Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zaujímavosti o...

  • Nitre

... Nitra bola podobne ako Rím založená na siedmich pahorkoch - na Zobore, hradnom kopci, Kalvárii, Čermáni, Borine, na Vŕšku a na Martinskom vrchu

 

... Nitre patrí prívlastok matka slovenských miest, pretože v dejinách slovenského národa zohrala významnú úlohu

 

... dominantou mesta je stredoveký Nitriansky hrad a najcennejšou časťou je katedrála

 

... zachovanosťou a počtom hrobov sa pohrebisko na Priemyselnej ulici zaraďuje medzi desiatku najväčších nálezísk svojho druhu v Európe. V preskúmanej časti sa našlo 75 kostrových hrobov a bližšie neurčený počet žiarových hrobov

 

  • Svätoplukovi

... meno Svätopluk vraj znamená mocný vládca ľudu, Svät = silný, mocný, vladársky a pluk = vojenský oddiel, ľud

 

... Svätopluk v mnohých spisoch vystupuje ako mladý, smelý a mimoriadne schopný panovník

 

... jeho manželka bola Češka a volala sa Svätožizňa

 

  • Pribinovi

Knieža Pribina je bezpochyby najslávnejším Nitranom a určite jednou z najkontroverznejších postáv slovenských dejín. Bol zakladateľom a vládcom Nitrianskeho kniežatstva- historicky prvého štátneho útvaru Slovienov (predchodcov Slovákov) na území dnešného Slovenska. Po spore s moravským kniežaťom Mojmírom musel v roku 833 svoje mesto opustiť. Skôr ako nútene opustil kniežací stolec, stihol v Nitre v roku 828 postaviť prvý kresťanský kostol.

 

... pohan Pribina si vzal za manželku kresťanku- franskú kňažnú a spolu mali syna Koceľa

 

... meno Pribina vraj znamená- vždy s ním niečo pribýva, čosi sa zveľaďuje

 

... archeológov už niekoľko desaťročí zamestnáva pátranie po slávnom Pribinovom kostole

 

  • Corgoňovi

Corgoň bol vraj kováčom v nitrianskom Hornom meste. Mal obrovskú silu a každý obdivoval jeho zavalitú postavu, zvlášť mohutné svaly na rukách. Keď udrel kladivom na nákovu, zatriaslo sa celé Horné mesto. Raz sa stalo, že Turci napadli Nitriansky hrad. Obkľúčili ho, neustálymi nájazdmi ho dobýjali a počet obrancov bol zo dňa na deň menší. Už-už sa zdalo, že Turci prelezú hradný val, keď v tom prišiel na pomoc Corgoň rovno z vyhne. Kotúľal dolu Palánkom obrovské kamene, ktoré vniesli medzi Turkov chaos. Ešte viac než samotné kamene ich vystrašila obrovská postava a uhoľným dymom začiernená tvár Corgoňa. Pred týmto „čertom“ sa dali na bezhlavý útek. Videli ho vraj, ako vytrháva zo skalného masívu kamene a pomáhajú mu všetci diabli. Takto sa podarilo Hornému mestu odraziť prvý turecký útok. Socha Corgoňa navždy zvečnila nepremožiteľnú silu hornomestského kováča. V Nitre sa o ňom zachovalo aj porekadlo – je taký silný ako Corgoň. Hrdina legendy Corgoň je socha Atlanta. Atlant bol podľa gréckej legendy synom Titana Jaspetosa a boh ho potrestal tým, aby naveky držal stĺpy, na ktorých spočíva obloha. Neskôr Atlanta zobrazovali ako na pleciach drží celú zemeguľu. Umelecká koncepcia nitrianskeho Atlanta spočíva na symbolickom podopieraní celého poschodia, snáď to pramení z povesti, že Corgoň svojou odvahou uchoval Horné mesto pred tureckými nájazdníkmi.

