Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Michal Maximilián Scheer

Michal Maximilián Scheer 
* 7. január 1902, Považská Bystrica
† 9. február 2000, Nitra

Slovenský architekt. Patrí medzi významných slovenských architektov modernej architektúry tvoriacich v duchu funkcionalizmu.

Strednú školu absolvoval v Žiline, v rokoch 1919 až 1925 navštevoval odbor pozemného staviteľstva a architektúry na Českej vysokej škole technickej v Brne. Jeho najvýznamnejšími pôsobiskami bola pred vojnou Žilina a po vojne Nitra. 

V Žiline začal pracovať hneď po skončení školy. Navrhol tu v krátkom čase množstvo stavieb, ktoré sa podľa jeho projektov realizovali. Išlo najmä o bytovú architektúru, ale tiež administratívnu, obchodnú a školskú. Ako tridsaťročný mal už v Žiline vyše šesťdesiat realizovaných diel. Za najvýznamnejší architektonický projekt sa považujú Finančné úrady v Žiline. Dejiny architektúry hodnotia tento projekt ako nadčasové dielo. Jeho čelná fasáda je stálym skvostom aj pre súčasnú architektúru, pravda, vo svojej pôvodnej podobe, lebo neskoršie zásahy boli väčšinou nešťastné a znižovali jej architektonickú eleganciu.

Cez II. svetovú vojnu pracoval pre Ružomberské papierne. Tu vytvoril pozoruhodný vstupný areál továrne, viaceré obytné domy a jednu z dominánt centra mesta – administratívnu budovu. V roku 1948 sa stal spoluzakladateľom Stavoprojektu na Slovensku a viedol krajský ateliér v Žiline.

V 50. rokoch bol uväznený a následne sa roku 1952 presťahoval do Nitry, kde žil až do svojej smrti. Nitrianske obdobie Scheerovej práce predstavuje vrcholné obdobie jeho tvorivej aktivity. V roku 1958 navrhol prvý Smerný územný plán mesta a urbanistické riešenia sídliska. Za obytný dom v Párovciach získal v roku 1965 Cenu Dušana Jurkoviča. Navrhol koncepciu výstavby sídliska Klokočiny s dôrazom na životné prostredie, avšak táto koncepcia nebola uznaná., ale naprojektoval sídlisko Chrenová I., k nevšednou Y-ypsilonovou koncepciou. Takisto sa podieľal na tvorbe väčších obytných súborov na Štúrovej ulici a na Predmostí. Z ocenení, ktorých sa mu dostalo, možno ešte spomenúť štátne vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu (1967), Spolok architektov Slovenska mu udelil Cenu Emila Belluša (1992) za celoživotné dielo. Roku 1994 mu mesto Nitra udelilo čestné občianstvo za celoživotnú tvorivú prácu, za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej architektúry a urbanizmu a za vrelý vzťah k mestu Nitra. V dejinách architektúry sa meno Michala M. Scheera radí k najvýznamnejším tvorcom modernej a funkcionalistickej architektúry na Slovensku.

 

Vybrané diela
Žilina:
rodinný dom na Daxnerovej ulici (1927)
Finančný palác (1930 – 1931)
Rodinné domy v žilinskej kolónii Svojdomov (1928 – 1932)
Pavlačový dom rímskokatolíckej fary v Žiline (1931)
Saleziánsky ústav s kostolom (1937 – 1938)

Ružomberok:
Komplex Slovenských papierní (1943)
Súbor obytných domov Supravily (1942 – 1947)
Budova Celprojektu na Bernolákovej ulici

Nitra:
Územný plán mesta Nitra (1958)

Nadstavba a dostavba kláštora vincentiek
Farská 19, 21
architekt: Michal Maximilán Scheer, staviteľ: Ján Tomaschek
projekt: 1932, realizácia: 1933 – 1934

Sídlisko Predmostie
architekt: Michal Maximilián ScheerTibor GebauerŠtefan Sojka,
staviteľ: Pozemné stavby Nitra
projekt: 1954 – 1955, realizácia: 1956 – 1961

Sídlisko Párovce I.
architekt: Michal Maximilián Scheer, Gabriel Strážovec
staviteľ: Pozemné stavby Nitra
projekt: 1957, realizácia: 1957 – 1960

Výškový bytový dom 101 A
Štúrova 14, 16
architekt: Michal Maximilián Scheer
staviteľ: Pozemné stavby Nitra
projekt: 1959, realizácia: 1959 – 1965
Cena Dušana Jurkoviča

Sídlisko Chrenová I
architekt: Michal Maximilián Scheer
staviteľ: Pozemné stavby Nitra
projekt: 1963 – 1965, realizácia 1963 – 1965 (1965 – 1969)

Obvodové centrum Chrenová I
Boženy Slančíkovej
architekt: Michal Maximilián Scheer
staviteľ: Pozemné stavby Nitra
projekt: 1968 – 1970, realizácia: 1971 – 1974

Štúdia obytného súboru sídlisko Klokočina
architekt: Michal Maximilián Scheer
projekt: 1971, realizácia: nerealizované

 

Ocenenia:
1965: Cena Dušana Jurkoviča za solitérny obytný dom v Nitre
1967: Štátne vyznamenanie za zásluhy vo výstavbe od prezidenta ČSSR
1992: Cena Emila Belluša za celoživotné dielo

 

Zdroje: wikipedia, www.archinfo.sk, www.nitra.sk, kniha Architektúra 20. storočia v Nitre (J.Novák, R.E.Pročka, 2006)