Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sochy

Na území mesta Nitry sa dnes nachádza približne 100 rôznych umeleckých artefaktov viacerých druhov. Tieto diela patria medzi hnuteľné kultúrne pamiatky. Väčšinu z nich je možné rozčleniť na sakrálnu prícestnú architektúru a pamiatky súčasnosti.
Medzi sakrálne pamiatky, ktoré sa nachádzajú na území mesta Nitry patrí predovšetkým inventár kostolov, chrámov a kaplniek, ktoré sa v meste nachádzajú. Tvorí ich nespočetné množstvo veľmi cenných kníh, bohoslužobných predmetov, ornátov, sôch, oltárov, ktoré sú súčasťou interiéru týchto objektov.

Najcennejšie predmety z tejto oblasti sú súčasťou tzv. hradného pokladu, ktorý je uložený na Nitrianskom hrade /baroková monštrancia z r. 1692, barokové kadidlo z r. 1775 zo Zoborského kláštora, Absteinov prsteň z r. 1692, zlatý kalich z 16. stor., zbierka biskupských beriel a Nitriansky evanjeliár/, ale aj kamenný reliéf z r. 1662 s vytesanými dvoma reliéfnymi scénami zo života Ježiša Krista. Medzi cenné diela však patrí napríklad aj súbor reliéfnych scén zo života sv.Františka z Assisi z 18. stor., alebo kamenný reliéf znázorňujúci sv. Petra a Pavla z r. 1663 vo „františkánskom kostole“. V kostolíku sv. Emeráma na hrade sú umiestnené relikvie sv. Ondreja a Benedikta. Súčasťou interiéru kostola Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii je vzácna drevorezba Sedembolestnej Panny Márie, ku ktorej sú každoročne organizované púte. Vzácny barokový mramorový oltár z r. 1750 sa nachádza v Piaristickom kostole sv. Ladislava.

Unikátnou hnuteľnou pamiatkou nielen Nitry, ale aj celého Slovenska je samozrejme Diecézna knižnica s jej fondom, ktorý obsahuje približne 66 000 zväzkov. Najcennejšími pamiatkami sú inkunábuly – teda prvotlače, ktoré vznikli pred rokom 1500 a mnohé iné vzácne diela.

Sakrálne pamiatky mesta Nitry však tvorí aj tzv. sakrálna prícestná architektúra, ktorú tvoria sochy s náboženskou tematikou, kríže, hroby, a i. K najcennejším patrí Morový stĺp z r. 1750, súsošie sv. Jána Nepomuckého na hradnom kopci, 12 sôch na Cyrilometodskom námestí, socha sv.Floriána na Námestí Kráľovnej Pokoja, Mariánsky stĺp na Svätoplukovom námestí, socha Sedembolestnej Panny Márie z r. 1763 n rohu Piaristickej ulice, ako aj viaceré originály /mestský erb pravdepodobne z Tureckej brány, sochy svätých z pôvodnej výzdoby Cyrilometodského námestia, a.i./, ktoré prechádzajú postupnou rekonštrukciou.

Diela súčasného obdobia pochádzajú predovšetkým z obdobia rokov 1960-2000, kedy vznikali viaceré sídliská a bloky domov, ktoré boli dotvárané vhodnými umeleckými dielami. Autormi väčšiny sôch v našom meste sú nitrianski sochári akad. soch. Július Bartfay a jeho syn akad. soch.Tibor Bartfay. Nájdeme tu aj niekoľko umeleckých diel od Nitranov akad. soch. Milana Marciňu, akad. mal. Mariána Žilíka, a.i.
Pred vstupom do hradného areálu púta pozornosť Pamätník Milénia – PROGLAS, ktorý predstavuje text Proglasu - predslovu k preloženému evanjeliu, ktoré priniesli sv. Cyril a a Metod od akad. mal. Mariána Žilíka. Neďaleko vstupnej brány do hradu je umiestnené súsošie Solúnski bratia od akad. soch. Ľudmily Cvengrošovej. Na Pribinovom námestí upúta bronzová socha kniežaťa Pribinu z r.  1989 od akad. soch. Tibora Bartfaya.

V mestskom parku na Sihoti pod hradom sa nachádza Pomník padlých hrdinov v I. sv. vojne od akad. soch. A. Fintu z r. 1918 a dielo Protest proti vojne od akad. soch. Tibora Bartfaya z r.1964.
V r. 1996 bola zrekonštruovaná pešia zóna v Nitre, ktorá dostala novú podobu s námetmi z obdobia Veľkej Moravy v prevedení Nitranov akad. mal. Mariána Žilíka, akad. soch. Jaroslava Košša a Ing. arch. Tibora Zelenického.

Pred budovou „sedrie“ – Justičného paláca v Nitre bola kedysi umiestnená socha prvého slovenského prezidenta T. G. Masaryka, ktorá je dnes súčasťou poľovníckeho zámku v Topoľčiankach.

Pred budovou Divadla Andreja Bagara sa nachádza dielo PROTEST /Prežijú rok 2000?/ od akad. soch. Tibora Bartfaya.

V sídliskových častiach mesta Nitry nájdeme diela Znovuzrodenie /Chrenová/ a Optimizmus /Klokočina/ od akad. soch.Stanislava Mikuša, dielo Slnečný kotúč od akad. soch. Dušana Dzureka /Chrenová/, dielo Ruky Pocta hudbe od akad. soch. Tibora Bartfaya, Národ sebe pred Domom služieb od akad. soch. L. Fiziho, prípadne Brána – Zoborské listiny v areáli Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor od akad. soch.Zuzany Marciňovej – Hetminskej.

Umelecké diela vhodne dotvárajú kolorit architektonickej zástavby mesta Nitry, vytvárajú zóny oddychu, dopĺňajú voľné plochy zelene.