 

... podľa neurčitého rodného listu by mal mať okolo 180 rokov

 

... podľa legendy, keď chytíte palec na jeho nohe, splní sa vám, čo si budete v tej chvíli priať

 

  • Dražovskom kostolíku

Kostolík dal vraj postaviť ešte sám sv. Štefan. Kráľ raz navštívil zoborský kláštor, ku ktorému patrili aj Dražovce. Cestou späť, keď zbadal holý vrch obkolesený šírou rovinou, vykríkol: „Toto miesto tu sám Boh stvoril preto, aby sme tu, na jeho slávu, kostolík postavili!“ Ihneď vydal rozkaz svojím dvoranom, ktorí ho sprevádzali, aby sa postarali o výstavbu kostolíka. Nie nadarmo kráľ Štefan zbadal Bohom stvorené miesto, lebo to skutočne aj bolo Božie miesto. Keď Dražovčania začali dolovať vo vrchu ukrytý kameň, ako keby im čakany niekto „zabosoroval“. Keď zaťali čakanom do skaly, spod kameňa začala tiecť krv na znak toho, že miesto nebom ustanovené ľudská vypočítavosť narušila. Zvesť o tomto sa veľmi rýchlo rozšírila a kostolík sa stal pútnickým miestom. Raz do roka na deň sv. Michala sa tu slúžila slávnostná svätá omša. Bolo samozrejmé, že obyvatelia dedinky kostolík navštevovali iba raz do roka. Stál vysoko nad dedinou a prístup k nemu bol iba strmou cestičkou, no a dolu v dedine stál pekný priestranný kostol. Raz, v deň sv. Michala, keď kostolník práve upratoval kostolík, stál práve pred oltárnym obrazom a náhodou sa pozrel hore. V tom momente akoby mu nohy vrástli do zeme. Na mieste oltárneho obrazu stála až oslepujúco žiariaca postava, so zlatými vlasmi, zakrývajúc na ramene odpočívajúce dieťatko. Vidiac tento výjav, kostolník sa rozbehol do dediny a kričal: !Stal sa zázrak, v kostolíku sa zjavila žiariaca postava Panny Márie na ramene s malým Ježiškom !“ Obyvatelia dediny krútili hlavami a iba máloktorí uverili, že v opustenej kaplnke na kopci sa zjavila Ježišova matka. Tieto výjavy sa stále opakovali a Dražovčania nevedeli pochopiť príčinu zjavenia sa Panny Márie. Jeden pastier však po čase priniesol vysvetlenie. Raz, v jedno horúce letné popoludnie, keď tu pásol stádo a dolu v dedine na poludnie zaznel prvý akord kostolného zvona, zrazu v kostolíku zaznela zvláštna hudba. Pastier pobehol ku kostolíku, nazrel dnu a tam opäť stála žiariaca postava Panny Márie. Smutno ukazovala rukou na rozpadajúcu sa klenbu kostolíka, na ošarpané steny a jej žiariaca postava sa rozplynula až po poslednom údere zvona. Pastier zanechajúc stádo, bežal dolu do dediny a nahlas kričal: „Zasa sa stal zázrak!“ a porozprával ľuďom, čo videl a počul. No teraz už obyvatelia dediny pochopili príčinu a dôvod zjavenia sa Panny Márie v kostolíku pri kopci. Prešlo niekoľko storočí od stavby kostolíka a zub času ho poriadne načal. Zo stien opadala omietka, strecha začala hniť. Dražovčania si toho veru ani nevšimli, lebo zriedka ho navštevovali, ba veru sa oň veľa nestarali. No po poslednom zjavení kostolík na kopci zrenovovali z darov nitrianskeho biskupa a veriacich. Odvtedy sa z roka na rok starajú o dobrý stav kostolíka, aby nebesia opäť formou zjavenia nemuseli upozorniť obyvateľov na zábudlivosť. Pravdou je, že v dražovskom kostolíku sa Panna Mária nikdy nezjavila a táto legenda je iba plodom bujnej fantázie niekdajšieho ľudu Dražoviec. Pravdou je iba to, že základy kostolíka sú z obdobia, keď žil sv. Štefan (12. storočie). Každoročne 29. 9. v deň sviatku sv. Michala Archanjela sa v kaplnke slúži svätá omša. 

(podľa článku Róberta Félixa)

 

  • Laknerových hoteloch

V Nitre koncom 19. storočia stálo niekoľko chýrnych zájazdových hostincov, z ktorých mnohé sa časom premenili na modernejšie kaviarne a hotely. Známy furmanský hostinec Koruna, ktorý sa nachádzal pred Župným domom, si v roku 1882 prenajal ambiciózny podnikateľ František Lakner a zmodernizoval ho. Krátko nato v jeho susedstve postavil hotel Hungária. Oba podniky prepojil telefónom, ktorý bol v Nitre v tom období absolútnou novinkou. O tri roky od mesta kúpil zanedbaný mestský hostinec Zlatá hus aj so susedným pozemkom. Hostinec dal zbúrať, aby získal miesto na nový hotel s názvom Lakner. Laknerova vdova ho o deväť rokov neskôr prestavala. Budovu vklinenú medzi farskú a vtedajšiu Dlhú ulicu rozšírila o kaviareň s terasou. Ako hotel Ditúria je dnes okrasou južného ukončenia nitrianskej pešej zóny.

