Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

České Budějovice

Kontakt:

Magistrát města České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
Česká republika

tel. 00420-38-680 1111
www.c-budejovice.cz


České Budějovice, Česká republika
Súradnice:  48° 58′ N, 14° 28′ E
Rozloha:  55,56 km2
Obyvateľstvo:  94 747 (2006)
Hustota:  1705 /km2
Zmluva podpísaná:  7. 5. 1994 


Všeobecné informácie 
 
Informácie o Českej Republike

Štátne zriadenie: republika
Administratívne usporiadanie: 13 krajov, 76 okresov
Rozloha: 78 866 km2
Počet obyvateľov: vyše 10 300 000
Hlavné mesto: Praha
Úradný jazyk: čeština
 
Štát ležiaci v Strednej Európe vznikol v roku 1918 po niekoľkostoročnej nadvláde Habsburgovcov ako Československá republika, ktorého súčasťou bolo aj Slovensko a Podkarpatská Rus. Tá bola po 2. svetovej vojne pripojená k bývalému Sovietskemu zväzu. V roku 1993 vznikla samostatná Česká republika. Väčšia časť územia patrí k Českému masívu, ktoré sa radí medzi najstaršie stavebné jadrá Európy. Do východnej časti krajiny zasahujú hrebene vrásových pohorí zo sústavy Karpát. Česká republika má bohaté zdroje nerastných surovín, ako sú ložiská hnedého i čierneho uhlia a kaolinit. Tradícia ťažkého priemyslu siaha až do obdobia Rakúsko-Uhorska, kedy patrila k „priemyselnej dielni“ monarchie. Významnú tradíciu má výroba skla a porcelánu, ceruziek, textilný priemysel a výroba nábytku. Hlavným odvetvím českého priemyslu je strojárenstvo, ktorého základom je hutníctvo. Na liečivých  prameňoch sú vybudované svetoznáme kúpele, ktoré každoročne priťahujú množstvo návštevníkov z celého sveta.  
 
Informácie o meste České Budějovice
Rozloha: 55,53 km2
Počet obyvateľov: vyše 99 600
 
České Budějovice sú bránou do regiónu, ktorý priťahuje nielen svojimi prírodnými krásami, ale aj historickými pamiatkami a kultúrnym bohatstvom. S takmer 100 tisíc obyvateľmi patria k najväčšiemu mestu Juhočeského kraja. Ten, čo do veľkosti sa zaraďuje v Českej republike na druhé miesto.
 
História
Sútok dvoch veľkých riek Vltavy a Malše si v roku 1265 český kráľ Prěmysl Otakar II. zvolil k založeniu Českých Budějovíc, aby tak upevnil svoje mocenské postavenie v južných Čechách. Za vernosť kráľovskej korune českí panovníci mesto odmeňovali udeľovaním čestných výsad a privilégií, zaručujúcich jeho hospodársku prosperitu. Už na prelome 13. a 14. storočia tu boli dokončené dva skvostné chrámy a mesto obopínali pevné hradby.
Šestnáste storočie prinieslo mestu nebývalý rozkvet a veľké zisky plynúce do mestskej pokladne predovšetkým z ťažby striebra v okolitých doloch, ale aj z varenia piva, rybárskeho hospodárenia a obchodu so soľou. Tieto peňažné prostriedky boli okrem iného využité na reprezentáciu mesta - vznikla nová budova radnice, prestavali sa hradby a mestská rada vydala rozhodnutie postaviť vysokú vežu, ktorá sa dnes volá „Čierna“. České Budějovice týmto získali renesančný charakter. V roku 1569 tu bola zriadená mincovňa, v ktorej sa spracovávalo striebro.
Tereziánske reformy v polovici 18. storočia spravili z Českých Budějovíc sídlo novovytvoreného kraja. Ku kultúrnemu významu mesta prispeli i piaristi, ktorí sa tu usadili v roku 1762 a zriadili latinské gymnázium. Do tohto obdobia spadá aj vznik mestského divadla.  Devätnáste storočie vstúpilo do života mesta tak prevratným technickým pokrokom, ako aj vývinom modernej občianskej spoločnosti. Postavenie konskej železnice, ako vôbec prvej na európskom kontinente, spojilo České Budějovice s hornorakúskym Lincom. V roku 1847 viedenská firma Hardtmuth preniesla do mesta svoj podnik na výrobu ceruziek a keramických výrobkov, a týmto Budějovice získali svoju prvú veľkú továreň. Pre České Budějovice bol v 20. storočí charakteristický búrlivý rozvoj, kedy mesto vyrástlo do skutočnej hospodárskej a kultúrnej metropoly južných Čiech.  
 
