Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zoborský skrášľovací spolok a Zoborský kláštor

Zoborský skrášľovací spolok
Zoborský skrášľovací spolok bol založený v roku 1888  pôvodne ako Nitriansky skrášľovací spolok Chmeľovej doliny s cieľom ovplyvňovať novú výstavbu, ktorá sa na Zobore v tom čase začala významne rozbiehať. O rok po vzniku sa premenoval na Zoborský skrášľovací spolok, ktorý mal 136 členov, predsedom bol kanonik Gabriel Ceisel.

V nadväznosti na túto starú tradíciu sme sa rozhodli obnoviť činnosť spolku. V roku 2013 bol  podaný návrh na registráciu občianskeho združenia Zoborský skrášľovací spolok, spolu s jeho novými stanovami. Cieľom spolku je starostlivosť o kultúrne dedičstvo predkov v mestskej časti Nitra – Zobor a jeho rozvoj v terajšej dobe.  Žiadosť podal prípravný výbor. Ustanovujúca schôdza Zoborského skrášľovacieho spolku (ZSS) sa uskutočnila dňa 6.9.2013, zvolilo sa predsedníctvo. Predsedom obnoveného Zoborského skrášľovacieho spolku sa stal Ing. Ján Kratochvíl.

Jednou z priorít činnosti ZSS sa stalo sprístupnenie a revitalizácia  ruín kláštora na Zobore, ktorý sa nachádza v areáli Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor. Zoborsý kláštor ( zaužívaný názov) je Národnou  kultúrnou pamiatkou, pod oficiálnym názvom  Archeologické nálezisko kláštor kamaldulov  Nitra. Prvou aktivitou spolku v roku 2013 bolo zhotovenie a umiestnenie informačnej tabule s tematikou kláštora pred vstupom do nemocnice na Zobore. V máji 2014 si obyvatelia mesta mohli prezrieť po prvýkrát ruiny kláštora so sprievodcom. Počas celého roka 2014 sa pripravovali  podklady, dokumenty pre vydanie povolenia na konzervovanie ruiny kláštorného kostola a následne získanie grantov na vykonanie konzervačných prác.  Potrebné doklady bolo potrebné postupne pripravovať  i v ďalších rokoch pre  príbytok mnícha, Rákocziho altánok, zážitkovú expozíciu, vytvorenie sakrálneho priestoru v presbytériu kostola, na koncepciu obnovy areálu, osadenia informačných tabúľ a na archeologický výskum.

V roku 2014 boli vykonané všetky potrebné administratívne kroky tak, aby sa v roku 2015 mohlo začať so statickým zaistením a konzervovaním murív kostola, ktorému predchádzal archeologický, kultúrno-historický výskum, posúdenie statiky, k tomu bol  vypracovaný príslušný  projekt. Po získaní stanoviska od Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) a získaní grantov sa začalo s prácami.

V máji 2019 sa predsedom predsedníctva spolku stal Andrej Berkes, ja som ho podporoval (Ján Kratochvíl) z pozície podpredsedu.


Práce na ruinách
Kostol sv. Jozefa
V rokoch 2014-2016 boli konzervované ruiny Kostola sv. Jozefa. Práce sa podarilo organizovať tak, že kostol bol na jar v roku 2017 pripravený na odslúženie svätej omše, ktorá bola  uskutočnená na sviatok Nanebovstúpenia Pána dňa 25.mája 2017 o 17.00 hodine po viac ako 235 rokoch. Hlavným celebrantom bol titulárny zoborský opát  Mons.Ladislav Belás. Práce na kostole boli ukončené pred 5 rokmi. V roku 2021 bola vykonaná nevyhnutná údržba z dôvodu bezpečnosti návštevníkov a zamedzeniu nenávratnej degradácie murív. Celkové náklady boli  103 500 €. Dôležitými krokmi pre vytvorenie sakrálneho priestoru bolo osadenie sochy sv. Svorada do presbytéria kostola v roku 2016, obetného stola v roku 2017, ambony v roku 2018 a kríža (zhotoviteľ  Roman Áč) v roku 2019. V roku 2020 a 2021 sa doplnilo zariadenie o 3 kusy sedesov. Umelecké diela  z pieskovca vytvoril sochár Jaroslav Halmo,  ich hodnota je 19 910 €. Návrh na osadenie mobiliára do ruiny kláštorného kostola vypracovala Ing. arch. Lýdia Budayová, PhD. (pieskovcové prvky mobiliára, železný kríž, lavičky). Viac sa dozviete o kostole z príspevku pod názvom Kláštorný kostol kamaldulského konventu, link: https://www.nitra.eu/12498/klastorny-kostol-kamaldulskeho-konventu .


