Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Fráter Cyprián liečiteľ

Najznámejším kamaldulským mníchom je určite fráter Cyprián. Tento vzdelaný muž začínal svoj pustovnícky život práve na Zobore, kde 21. októbra 1752 zložil rehoľný sľub v kamaldulskom Kláštore sv. Jozefa. Vynikal v  lekárstve a prírodných vedách.  Vlastným menom Franz Ignatz Jäschke sa narodil v rodine krajčíra dňa 28. júla 1724 v Polkoviciach, v nemeckom Sliezsku (dnes časť Poľska). Študoval vo Wroclawi. Na svoju dobu bol všestranne vzdelaný muž. Zaoberal sa medicínou, botanikou, farmáciou, alchýmiou, ale aj mechanikou a kozmológiou. Žil vo viacerých kláštoroch a s veľkou pravdepodobnosťou aj v Taliansku, kde získal botanické, floristické a bylinkárske vedomosti. Pravdepodobne v súvislosti s pobytom v Taliansku si začal uvádzať za svojím menom prímenie Italus (Talian). Väčšinu svojho života prežil v Červenom kláštore,  kam prišiel ako skúsený liečiteľ, lekár, lekárnik a botanik v roku 1756, kde žil  do konca svojho života až do roku 1775. Kamalduli v Červenom kláštore zriadili na prvom poschodí konventu lekáreň. Jej správcom bol v rokoch 1756-1775 práve chýrny ránhojič Cyprián. Liečil odvarmi z bylín, tinktúrami, čajmi, vedel výborne naprávať zlomeniny a púšťať žilou. Jeho zásluhou sa kláštorná lekáreň stala známou v širokom okolí. Dodnes sa o nej hovorí, že patrila k najstarším v strednej Európe.

Cypriánovým celoživotným dielom je herbár z roku 1766. Je to vzácne dielo, rarita. Kniha je viazaná v tmavej koži s rozmermi 39 x 23 x 10 cm. Začína sa dvoma stranami textu: Úvahy a sentencie frátra Cypriána, jeho názory na vtedajšiu lekársku vedu. Ďalšiu stranu napísal neznámy ctiteľ. Vo veršoch vychvaľuje všestranný talent a schopnosti frátra Cypriána vykresľuje ho ako pobožného učenca, lekára, výrobcu svietidiel a zrkadiel, znalca tisícich remesiel. Na tretej strane je nakreslené veľké zrkadlo v rokokovom ráme, čo podľa jednej verzie odzrkadľuje obraz schopností Cypriána. Prvá časť herbára s rastlinami má 97 strán. Celkovo herbár obsahuje 283 exemplárov. Pri každej z nich je uvedený  latinský, nemecký, grécky, poľský a slovenský názov. V druhej časti Cyprián zaznamenal svoje poznatky o chorobách a  postupy pri ich prekonávaní. Zaujímavosťou je, že v herbári sa nachádzajú aj rastliny z juhu Slovenska.  Žeby spod Zobora?

Motto frátra Cypriána:
Rastlina ani korenie nič nezmôže,
ak Boha nevzývaš zo srdca.
Kde boh prírode nepomôže,
tam je zbytočná každá práca.

Ján Kratochvíl
Zoborský skrášľovací spolok

 

Literatúra:
Wikipédia, Cyprián (mních): 
 https://sk.wikipedia.org/wiki/Cypri%C3%A1n_(mn%C3%ADch)

SAMUEL, M. a kol., 2014. Poznaj svoje mesto – História Zoborského kláštora II.: Kamalduli a kláštor sv. Jozefa In: NitraDen.sk. [online] NitraDen.sk, 04.05.2014. Dostupné na: https://nitraden.sk/poznaj-svoje-mesto-historia-zoborskeho-klastora-ii-kamalduli-klastor-sv-jozefa/

Červený kláštor, oficiálna stránka obce:
https://www.cervenyklastor.sk/domains/cervenyklastor.sk/item/lietajuci-cyprian/

Múzeum Červený kláštor:  https://muzeumcervenyklastor.sk/


Text k obrázkom:
1. Fráter Cyprián
2. Herbár frátra Cypriána
3. Herbár
4. Areál Červeného kláštora (Wikipédia)
5. Letecký pohľad na Červený kláštor (Obec, Červený kláštor)

 

 

Sondy do pokladov zoborského kláštora - všetky ostatné témy