Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Morový stĺp

Vrcholnobarokové súsošie je situované na južnom svahu hradného kopca. Postavené bolo v roku 1750 sochárom Martinom Vogerlem na pamiatku veľkých morových epidémií v rokoch 1710 a 1739. Signatúra autora a datovanie sa nachádzajú na južnej strane súsošia. Kolaudácia novozreštaurovanej pamiatky sa uskutočnila dňa 29.4.2008. Súsošie je zhotovené z viacerých typov kameňa, pôvodne bolo polychromované a zlátené. Dispozícia podstavca súsošia so štyrmi volútami v nárožiach je riešená konvexne so skosenými hranami. Volúty sú zdobené motívom rokaja a akantovými listami. Vo vnútornej strane volút sa nachádzajú sediace figúry anjelov. Plochy medzi volútami vypĺňajú reliéfy, predstavujúce časť mariánskeho cyklu (Navštívenie, Zvestovanie, Zasnúbenie, Nanebovzatie). Pod reliéfom Nanebovzatia je situovaná kartuša s erbom biskupa Eszterházyho. Na rímse sa nachádzajú štyri hlavné plastiky – sochy uhorských kráľov a svätcov: sv. Štefan, sv. Ladislav, sv. Imrich a pražský biskup sv. Vojtech. Hornú časť súsošia tvorí pilier, zdobený polkruhovými nikami s rokajmi, ktoré tvoria pozadie dekoratívnych váz. Strednú časť piliera zdobia esovite zahnuté volúty, zdobené perličkami, rokajmi a akantmi. Celá plocha piliera je ešte zdobená reliéfmi pásky v kombinácii s akantom a rokajom. Pilier ukončuje dekoratívne riešená hlavica, zdobená boltcami, rokajmi a mriežkou. Na hlavici je situovaná socha Panny Márie Immaculaty.