Projekt realizovali:
Projektant: Ing. ach. Martin Bóna,PhD.
Umelecko-remeselné práce:  Miroslav Tichý
Statické posúdenie a riešenie:  Ing. Vladimír Kohút
Architektonicko-historický výskum:  Ing. arch. Martin Bóna,PhD.
Archeologický výskum:  doc. PhDr. Matej RUTTKAY,CSc., AÚ SAV;  Mgr. Petra Smatanová, PhD., AÚ SAV
Štátny pamiatkový dozor:  Ing. arch. Zuzana Holičková, KPÚ Nitra
Koordinátor projektu:  Ing. Ján Kratochvíl, Zoborský skrášľovací spolok

 

Rákocziho altánok a oporný múr terasy
Súčasťou kamaldulského Kláštora sv. Jozefa  bolo aj unikátne technické dielo – kamenný vodovod zásobujúci areál kláštora kvalitnou vodu z prameňov vyvierajúcich na úpätí skál pod jaskyňou sv. Svorada. Vodovod dlhý niekoľko stoviek metrov privádzal vodu zo zbernej studne vybudovanej nad najvýdatnejším prameňom produkujúcim za sekundu takmer dva litre vody  do distribučnej nádrže na najvyššej terase kláštora. Je situovaný nad Rákocziho altánkom, pomenovanom podľa  jeho donora Františka Rákocziho. Konzervačné práce boli vykonané rokoch 2017-2018, v roku 2021 bola vykonaná nevyhnutná údržba altánku a klenby. Celkové náklady dosiahli 39 153 €. Viac sa o vodovode dozviete z príspevku pod názvom  Vodovod kamaldulského kláštora a využitie vody z prameňov sv. Svorada, link: https://www.nitra.eu/12464/vodovod-kamaldulskeho-klastora-a-vyuzitie-vody-z-pramenov-sv-svorada .


Projekt realizovali:
Projektant:  Ing. ach. Martin Bóna, PhD.
Umelecko-remeselné práce:  Miroslav Tichý
Statické posúdenie a riešenie:  Ing. Vladimír Kohút
Architektonicko-historický výskum:  Ing. arch. Martin Bóna,PhD.
Archeologický výskum:  doc. PhDr. Matej RUTTKAY,CSc., AÚ SAV ;  Mgr. Petra Smatanová, PhD., AÚ SAV
Štátny pamiatkový dozor:  Ing. arch. Zuzana Holičková, KPÚ Nitra
Koordinátor projektu:  Ing. Ján Kratochvíl, Zoborský skrášľovací spolok

 

Eremitka – príbytok mnícha č. 3
V rokoch 2015 - 2021 boli vykonané  práce na objekte príbytku mnícha č. 3, tzv. náznaková rekonštrukcia. Najskôr bolo opravené murivo do výšky okenných  parapetov a následne železná náznaková rekonštrukcia príbytku mnícha. V súlade s projektom a stavebným povolením  sa v roku 2021 inštaloval bleskozvod, čím bol projekt ukončený. Celkové finančné náklady boli vo výške 103 500 €.

Viac sa o príbytku mnícha dozviete z príspevku  Architektúra mníšskych príbytkov kamaldulského  Kláštora sv. Jozefa v Nitre na Zobore, link: https://www.nitra.eu/12556/architektura-mnisskych-pribytkov-kamaldulskeho-klastora-sv-jozefa-v-nitre-na-zobore .


Projekt realizovali:
Projektant:  Ing. ach. Lýdia Budayová, PhD.
Umelecko-remeselné práce:  Miroslav Tichý
Zámočnícke práce:  ZBOČ, Roman Áč
Pokrývačské práce:  Super Strechy s.r.o., Richard Kozel
Architektonicko-historický výskum:  Mgr. Michal Šimkovic
Archeologický výskum:  Mgr. RNDr. Marián Samuel, AÚ SAV
Štátny pamiatkový dozor:  Ing. arch. Zuzana Holičková, KPÚ Nitra
Koordinátor projektu:  Ing. Ján Kratochvíl, Zoborský skrášľovací spolok

 

Revitalizácia areálu
Po začatí konzervačných prác na ruinách sa začalo brigádnicky i s upratovaním zanedbaného areálu. Pomáhali aj  Skauti z  Nadácie Pontis prostredníctvom akcie Naše mesto, miestne spoločnosti, pracovníci MsÚ a  obyvatelia Nitry. V roku 2016 boli osadené  prvé informačné tabule a pri príležitosti Cyrilo-metodských slávností bol areál sprístupnený verejnosti.  V nasledujúcom roku bola stanovená koncepcia obnovy kláštora, ktorú spracovala Ing. arch.Lýdia Budayová,PhD. Pre areál kláštora boli navrhnuté nasledovné funkcie: sakrálna, kultúrna, náučno-relaxačná a muzeálna. Viac sa dozviete na: https://www.nitra.eu/novinka/26594/sondy-do-pokladov-zoborskeho-klastora.