Kultúra  a vzdelanie
Návštevníkom mesta, ako i samotným obyvateľom sa naskytuje dostatok možností kultúrneho vyžitia. K nemu patrí stála scéna Jihočeského divadla a ďalšie menšie divadlá. Okrem toho sa v Budějoviciach nachádza aj koncertná sieň Otakara Jeremiáše, Jihočeské múzeum, Alešova jihočeská galéria, Dom umenia, štátna vedecká knižnica, štátna komorná filharmónia, hvezdáreň, planetárium a mnoho iných inštitúcií. Každoročne sa v meste organizuje hudobný festival Emy Destinové a na výstavisku Ve čtyrěch dvorech sa počas roka uskutoční niekoľko desiatok akcií. Hoci má školstvo v meste bohatú históriu, Jihočeská univerzita tu svoju činnosť začala až v roku 1991 - a to fakultami pedagogickou, poľnohospodárskou, biologickou, teologickou a zdravotnícko-sociálnou. V Budějoviciach ďalej sídlia vedecké ústavy Českej akadémie vied a iné odborné školy.  
 
Ekonomika
Počas uplynulých rokoch sa väčšina podnikov v Budějoviciach, ktoré poskytujú zamestnanie približne tretine obyvateľom mesta, pretransformovala na akciové alebo iné spoločnosti. Niektoré z nich fungujú so zahraničnou účasťou. K najvýznamnejším patrí Budějovický Budvar, ktorý mesto, tak aj krajinu preslávil v mnohých štátoch sveta. Ďalej tu pôsobí spoločnosť na výrobu ceruziek Koh-i-noor, Hardmuth, smaltovňa Sfinx či pivovar Samson.
Významné postavenie tu má i strojárenský priemysel, zastúpený Motokovom Jikov alebo výrobcom autopríslušenstva Bosch. Okrem toho sa v Budějoviciach založilo množstvo súkromných firiem a akciových spoločností najrôznejšieho zamerania - pred tromi rokmi ich na území mesta pôsobilo okolo 19 tisíc.  
 
Turizmus
Dodnes sa v Budějoviciach zachoval pravidelný pôdorys centra mesta so zvyškami gotického mestského opevnenia s niekoľkými hradnými vežami a baštami - Železná panna, Otakarka, Rabnštejnská veža. Historický stred Českých Budějovíc bol v roku 1980 vyhlásený za Mestskú pamiatkovú rezerváciu.  
Námestie Prěmysla Otakara II. - hlavné mestské námestie má štvorcový pôdorys a s rozlohou približne 0,017 km2 patrí k najväčším štvorcovým námestiam v Českej republike. Okolo neho sú gotické, renesančné a barokové domy s klenbami a uprostred sa nachádza baroková Samsonova fontána s alegorickými sochami. Dominantou námestia je radnica so zvonkohrou.  
Dominikánsky kláštor s kostolom Obetovania Panny Márie -  ide o súbor objektov s kostolom. Ich výstavba začala v roku 1265 na podnet Prěmysla Otakara II.  
Železná panna - veža je zvyškom mestského opevnenia. Jej názov je odvodený od mučidla, ktoré sa tu podľa povesti kedysi nachádzalo. Pravdepodobným obdobím jej vzniku je 14. storočie.  
Čierna veža - táto goticko-renesančná historická pamiatka patrí k symbolom mesta. V Čechách je ojedinelým príkladom renesančnej mestskej zvonice s výškou 72,29 metrov s deviatimi poschodiami. Definitívne bola dostavaná v roku 1577.  
Kláštorný kostol Obetovania Panny Márie - je najcennejšou umelecko-historickou pamiatkou Českých Budějovíc, ktorej základy boli položené súčasne s mestom a budovaná bola niekoľko desaťročí.  
Radnica -  pôvodne renesančná, začiatkom 18. storočia barokovo prestavaná podľa návrhu Antonína E. Martinelliho. Ozdobená je alegorickými sochami ľudských cností - Spravodlivosť, Statočnosť, Múdrosť a Opatrnosť. Taktiež sa tu nachádza zvonkohra, pamätná tabuľa T.G. Masaryka a vo vnútri je známy gobelín oslavujúci České Budějovice. Podobne, ako samotné mesto aj jeho blízke i vzdialené okolie je bohaté na prekrásnu prírodu a historické pamiatky. Turisticky vyhľadávanými sú Dobrá Voda, Rudolfov, Libniče, Hosín, Hluboká nad Vlavou alebo Boršov nad Vltavou.

