Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Justičný palác (súd)

Justičný palác je monumentálna reprezentačná secesná stavba palácového typu. Je jednou z najvýznamnejších dominánt Dolného mesta. Nachádza sa za mestskými kasárňami neďaleko Dreveného trhu. Autorom projektu bol profesor Štefan Kiss. S výstavbou sa začalo v auguste r. 1901, dokončená bola r. 1903. V r. 1906 pristavili  budovu súdnej väznice s kapacitou 113 väzňov, ktorých previezli zo Župného domu. Palác má symetrickú dispozíciu na štvorkrídlovom pôdoryse. Severné a južné krídlo sú v priečnej osi dispozície prepojené schodiskovým traktom, rozdeľujúcim vnútorné nádvorie na dva dvory. Hlavnej fasáde dominuje výrazný vstupný rizalit, nad polkruhovo ukončeným vstupom sú kamenné sochy rímskej a gréckej bohyne Justície a Themis. Tvaroslovie fasád tvoria rastlinné a zoomorfné motívy. Pod troma vysokými polkruhovými oknami stredného rizalitu sú umiestnené sovy s roztiahnutými krídlami, ktoré sú symbolmi múdrosti, dekor vavrínových vetvičiek sa nachádza v hornej časti rizalitu. Motív sovy sa opakuje v hlavnej pojednávacej miestnosti. V osi vstupného vestibulu sa nachádza hlavné jednoramenné schodisko z ružového mramoru s kamenným balustrádovým zábradlím. V záveroch dvorového traktu južného krídla sú vedľajšie jednoramenné schodiská so stupňami z ružového mramoru a s liatinovými zábradliami. Stavba je takmer úplne zachovaná v autentickej secesnej podobe z r.1901-1903.