Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Osijek

Kontakt:

Mesto Osijek
F. Kuhača 9,
31000 Osijek
Chorvátsko

T: +385 31 229 229
F: +385 31 211 675
e-mail: info@osijek.hr

www.osijek.hr

 

Osijek, Chorvátsko
Súradnice: 45° 55′ N, 18° 68′ E
Rozloha: 169 km2
Obyvateľstvo:   96 848 (2021)
Hustota:  550 obyvateľov /km2
Zmluva podpísaná: december 1997


Všeobecné informácie:

Informácie o Chorvátsku
Štátne zriadenie: republika
Administratívne usporiadanie: 20 žúp a Záhreb
Rozloha: 56 542 km2
Počet obyvateľov:  3 888 529 (2021)
Hlavné mesto: Záhreb
Úradný jazyk: chorvátčina  
 

Chorvátsko geograficky leží v Juhovýchodnej Európe. Na severe hraničí so Slovinskom a Maďarskom, na východe so Srbskom, na juhu s Bosnou a Hercegovinou a Čiernou Horou, na západe ho obmýva Jadranské more.

Úrodná Panónska nížina v severovýchodnej časti je základom pre rozvoj poľnohospodárstva, zatiaľ čo pobrežie Jadranského mora umožňuje rozvoj rybolovu, stavby lodí a cestovného ruchu. 

V západnej a južnej časti Chorvátska v severozápadno-juhovýchodnom smere sa tiahnu skrasovatelé hrebene Dinárov. Časťami tohto pohoria sú aj ostrovy, ktoré lemujú pobrežie (Krk, Cres, Brač, Hvar a i.). V pobrežných vodách Chorvátska je 1185 ostrovov, útesov a hrebeňov, z čoho je 50 obývaných ostrovov. Najvyšším vrchom Chorvátska je Sinjal s nadmorskou výškou 1831  m v pohorí Dinara.

Na pobreží s mediteránnym podnebím sa pestujú olivy, hrozno, figy, mandle a citrusové ovocie. V Slavónii (územie medzi riekami Dráva a Sáva), kde prevláda kontinentálne podnebie, sa pestuje pšenica, cukrová repa, kukurica, slnečnica a krmoviny. Je tu aj významný chov najmä hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny. Na báze poľnohospodárstva je rozvinutý  potravinársky priemysel.

Najvýznamnejšou nerastnou surovinou krajiny je bauxit na Istrijskom polostrove, na báze ktorého vyrástli továrne na spracovanie hliníka. Pre chorvátsky priemysel sú dôležité aj odvetvia s veľkými nárokmi na množstvo pracovných síl (elektronika, spracovanie kovov). Najmä na pobreží a v prístavoch zohráva v hospodárskom živote krajiny významnú úlohu aj spracovanie ropy a výstavba lodí.

Chorvátsko má značne rozvinutý cestovný ruch, najmä vďaka starobylým mestám s neopakovateľnou atmosférou (Dubrovnik, Zadar, Split), jadranským prímorským strediskám (Pula, Hvar, Opatija, ...) a liečivým strediskám (Nin, Soline, ...). Mestá majú veľa spoločného aj s našou históriou: Pula bola vojenským prístavom Rakúsko-uhorskej monarchie, Opatija bola najluxusnejším a najobľúbenejším letoviskom monarchie. Vojna1991 – 2001, ktorá sprevádzala rozdelenie Juhoslávie, spôsobila krajine škody a na istý čas utlmila rozvoj celej krajiny.


Informácie o meste Osijek
Rozloha: 171 km2
Počet obyvateľov:  96 848 (2021)
 
Mesto je centrom oblasti Osijek - Baranya na severovýchode Chorvátska. Leží na rieke Dráva, ktorá sa o niekoľko kilometrov ďalej vlieva do Dunaja. Má príjemné kontinentálne podnebie a vďaka úrodnej Panónskej nížine sa tu rozvíja poľnohospodárstvo. 

Z histórie mesta
Hoci prvé poznatky o Osijeku siahajú do 3. storočia pred naším letopočtom, jeho názov je po prvýkrát spomenutý v dokumentoch kráľa Emerika Arpadovića z roku 1196. Skutočný rozvoj mesta nastal až po porážke Turkov v roku 1687, ktorí tu vládli takmer jedno storočie. Neskôr sa mesto stalo dôležitou križovatkou obchodných ciest. V celom 19. storočí prosperovalo, bolo jedným z najväčších v Chorvátsku, veľmi ovplyvnené rakúsko-uhorskými veľkomestami. Za čias Juhoslávie po druhej svetovej vojne sa Osijek rýchlo rozrastal, vznikli nové štvrte ako napríklad Sjenjak, Vijenac, Jug a Jug II.  Po skončení obdobia vojnových konfliktov sa mesto  rozvíja postupnými krokmi tak ako aj iné mestá Európskej únie.

Hospodárstvo
Región je založený na poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle. Ekonomický život sa v Osijeku začal rozvíjať v polovici 19. storočia. Remeselníci a obchodníci tu postupne vytvorili malé podniky, ktoré v nasledujúcom období prerástli do veľkých gigantov. Priemyselný rozvoj je úzko spätý s rozvojom tu sídliacich spoločností, akými sú spoločnosť Saponia zaoberajúca sa chemickým a spotrebným tovarom, nábytkárska firma Povischil alebo zápalková spoločnosť Drava. Pozornosť si zaslúži i osijeckázlieváreň, rafinéria cukru,  závod na výrobu keksov alebo pivovar.

