Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nové Zámky

Lokalita: Nové Zámky
Trasa:  Nitra – Nové Zámky
Vzdialenosť od Nitry:  38 km
Iné atraktivity v okolí:  vodný mlyn Kolárovo, kúpalisko Podhájska

Nové Zámky sú najväčším mestom Podunajska. Vznikli v 16. storočí na mieste štyroch Turkami zničených obcí. Prvýkrát sa spomínajú v roku 1545, keď na ľavom brehu rieky Nitra vznikla protiturecká pevnosť s navezenými valmi a drevenými palisádami. Na pravom brehu rieky v druhej polovici 16. storočia vyrástla kamenná šesťuholníková pevnosť, ktorá patrila k najmodernejším fortifikačným stavbám vtedajšej Európy. Jej hlavnou úlohou bolo zabrániť postupu tureckej armády k Viedni. „Čiernym obdobím“ sa pre Nové Zámky stal rok 1663, v ktorom Turci obkľúčili pevnosť a s dvestotisícovou armádou bojovníkov ju dobyli. Cisárske vojská ju oslobodili po dvadsaťdvaročnej tureckej okupácii. Oslobodenie Nových Zámkov sa stalo významnou udalosťou a oslavovalo sa vyzváňaním zvonov v celej Európe. Pevnosť však postupe strácala význam, a tak ju v rokoch 1724 až 1726 na rozkaz kráľa Karola III. zbúrali. Väčšina bastiónov má dodnes výraznú formu, ktorá umožňuje identifikáciu pôvodnej pevnosti na pláne mesta a vymedzenie uličnej siete usporiadanej do tvaru šesťuholníka.

Jednou z najkrajších kultúrnych pamiatok Nových Zámkov je kalvária z roku 1779 nachádzajúca sa na zachovanom bastióne Forgáchovej bašty. K ďalším cenným sakrálnym pamiatkam patrí evanjelický kostol a. v. z roku 1905, reformovaný kostol z roku 1924 a františkánsky kláštor s kostolom zo 17. storočia. Kláštor postavili podľa typu stredovekých kláštorov s krížovou chodbou a rajskou záhradou. Dominantu námestia tvorí rímskokatolícky Kostol sv. Kríža postavený v rokoch 1584 a 1585. Pôvodne neskorogotickú jednoduchú stavbu viackrát prestavali. K ostatnej stavebnej úprave došlo v roku 1877, keď kostol nadobudol neoklasicistický charakter. Pýchou mesta je barokové súsošie Najsvätejšej Trojice z roku 1749- pamiatka na veľkú mórovú epidémiu z roku 1740. V barokovej Kaplnke Najsvätejšej Trojice z roku 1722 pochovali prvého kodifikátora slovenského jazyka Antona Bernoláka. Jeho pamätná izba sa nachádza vo Vlastivednom múzeu, ktoré zhromažďuje archeologické, historické a etnografické zbierky zo širokého okolia. V budove mestského úradu sídli Galéria XC zameraná na stredoeurópske výtvarné umenie 18. a 20. storočia. Okrem prehliadky kultúrnych pamiatok a múzeí si návštevníci  mesta môžu vybrať z bohatej ponuky kultúrnych podujatí. Od marca do mája je to cyklus koncertov Novozámocká hudobná jar, v marci Kultúrno- literárne dni G Czuczora, v septembri Medzinárodný festival alternatívneho umenia a Dni európskeho kultúrneho dedičstva, v októbri festival Novozámocký džez. Centrom  oddychu a rekreácie Novozámčanov je lesopark Berek s viac ako 200-ročnými dubmi a areál termálneho kúpaliska Štrand.

Kontakt: www.novezamky.sk