Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pošta

Poštový a telegrafný úrad situovaný v Pamiatkovej zóne. Budova pošty je účelová funkcionalistická budova postavená v r.1929-31 podľa projektu českého architekta Josefa Mareka.
Budova pôdorysne pripomína písmeno „V“, je prirodzene začlenená do zástavby pamiatkovej zóny Dolné mesto, spolu s budovou Divadla Andreja Bagara vymedzuje priestor Svätoplukovho námestia. Má jednoduchú povrchovú architektúru a v symetricky poňatej hlavnej fasáde použitý výrazný motív zasklenej steny.
Objekt patrí medzi najvýznamnejšie architektonické diela medzivojnového obdobia v Nitre. Zachovala sa takmer v autentickej podobe, bola zrekonštruovaná.
Budova je označená bronzovou tabuľou so stručným popisom kultúrnej pamiatky. 

* Na nitrianskom námestí mala koncom 20. rokov postavená nová budova poštového a telegrafného úradu. Objednávku Ministerstva pôšt a telegrafov získal architekt Josef Marek. Projekt nitrianskej pošty vyhotovil v roku 1928, v spolupráci s architektom Vladimírom Melicharom. Modernú budovu síce navrhol s ohľadom na danosti parcely, no okolitou zástavbou námestia sa priveľmi neriadil. Poštový a telegrafný úrad bol postavený v roku 1929 - 1931 medzi klasicistickým Krajinským divadlo a historizujúcim neorenesančným Mestským domom.  Architekt Josef Marek objekt rozdelil podľa funkcie do dvoch častí – dvojpodlažnej verejnej vybavovacej, orientovanej do námestia, a uzavretej trojpodlažnej prevádzkovej, stojacej v pohľade od námestia hneď za ňou. Verejná časť bola kvadratickým blokom so železobetónovým skeletom. Uprostred hlavného priečelia ako výrazovo najsilnejší prvok vložil medzi železobetónové piliere trojicu ľahkých oceľových fasád vyplnených čiernym sklom. Pravdepodobne počas bombardovania Nitry 26. marca 1945, boli poškodené. Sklené fasády vystriedali murované a okná boli nahradené za nové, podobné tým pôvodným. Na vybavovaciu časť sa napájajú dve o poschodie vyššie krídla prevádzkovej časti úradu a pokračujú smerom na východ. Severné krídlo porušuje pravouhlé napojenie a odkláňa sa na severovýchod v línii dnešnej ulice Boženy Němcovej. Tento odklon narúša celkovú symetriu a pri pohľade od námestia dáva budove úradu charakteristický vzhľad do strany posunutej stavby. Architekt Marek medzi dve trojpodlažné krídla vtesnal ešte jedno spojovacie krídlo. Uprostred úradnej budov tak vytvoril zo všetkých strán uzavretú šachtu – svetlík, ktorý privádzal potrebné denné svetlo do niektorých o slnečné lúče ukrátených priestorov na prízemí. Napriek snahám v deväťdesiatych rokoch 20. storočia budova dodnes neprešla rozsiahlejšou rekonštrukciou, ktorá by jej prinavrátila zašlú krásu a citlivo ju adaptovala na súčasné prevádzkové nároky inštitúcie. Čiastkové úpravy celkovému vzhľadu budovy skôr uškodili. Od roku 1997 je národnou kultúrnou pamiatkou.

 

(* text z knihy J. Novák, R.E.Pročka Architektúra 20. storočia v Nitre)