 

spoznajte_české_budejovice

 

České Budějovice   Česká republika 

07.05.1994 Dohoda o spolupráci miest České Budějovice a Nitra

 • najväčšie mesto Juhočeského kraja
 • región s bohatými prírodnými krásami aj kultúrnym bohatstvom
 • v meste sa nachádza: 
  Scéna Jihočeského divadla 
  Koncertná sieň Otakara Jeremiáše
  Jihočeská komorná filharmónia
  Planetárium a i. 
 • významný festival Emy Destinnové 
 •  Spolupráca: 
  - pracovné stretnutia
  - účasť na workshopoch o cestovnom ruchu a konferenciách partnerských miest 
  - výmena umeleckých telies a prezentácia nitrianskych umelcov v Radničnej výstavnej sieni Českých Budějovíc
  - účasť oficiálnej delegácie na Radničnom plese v Českých Budějoviciach 
  - výmena propagačných materiálov a vzájomná propagácia 
  - snaha o obnovu predchádzajúcej spolupráce v oblasti kultúry, cestovného ruchu, športu a i. 
 • Zaujímavosti o meste 
  • ŠTYRIA DRACI NA BUDĚJOVSKEJ RADNICI, ktorí strážia právo a spravodlivosť, hovorí sa, že títo „draci“ sa tu usídlili v dobe, keď v budove sídlila súdna sieň a chceli mať na očiach všetky rozhodnutia 
  • RADNIČNÉ VČELY, na streche radnice boli v jari v roku 2013 umiestnené 4 úle, ktoré mali podporiť dramaticky klesajúcu včeliu populáciu. Mestské medy sú často kvalitnejšie ako medy „vidiecke“, pretoţe včely znášajú peľ z parku a kvetín, ktoré nie sú chemicky ošetrované a sú druhovo pestrejšie 
  • SAMSONOVA FONTÁNA, najväčšia fontána v ČR
 
Viac informácií o meste České Budějovice nájdete na stránke www.c-budejovice.cz
 
 

Meet České Budějovice

České Budějovice, Czech Republic
May 7th, 1994 - Co-operation agreement between České Budějovice and Nitra

 • Largest town in the south of the Czech Republic
 • Region enriched with natural beauties and with cultural wealth
 • In the town you can see:
  Jihočeské divadlo (South Czech theater)
  Koncertná sieň Otakara Jeremiáše (Otokar Jeremiáš concert hall)
  Jihočeská komorná filharmónia (South Czech Philharmonic)
  Planetárium (Planetarium) and others.
 • Famous Ema Destinnová festival
 • Collaboration:
  - work meetings
  - attending workshops about tourism and conferences among partner cities
  - exchange of artistic objects and presentation of artists from Nitra in the town hall of České Budějovice
  - participation of the official delegation at the ball in České Budějovice town hall
  - exchange of promotional materials and mutual promotion
  - endeavor to restore previous cooperation in the fields of culture, tourism, sport and other

 • Interesting fact about České Budějovice
 • Štyria draci na Budĕjovskej Radnici - The four dragons of České Budějovice’s town hall. These ‘’dragons’’ guard justice and righteousness and it is said that they settled in the time when there was a court room within the town hall, so they would have their eyes on all the actions and decisions.
 • Radničné včely - The town hall bees. In spring on 2003, on the roof of the town hall were places 4 beehives, for the purpose of showing the dramatically declining number of bee population. The honey which the bees produce within the city is of a higher quality than the one produced in villages, because they gather the pollen from the flowers found in the park, which are not treated chemically and which count a more various number of different flower species
 • Samsonová fontána - Samson’s fountain. The largest fountain in the Czech Republic.

You can find more information about České Budějovice on the website: www.c-budejovice.cz