper
 • Highly developed school system - state, private, primary and secondary schools under the church, universities
 • North Central College - around 3000 students, the most respected school in USA
 • ‘’The technological center of the mid-west’’ - a number of research centers, business directorates, equipment of world-renowned national and international companies
 • Magazine ‘’Money’’ called Naperville the 2nd best place to live in within the USA

You can find more information about Naperville on the website: www.naperville.il.us.