Mesto je dopravne dobre dostupné cestnou, železničnou i leteckou dopravou. V samotnom mesta je bohatá sieť mestskej hromadnej dopravy, tvorenej autobusmi a električkami.

Osijek je centrom 17 stredných škôl a Univerzity Josipa Juraja Strossmayera. V meste sídlia aj mestská a univerzitná knižnica a  Chorvátske národné divadlo s vyše 100-ročnou tradíciou. V galérii sa nachádza rozsiahla zbierka malieb a múzeum Slovanov je materiálnym a duchovným pokladom nielen mesta.

Turizmus
Mesto pozostáva z troch častí - Dolné mesto, Tvrdja a Horné mesto, ktoré boli zjednotené v roku 1786. V roku 1779 bol cez rieku Drava postavený nový drevený most, spájajúci Osijek s Maďarskom a zvyškom strednej Európy. Horné mesto sa stalo obchodným centrom lokality. Turisticky atraktívnymi sú kostol sv. Petra a Pavla, prírodná rezervácia Kopačky Rit v okrese Baranya, AquapolisSpa v Bizovači, biskupské mesto Dakovo s monumentálnou katedrálou a svetoznámou konskoufarmou Lippizanner. Samotný Osijek sa hrdí prekrásnymi parkami.

 

spoznajte_osijek

 

Osijek Chorvátsko
december 1997 Charta - dohoda o partnerstve našich miest

 • mesto pozostáva z 3 častí: Dolné mesto, Tvrdja a Horné mesto, ktoré boli v roku 1786 zjednotené 
 • drevený most cez rieku Drava, ktorý spája Osijek s Maďarskom 
 • sídli tu Chorvátske národné divadlo, Galéria, Múzeum Slovanov, Kostol sv. Petra a Pavla 
 • prírodná rezervácia Kopačky Rit 
 • Spolupráca v oblasti cestovného ruchu
  účasť pracovnej skupiny na Veľtrhu CR v Osijeku, účasť chorvátskej delegácie na medzinárodnej konferencii, pravidelná účasť delegácií na rôznych podujatiach 
 • Podpísanie Zmluvy o spolupráci so Zväzom Slovákov v Chorvátsku 27. septembra 2012 v nitrianskej Synagóge 
 • Zapájanie do spoločných medzinárodných projektov v oblasti cestovného ruchu, partnerskej spolupráce, kultúry a športu 
 • Zaujímavosti o meste
  • mesto vzniklo neďaleko ruín rímskeho osídlia Mursa, ktoré založil ešte v 3. storočí cisár Hadrián
  • počas vojny v Juhoslávii bolo takmer zničené, no v r. 1998 započala jeho obnova
  • mesto má 17 PARKOV a 30 km dlhé CYKLOTRASY
  • lokálne pivo OSJEČKO, ktoré sa vyrába už od 17. storočia
  • vynikajúca miestna gastronómia (pečená zverina, „chobanatz“ – druh guľáša, rybí paprikáš – pikantný rybí guľáš, „Kulen“ – tradičná omáčka, víno
  • v regióne sa nachádza TRETÍ NAJVÄČŠÍ VINOHRAD v Chorvátsku
  • vyrábajú sa tu kvalitné vína – Pinot, Chardonnay, Merlot, Blaufränkisch
  • Konkatedrála sv. Petra a Pavla nachádzajúca sa na Hlavnom námestí je JEDNOU Z NAJVYŠŠÍCH BUDOV V CHORVÁTSKU. Zmestí sa do nej viac, ako 3000 ľudí a je postavená z tri a pol milióna tehiel
 
Viac informácií o meste Osijek nájdete na www.osijek.hr
 
 

Meet Osijek

Osijek, Croatia
December, 1997 - Partnership agreement between Nitra and Osijek

 • It is divided into three districts: Donji Grad, Tvrđa and Gornji grad, which united in 1786
 • There is a wooden bridge over the river Drava which connect Osijek to Hungary
 • Here is located the Croatian National Theatre in Osijek (Hrvatsko Narodno Kazalište), Gallery of Fine Arts (Galerija likovnih umjetnosti), Museum of Slavonia (Muzej Slavonije) and the Church of Saint Peter and Saint Paul (Župa sv. Petra i Pavla)
 • National reserve Kopački Rit
 • Collaboration in the field of tourism
 • Participation of the working group in Fair of Tourism in Osijek, participation of the Croatian delegation on the international conference, regular participation of delegations at various events
 • Signing of the Cooperation Agreement with the Union of Slovaks in Croatia on September 27th, 2012 in the synagogue in Nitra
 • Involvement in joint international projects in the field of tourism, partnership, culture and sport

 • Interesting facts about Osijek:
 • It was built near by the ruins of the Roman settlement Mursa, which was founded by Emperor Hadrian
 • It was almost destroyed during the war in Yugoslavia but in 1998 began its reconstruction
 • It has 17 parks and 30 km long bicycle trails
 • Local beer Osiječko since the 17th century
 • Excellent local gastronomy - baked venison, čobanac (type of stew), fish stew, spicy fish stew, special kind of sausage called kulen, wine and others
 • In Osijek is located the third largest vineyard in Croatia
 • Here are produced wines of high quality, such as: Pinot, Chardonnay, Merlot and Blaufränkisch 
 • Co-cathedral of St. Peter and St. Paul, located in the main square, is one of the tallest buildings in Croatia. More than 3000 people can enter it and is structured with 3.5 million bricks

You can find more information about Osijek on the website: www.osijek.hr