Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kláštor františkánov a kostol sv. Petra a Pavla (Františkáni)

Františkánsky kláštorný komplex dal postaviť biskup Telegdy na mieste staršej kaplnky sv. Petra a Pavla v roku 1630. Svedčí o tom aj kamenný reliéf nad vstupom do kláštora.Kláštorný komplex tvorí rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla a renesančný kláštor františkánov.
Rímskokatolícky kostol bol postavený ako renesančný, neskôr bol barokovo upravený. Z východnej strany je spojený s kláštorom. Interiér kostola pochádza z 18. storočia. Za najcennejšiu pamiatku kostola je považovaných 33 reliéfov zobrazujúcich život sv. Františka z Assisi, vyrezávané sú rádovým mníchom Františkom Xaverom Seegenom z Viedne okolo roku 1760. Oltárny obraz pochádza z roku 1935 a znázorňuje patrónov kostola. Na čelnej fasáde je sa nachádza reliéf z roku 1663, ktorý znázorňuje sv. Petra a Pavla. reliéf bol objavený v dlažbe kostola, kde sa dostal počas tureckých vojen.
Na kostol nadväzuje renesančný kláštor s barokovými úpravami. Ide o jednopodlažnú budovu s uzavretým nádvorím. Terajšiu podobu získal v roku 1763, kedy prebiehala rozsiahla rekonštrukcia. Pred vstupom do kláštora je umiestnená malá baroková Kalvária.

  • Vedeli ste, že Kostol sv. Petra a Pavla má až 7 oltárov?

Hlavný oltár a šesť ďalších v bočných kaplnkách - oltár sv. Jozefa s obrazom sv. Anežky a soškou jezuliatka, oltár Panny Márie s obrazom sv. Apollónie, oltár Svätého Kríža s Ukrižovaným s obrazom sv. Magdalény  a sv. Michala, štvrtá a piata kaplnka po bokoch hlavného oltára so sochou Božieho Srdca a Panny Márie a šiesta kaplnka lurdská, ktorá je zasvätená Panne Márii lurdskej.

Kontakt:
Farský úrad Horné mesto, Samova 2,
tel. +421 (0) 910 852 853, https://nitra.hm.nrb.sk/