 

  • Kostolianskych freskách

Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom je historickým a architektonickým skvostom a unikátom. Jeho jedinečnosť výrazne znásobuje prítomnosť pozoruhodných stredovekých fresiek. Aj keď vplyvom dlhého času sa zničila celá spodná a vrchná časť starobylých malieb, zo zachovaných fragmentov v strednom páse je zrejmé, že ide o dielo vysokej historickej a umeleckej hodnoty. Na stenách staršej lode a presbytéria je zobrazený mariánsky cyklus. Možno tu rozpoznať tradičné kresťanské námety ako Zvestovanie, Navštívenie, Narodenie, Oznámenie a Klaňanie. Pozornosť si zaslúži aj skutočnosť, že neznámy umelec pochádzajúci pravdepodobne zo zoborského kláštora použil techniku, ktorá v tom čase nebola úplne bežná. Siahol po modernom spôsobe maľby na vlhkú omietku. Podľa historikov umenia badať na kostolianskych freskách príbuznosť s maľbami Vyšehradského kódexu, ktorý vznikol v roku 1085 pri príležitosti korunovácie českého kráľa Vratislava I.. Na základe toho možno usudzovať, že by mohli pochádzať z prelomu 11. a 12. storočia. To znamená, že nielen kostol v Kostoľanoch pod Tribečom je najstarší na Slovensku, ale že takéto prvenstvo patrí aj jeho vzácnym freskám.

 

  • Kaplnke a lopatovom tanci

V rámci barokovej prestavby hradu Gýmeš po roku 1718 pribudli v hradnom komplexe štyri kaplnky. Najpozoruhodnejšiu z nich zasvätil sv. Ignácovi z Loyly. V jej podzemí bola rodinná hrobka Forgáchovcov zdobená veľkým krížom z alabastru. Každoročne sa na počesť patróna kaplnky v hrade usporadúvali slávnosti s veľkolepou hostinou. Hostí údajne vítali tzv. lopatovým tancom. Najprv ich „počastovali“ štyrmi údermi lopatou po zadnej časti tela a až potom sa mohli zapísať do pamätnej knihy.

 

  • Rišňovskom poklade

V lete 1941 zadrel pluh rišňovského sedliaka Jozefa Antušeka do malej sivohnedej nádoby, v ktorej bolo uložených 2 441 stredovekých platidiel, tzv. brakteátov. Boli to mince vyrobené z tenkého strieborného plechu a razené len na jednej strane, ktoré sa v Uhorsku používali v 12. až 14. storočí. Na väčšine mincí sú zobrazení panovníci sediaci na tróne. Na niektorých je vyrezané čosi, čo pripomína kráľovský trón. V poklade sa našiel aj jeden rakúsky fenig s obrazom sfingy. ťažko povedať, ako sa mince dostali do zeme. Známe je len to, že sa to stalo okolo roku 1271, keď krajinu plienili vojská českého kráľa Přemysla Otakara II. Rišňovský nález je najväčší svojho druhu na Slovensku a jeden z najväčších v tejto časti Európy. Právom ho zaradili medzi najcennejšie exponáty numizmatickej expozície umiestnenej v Bratislavskom hrade.

 

  • Románskom skvoste

Zachovaný a mimoriadne malebne pôsobiaci romanský kostolík patrí medzi historicko- architektonické pozoruhodnosti obce. Historici v ňom vidia paralelu s veľmožským dvorcom pri Ducovom neďaleko Piešťan. Predpokladajú, že aj v Nitre kostolík postavili uprostred opevneného hradiska. Návršie s Kostolom sv. Michala patrí k najkrajším scenériám, aké Slovensko ponúka. Nečudo, že toto úchvatné miesto oslovilo aj výtvarníkov, ktorí ho preniesli na papier päťdesiat korunovej bankovky. Starobylá sakrálna stavba je neobyčajne krásna svojím jednoduchým tvarom. Krátka vychádzka ku kostolu umožní nádherný kruhový výhľad na Nitru a jej okolie.