V uplynulých rokoch bolo  investovaných celkom  63 100 €:  na lavičky, informačné tabule,  na úpravu terénu, archeologických nálezísk,  na mostíky, ďalej do  informačných technológií (3D rozšírená realita, 360 ° virtuálna prehliadka), do publikácií a sprievodcovských služieb. Celkom bolo realizovaných 43 grantov zo 158 podaní.

 

3D rozšírená realita
Jednou z možností využitia moderných technológií je využitie 3D rozšírenej reality. Túto technológiu sme použili v roku:

  • 2019 na prezentáciu interiéru príbytku kamaldulského mnícha,
  • 2020 na exteriér príbytku mnícha a jeho záhradku,
  • 2021 na interiér a exteriér kostola.

Objekty sú predstavené v podobe zo 17. storočia.  Technológia 3D rozšírenej reality umožňuje na obrazovke tabletu  alebo mobilu návštevníkom prechádzať  sa  reálnym prostredím kamaldulského kláštora. Stiahnite si aplikáciu: klastorzobor, v areáli vyhľadajte marker a virtuálna prehliadka  sa môže začať.

 

360 ° virtuálna prehliadka
Pre zážitkovú formu turistiky a vzdelávania pomocou IT technológií  bola vytvorená virtuálna prehliadka Zoborského kláštora. Trasa vedie od križovatky turistických trás pri altánku pred nemocnicou a pokračuje náučným chodníkom do areálu kláštora. Nech sa páči, navštívte Zoborský kláštor: https://yahart.com/zoborskyklastor/.

 

Príbeh Veľkej Moravy
Digitálna kniha vám pútavou formou predstaví vznik Veľkej Moravy, panovníkov, jej zánik,  ako aj  prvý kostol, sv.Cyrila a Metoda i benediktínsky kláštor pod Zoborom.
Stiahnite si aplikáciu: velkamorava.

Prístup ku kláštoru
Zoborským kláštorom prechádzajú značkované chodníky Klubu slovenských turistov i Svätojakubská a Cyrilo-metodská pútnická cesta. Žltá  značka vás privedie od križovatky turistických trás  k altánku pred nemocnicou, modrá od Svoradovho prameňa. Turistická mapa: https://tribec.oma.sk/turisticky-atlas .

 

V prípade vášho záujmu o hlbšie poznanie  histórie lokality Zoborského kláštora, oarcheologickom výskume, konzervovaní ruín a aktivitách Zoborského skrášľovacieho spolku  vám odporúčam navštíviť:

- 25 článkov pod názvom SONDY DO POKLADOV ZOBORSKÉHO KLÁŠTORA : https://www.nitra.eu/11136/sondy-do-pokladov-zoborskeho-klastora .

- Webovú stránku:   www.zoborskyklastor.sk

- Facebook:   www.facebook.com/zoborskyspolok

 

Niekoľko slov na záver
Zoborskému skrášľovaciemu spolku sa podarilo  skvostné dielo, ktoré si toto mesto zaslúži. Podarilo  to spolku aj napriek  rôznym  predsavzatiam politikov, na ktoré sme mnohé roky čakali.

Pri obnovení spolku v roku 2013 som si dal za osobný cieľ sprístupniť areál Zoborského kláštora verejnosti, vykonať konzerváciu ruín kláštora a okolie premeniť na lesopark. Tento cieľ sa mi podarilo splniť.  V priebehu času som dovŕšil vek, v ktorom sa patrí prepustiť vedenie spolku mladšej generácii.

Preto som sa rozhodol ku dňu 31.12.2021 vzdať sa členstva v predsedníctve   spolku a zároveň i funkcie podpredsedu Zoborského skrášľovacieho spolku.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli finančne, materiálne, manuálne, modlitbami,  odborne  alebo inou formou, často nezištnou pomocou pri realizácii záchrany kláštora. Bez vašej podpory  by sa dielo nepodarilo realizovať.

Verím, že sa bude areál udržiavať, aby ostal prístupný a dlho dôstojne slúžil všetkým občanom.   Podarilo sa  vzácne dielo, lokalita ožila, návštevníci prichádzajú. Nesklamme ich.

Ján Kratochvíl

 

Poďakovanie:
Toto bol posledný príspevok cyklu  SONDY DO POKLADOV ZOBORSKÉHO KLÁŠTORA s poradovým číslom 25. Ďakujem všetkých autorom, ktorí sa podieľali na príprave, pripomienkovaní či redigovaní článkov. Obzvlášť ďakujem Dr. Mariánovi Samuelovi, hlavne jeho pričinením celý cyklus získal výpovednú hodnotu.

 

TEXT k obrázkom:
1. Areál kláštora rok 2015
2. Kostol sv. Jozefa rok 2013
3. Kostol sv. Jozefa rok 2014
4. Príbytok mnícha rok 2015
5. Rákocziho altánok rok 2016
6. Areál kláštora rok 2019

 

Sondy do pokladov zoborského kláštora - všetky ostatné témy