Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Koncepcia obnovy areálu Zoborského kláštora

Zoborský kláštor  -  obľúbené turistické miesto
Zoborský kláštor a jeho okolie je nielen pre obyvateľov Nitry, ale aj  domácich i zahraničných návštevníkov obľúbenou turistickou lokalitou. V  jeho blízkosti sa nachádza križovatka turistických trás smerujúcich na Zobor a k Dražovskému kostolíku, v blízkosti je Svoradov prameň, Svoradova jaskyňa a NPR (Národná prírodná rezervácia) Zoborská lesostep.

Z pôvodného kamaldulského Kláštora sv. Jozefa (zrušený v roku 1782 Jozefom II.) sa dodnes zachovala hlavná kláštorná budova, ktorá dnes slúži ako nemocnica. Tým sa nadviazalo na tradíciu  Zoborského kláštora (benediktíni 9.-15 stor., kamalduli 17.-18. stor.), kde v minulosti mnísi liečili pacientov a nachádzala sa tu aj lekáreň. V roku 1953 bola kláštorná budova adaptovaná pre potreby Ústavu na liečbu tuberkulózy, k nemu postupne pribudli ďalšie budovy, cesty a parkoviská.

Chátrajúce ruiny kláštora
Časť  kláštora, ktorá od zrušenia kamaldulského rádu v 1782 nenašla svoje využitie, sa postupne premenila na ruiny. Na niekdajších múroch príbytkov mníchov vyrástla náletová vegetácia. Najlepšie zachovaným objektom bolo presbytérium kostola, ktoré sa týči do výšky korunnej rímsy. Jednotlivé príbytky mníchov, tzv. eremitky, sa dnes nachádzajú pod terénom a sú viditeľné už iba ako terénne nerovnosti. Najvyššiu mieru zachovania mal príbytok č.3. Rákocziho altánok (pomenovaný podľa donora) a oporné murivo jednej z terás, v ktorom je altánok situovaný, sa zmenilo na ruinu.

Koncepcia obnovy kláštora
V roku 2017 po ukončenej konzervácii nadzemných murív kostola a príbytku mnícha č. 3 bola stanovená koncepcia obnovy kláštora, ktorú spracovala Ing. arch. Lýdia Budayová, PhD. tak, aby bol zjednotený prístup k obnove objektov. Pre areál kláštora boli navrhnuté nasledovné funkcie: sakrálna (kostol), kultúrna (divadelné predstavenia, koncerty a pod.) podľa potreby možnosť umiestnenia pódia a lavičiek, náučno-relaxačná (informačné tabule, zážitková expozícia, ihrisko) a muzeálna funkcia (lapidárium, model kláštora a pod.). Zoborský skrášľovací spolok sa dohodol so Špecializovanou nemocnicou sv. Svorada Zobor, Krajským pamiatkovým úradom Nitra a Štátnou ochranou prírody na zriadení náučného chodníka, ktorý  privádza návštevníkov k Zoborskému kláštoru mimo areálu nemocnice. Náučný chodník ponúka spoznávanie fauny a flóry Zoborských vrchov a geológie vrchu Zobor. Trasy pre návštevníkov v areáli kláštora boli navrhnuté tak, aby sa pohybovali v rámci niekdajších trás kamaldulských mníchov. Nadzemné murivá novovekého kamaldulského kláštora  sú zakonzervované (kostol, príbytok mnícha č.3, Rákocziho altánok s oporným murivom), prípadne čiastočne rekonštruované pre lepšiu interpretáciu, zvyšky stredovekých murív benediktínskeho kláštora, ktoré boli  identifikované archeologickým výskumom, sú vyložené kameňmi v dlažbe. Týmto spôsobom bol neskôr obnovený aj tzv. Rákocsiho altánok a k nemu priľahlý terasový múr, ako aj nadzemné murivá v juhovýchodnej časti areálu. Kostol sv. Jozefa slúži aj ako pútnické miesto. Dôstojný sakrálny priestor vznikol osadením oltára, kazateľnice, sochy sv. Svorada, sedesu   a lavičiek. Najlepšie zachovaný príbytok mnícha č.3 bol ako jediný prestrešený, čím sa naznačila niekdajšia hmota tohto obytného objektu. Na ploche pred Rákocziho altánkom, ktorá v nedávnej minulosti slúžila  ako tenisový kurt, boli umiestnené interaktívne hry v rámci zážitkovej expozície histórie kláštorov na Zobore a Veľkej Moravy. Aj napriek tomu, že takmer všetky stromy sú náletové  a nachádzajú sa najmä na murivách niekdajších stavieb, bolo by finančne veľmi nákladné ich odstrániť a nahradiť novou regulovanou výsadbou. Odstránením ich koreňovej sústavy by došlo navyše k deštrukcii týchto murív. Preto sa nepristúpilo k ich odstráneniu ani k novej výsadbe.

Konzerváciou nadzemných murív kláštora sa predĺžil život tejto národnej kultúrnej pamiatky a zabezpečilo sa jej zachovanie pre ďalšiu generáciu. Deťom je výnimočná história benediktínskeho aj  kamaldulského kláštora priblížená interaktívnymi hrami. Podobu barokového kláštora kamaldulov si môžu návštevníci pozrieť na keramickom modeli, interiér a exteriér barokového kostola a príbytku mnícha č. 3 kláštora je možné vidieť v 3D rozšírenej realite v mobilnej aplikácii na telefóne či tablete. Od altánku pri parkovisku pred nemocnicou (križovatka turistických trás) môžete využiť 360 stupňovú virtuálnu prehliadku Zoborského kláštora (audiovizuálny sprievodca) https://yahart.com/zoborskyklastor/.

Občianske združenie Zoborský skrášľovací spolok sa postaralo o konzervovanie ruín a sprístupnenie areálu pre verejnosť. Dnes je nevyhnutné permanentne sa  starať  o upravený priestor a konzervované objekty, aby dlho slúžili verejnosti.

Ing. arch. Lýdia Budayová, PhD.
Ing. Ján Kratochvíl

 

Text k obrázkom:
1. Koncepcia základnej obnovy areálu kláštora (Lýdia Budayová)
2. Náučný chodník ku kláštoru (Ján Kratochvíl)
3. Areál kláštora po ukončení konzervovania ruín a revitalizácii areálu (Juraj Gažo)
4. Interaktívne hry pred Rákocziho altánkom (Peter Michalík)
5. Svätá omša v Zoborskom kláštore hlavný celebrant Mons. Ladislav Belás (Daniel Magula)
6. Prezentácia archeologických nálezov (Peter Michalík)
7. Tvorivé dielne (Ján Kratochvíl)
8. Vystúpenie Pavla Hammela (Andrej Berkes)

 

Sondy do pokladov zoborského kláštora - všetky ostatné témy