Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nálezy z „pivnice“ mníšskeho príbytku kamaldulského kláštora

V roku 2002 sa pri výskume jedného z mníšskych príbytkov (č. 9) podarilo získať súbor nálezov, ktorý možno označiť za výnimočný aj zo širšieho, nadregionálneho pohľadu. Súbor sa našiel v murovanom zahĺbenom priestore, ktorý sme v čase výskumu označovali ako pivnica. Podobné „pivnice“ odkryla už v roku 1942 Ľudmila Kraskovská v oboch vtedy skúmaných príbytkoch. Neskôr, podrobnejším štúdiom architektúry kamaldulského rádu, sme zistili, že sa jedná skôr o murovanú šachtu toalety, podobnú tým aké sa zachovali v kamaldulskom kláštore sv. Jána Nepomuckého v Majku.

Nálezy sa nachádzali v spodnej časti zásypu šachty. Okrem črepov a fragmentov keramiky, fragmentov ale aj takmer nepoškodených sklenených nádob, zásyp obsahoval tisíce väčšinou rybacích kostí (ich analýzu sme prezentovali v 7. diely nášho cyklu) a iné nálezy.

Súbor keramiky pozostáva zo 16 nádob používaných pri stolovaní ale aj výzdobe interiéru eremitky. Mnohé z nich možno na základe doterajšieho poznania novovekého keramického sortimentu zo slovenského nálezového prostredia označiť za ojedinelé, resp. výnimočne sa vyskytujúce tvary. Sú to napríklad kvetináče (4 ks), ktoré v doterajšom súvekom nálezovom fonde na Slovensku nemajú analógiu. Výnimočným exemplárom je kvetináč s imitáciou dvojice kovových okrúhlych úch. Kvetináče mohli slúžiť, tak ako v súčasnosti, na pestovanie okrasných rastlín, alebo si v nich mních pestoval pre vlastnú potrebu liečivé či iné byliny. Unikátnym nálezom je amfora, ktorá zrejme slúžila ako váza a súčasne aj ako hodnotný dekoračný predmet. Svojim vzhľadom sa podobá na pesudo-antické vázy aké sú zobrazené v našom prostredí napr. na renesančných kachliciach alebo nástenných maľbách. Zrejme zatiaľ jediný z tohto časového obdobia je exemplár keramického zelenou glazúrou poliateho keramického nočníka. K bežnej keramickej produkcii patria hrnčeky (3 ks). Zaujímavým nálezom je miniatúrny džbánik. Svojou profiláciou, celoplošným glazovaním i slimákovitým zatočením ucha sa však vymyká z bežnej masovej produkcie tohto typu nádoby. Takzvané „široké“ tvary keramiky (ich šírka je väčšia ako ich výška), zastupuje tanierovitá miska, polguľovité misky a fajansové šálky. Tanierovitá miska so zaobleným okrajom a vysokým okružím, je na vrstve bielej engoby zdobená transparentnou zelenou glazúrou. Polguľovité misky (3 ks), sa od bežnej „ľudovej“ produkcie líšia hlavne výskytom horizontálnych plastických držadiel (úch), vopred vytlačených v matriciach, ktoré hoci štylizovane, zobrazujú figurálne motívy – zrejme anjelov.  Najluxusnejšou zložkou v súbore sú jednoznačne dve fajansové šálky. Na vnútornej strane oboch šálok sú na bielej glazúre namaľované zelené venčeky rámujúce iniciály a letopočty EZ*1760*IS a EZ*1765. Iniciály „EZ“ označujú slovné spojenie Eremits Zoborensis, „zoborskí pustovníci“ a „IS“ grécke slovo ICHTIS - ryba, ktoré je začiatočnými písmenami slova Ježiš Kristus. 

Získaný súbor keramických a sklenených nádob spolu s ostatnými nálezmi svojou ucelenosťou veľmi plasticky dotvára obraz o sortimente predmetov používaných komunitou kamaldulských mníchov v priebehu 18. stor. 

RNDr. Mgr. Marián Samuel
                                                                                   Archeologický ústav SAV v Nitre

 

Text k obrázkom:
Obr. 1: Pôdorys mníšskeho príbytku (č. 9) kamaldulského kláštora s vyznačením polohy murovaného zahĺbeného priestoru, zrejme odpadovej šachty toalety. M. Samuel.

Obr. 2: Pohľad zo severu na „pivnicu“ mníšskeho príbytku č. 9. Foto: M. Samuel.

Obr. 3: Súbor keramických a sklenených nádob z pivnice mníšskeho príbytku č. 9. Foto: M. Samuel.

Obr. 4: Kvetináč. Pohľad zboku (a) a zospodu (b). Foto: M. Samuel.

Obr. 5 a,b: Kvetináč s dvomi uchami. Foto: M. Samuel.

Obr. 6. Kvetináč s imitáciou kovového ucha. Foto: M. Samuel.

Obr. 7: Hrnček. Foto: M. Samuel.

Obr. 8: Hrnček. Foto: M. Samuel.

Obr. 9: Hrnček. Foto: M. Samuel.

Obr. 10: Krčah. Foto: M. Samuel.

Obr. 11: Amfora. Foto: M. Samuel.

Obr. 12: Nočník. Foto: M. Samuel.

Obr. 13: Tanierovitá miska. Pohľad zhora (a) a zboku (b). Foto: M. Samuel.

Obr. 14: Polguľovitá misa. Foto: M. Samuel.

Obr. 15: Polguľovitá misa. Foto: M. Samuel.

Obr. 16: Polguľovitá misa. Foto: M. Samuel.

Obr. 17: Fajansová šálka s letopočtom 1760. Foto: M. Samuel.

Obr. 18: Fajansová šálka s letopočtom 1765. Foto: M. Samuel.

Obr. 19: Súbor sklenených nádob. Foto: M. Samuel.

 

M. Samuel – M. Čurný: Pottery from the cellar of a monastic dwelling at the Kamaldul monastery in Nitra –Zobor. Studies in post-medieval Archaeology 4, Praha : Archaia, 2010, s. 429–452.

 

Sondy do pokladov zoborského kláštora - všetky ostatné témy